Vyjádření ČNB: Souběh postavení investičního zprostředkovatele nebo vázaného zástupce a postavení v takové osobě (20.9.2018)

Česká národní banka uveřejnila dne 13. 9. 2018 odpověď na dotaz k souběhu postavení investičního zprostředkovatele nebo vázaného zástupce a postavení v takové osobě, která upozorňuje na případy některých zakázaných souběhů funkcí na kapitálovém trhu a na další případy souběhů funkcí, které nejsou výslovně zakázané, ale podmínkou souběhu je efektivní řízení s tím spojených rizik.

Kompletní znění dotazu: Může fyzická osoba, která vykonává činnost investičního zprostředkovatele, být současně členem vedoucího orgánu jiného investičního zprostředkovatele? Může být v jiném investičním zprostředkovateli v postavení jiného pracovníka nebo společníka? Liší se nějak pravidla pro vázané zástupce?

Výňatek z odpovědi ČNB:
I. Výkon činnosti investičního zprostředkovatele („IZ“) není slučitelný s funkcí člena vedoucího orgánu („VO“) IZ.
II. Souběhy v postavení pracovníků a ve vzájemných majetkových účastech IZ a vázaných zástupců („VZ“) jsou možné za podmínky, že
– ke střetu zájmů prokazatelně nedochází,
– je vyloučen omyl klienta ohledně odpovědnosti zastoupeného,
– zastoupený takové souběhy sleduje a vyhodnocuje.
Spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu souběhu na zájmy zákazníka lze vždy vyloučením souběhu a tedy ukončením některé z vykonávaných rolí.

Kompletní odpověď na dotaz k souběhu postavení investičního zprostředkovatele nebo vázaného zástupce a postavení v takové osobě [PDF]

Zdroj: www.cnb.cz

Autor příspěvku: David Škvára, jednatel společnosti

Informace o ukončení odborných zkoušek pojišťovacích zprostředkovatelů (22.8.2018)

Dne 16. srpna 2018 došlo k uveřejnění zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „zákon“) ve Sbírce zákonů, s účinností ke dni 1. prosince 2018.

Vzhledem k výše uvedenému dojde k ukončení organizace zkoušek středního a vyššího stupně odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele pořádaných Českou národní bankou, tzn. řádný termín 3. prosince 2018 (ani žádný následující) neproběhne. Odbornou zkoušku budou po účinnosti zákona oprávněny organizovat pouze akreditované osoby, jejichž seznam bude uveřejněn na webových stránkách České národní banky, viz www.cnb.cz/cnb/jerrs.

Zkoušky odborné způsobilosti složené před datem účinnosti zákona budou prokazovat odbornou způsobilost pouze v přechodném období 24 měsíců od nabytí účinnosti zákona (§ 122 odst. 1), přičemž se v tomto období alternativně umožňuje čestné prohlášení osoby oprávněné distribuovat pojištění a zajištění.

Po ukončení přechodného období budou osoby s požadavkem na odbornou způsobilost povinny prokázat získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci pojištění osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle zákona.

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení

Předposlední krok – návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění postoupil do Senátu PČR (25.6.2018)

Dne 25.6.2018 byl návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění (ZDP – směrnice IDD), schválený Poslaneckou sněmovnou, oficiálně předán Senátu PČR. Začíná tedy běžet lhůta (30 dnů) pro jeho projednání. V případě schválení bude předán ještě k podpisu prezidentovi.

Předpokládá se účinnost zákona od 1.12.2018 či 1.1.2019.

V návrhu zákona je pro oblast distribuce pojištění důležitý § 59

Následné vzdělávání

(1) Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby uvedené v § 55.

(2) Prvním kalendářním rokem, kdy osoba uvedená v § 55 musí absolvovat následné vzdělávání, je kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba úspěšně vykonala odbornou zkoušku, v případě odbornosti pro distribuci zajištění kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba prokázala získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění podle § 56 odst. 4. Jestliže tak nemohla učinit ze závažného důvodu, musí tato osoba absolvovat následné vzdělávání bez zbytečného odkladu poté, co tato překážka odpadla.

§ 60

Oprávnění provádět odborné zkoušky a pořádat programy následného vzdělávání

Provádět odborné zkoušky a pořádat programy následného vzdělávání pro distribuci pojištění může pouze akreditovaná osoba.

VECTOR v této souvislosti bude v řádném termínu žádat ČNB již o čtvrtou akreditaci, abychom měli komplexní nabídku certifikačních zkoušek. Rovněž otázka „následného vzdělávání“ je již nyní předmětem našeho zvýšeného zájmu.

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení

Seznam poskytovatelů půjček od 1.6.2018 (8.6.2018)

Licencování poskytovatelů úvěrů vstoupilo v platnost s účinností nového zákona o úvěru v prosinci 2016 (Zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru).

Společnosti, které nabízely úvěry, musely do 1. března 2017 podat žádost ČNB o licenci. Od této doby pro ně platilo tzv. přechodné období trvající do 1. června 2018. Do tohoto data mohly za podmínek specifikovaných zákonem podnikat dál.

Zde jsou jména nebankovních společností, které si o licenci zažádaly a kterým ČNB činnost v oblasti poskytování půjček povolila, a mohou tedy od 1. června 2018 dál nabízet spotřebitelské úvěry:

 • ACEMA Credit Czech, a. s.
 • AsisTeam s. r. o.
 • BB Finance Czech s. r. o.
 • BOHEMIA ENERGY Finance s. r. o.
 • Bohemia Faktoring, a. s.
 • Bona Fit, a. s.
 • CentroFinance, s. r. o.
 • CFIG SE
 • COFIDIS s. r. o.
 • Comfort Money s. r. o.
 • CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.
 • COOL CREDIT, s. r. o.
 • Creamfinance Czech, s. r. o.
 • CREDIT EASY s. r. o.
 • CREDIT holding s. r. o.
 • CreditPortal, a. s.
 • Creditstar Czech s. r. o.
 • ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a. s.
 • Český Triangl, a. s.
 • ČSOB Leasing, a. s.
 • De vries Justitia s. r. o.
 • Diners Club CS, s. r. o., organizační složka
 • DQ Holding s. r. o.
 • EC Financial Services, a. s.
 • Emma’s credit s. r. o.
 • ESSOX s. r. o.
 • Euroclaim Praha s. r. o.
 • EXPRESS MONEY s. r. o.
 • Fair Credit Czech s. r. o.
 • FCE Credit, s. r. o.
 • FINANCIAL CAPITAL, a. s.
 • Fincapus s. r. o.
 • FINDIGO CZ s. r. o.
 • FINEMO.CZ SE
 • FINSPACE s. r. o.
 • FIXCREDIT MONEY s. r. o.
 • Gentar s. r. o.
 • GO Invex Finance s. r. o.
 • HELP FINANCIAL s. r. o.
 • HFS s. r. o.
 • Home Credit a. s.
 • IDCC EUROPE Finance, a. s.
 • IMMO Leasing, SE
 • Intrum Czech, s. r. o.
 • JET Money s. r. o.
 • J&T Leasingová společnost, a. s.
 • KAPPA CREDIT s. r. o.
 • Kontex Trade International s. r. o.
 • KREDIT FINANCE, s. r. o.
 • LeaderFin s. r. o.
 • Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s. r. o.
 • MINIGENIUS s. r. o.
 • MINIHOTOVOST, SE
 • MONETA Auto, s. r. o.
 • O.K.V. Leasing, s. r. o.
 • OPR-Finance s. r. o.
 • Orange finance s. r. o.
 • PERFECT CREDIT, s. r. o.
 • P&P Loan s. r. o.
 • ProCredia, a. s.
 • PROFI CREDIT Czech, a. s.
 • PRONTO CREDIT s. r. o.
 • Provident Financial s. r. o.
 • Raiffeisen – Leasing, s. r. o.
 • RB leasing, s. r. o.
 • RCI Financial Services, s. r. o.
 • Rerum Finance, s. r. o.
 • s Autoleasing, a. s.
 • Service Plan SE
 • SIM PŮJČKA s. r. o.
 • Simfina a. s.
 • SWISS FUNDS, a. s.
 • ŠkoFIN s. r. o.
 • TGI Money a. s.
 • TOMMY STACHI s. r. o.
 • Toyota Financial Services Czech s. r. o.
 • UniCredit Leasing CZ, a. s.
 • UNILEASING a. s.
 • VATAonline
 • VELAPO a. s.
 • Via SMS s. r. o.
 • VITACREDIT s. r. o.
 • Viva Credit s. r. o.
 • Zaplo Finance s. r. o.
 • Zonky s. r. o.

Zdroj: Seznam ČNB

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení