Hledání bezpečného přístavu (29.9.2020)

Vector, jako akreditovaná osoba ČNB, rozšiřuje svoji nabídku vzdělávání a certifikací i na oblast drahých kovů. Bude se konkrétně jednat o online kurz – Odborná způsobilost drahých kovů – základní stupeň.

Tento článek může být pomyslným startem našeho projektu, který již brzy představíme široké veřejnosti.

Článek peníze pod kontrolouTipy jak postupovat při přípravě na zkoušku (6.3.2019)

Mnohdy se nás ptáte, jak se na zkoušku nejlépe připravit. Proto jsme pro vás přichystali návod, jak postupovat při přípravě na jakýkoli typ certifikace a věříme, že vám usnadní start, zlehčí cestu a nakonec dovede k úspěšnému složení zkoušky.

Tipy jak postupovat při přípravě na zkoušku

Tento návod naleznete i v uživatelském účtu, máte-li objednán Online přípravný kurz na certifikace. Z úvodní strany uživatelského účtu se prokliknete přes zelené tlačítko Testy a po pravé straně tento bonusový materiál najdete.

Příjemné přípravy přeje tým VECTOR Certifikace!
Nestíháte se připravit na zkoušku? Nabízíme Vám možnost objednat si RED 50 – jedinečný studijní nástroj na zkoušku, který zvýší vaši úspěšnost až o desítky procent. (7.11.2018)

jedinečný studijní nástroj na zkoušku, který zvýší vaši úspěšnost až o desítky procent.

 • Nabízíme Vám soubor 50 nejtěžších otázek – označili jsme ho značkou RED 50 jako „nebezpečná zóna“.
 • Tyto nejtěžší otázky vychází z vašich odpovědí na miliony zodpovězených otázek v e-learningu na spotřebitelské úvěry, investičního zprostředkovatele či souhrnné investice
 • Členění otázek a odpovědí je totožné, jako u certifikační zkoušky do 3 samostatných kategorií – 1 správně / více správně / případové studie. Nabízíme vám tímto tedy celkem 150 (50 + 50 + 50) nejtěžších otázek.
 • Aktuálnost tohoto souboru je pouze 1 měsíc, vzhledem k tomu, že jsou v našem e-learningu neustále přihlášeny stovky osob, statistiky se neustále mění a Česká národní banka průběžně aktualizuje zkouškové otázky.
 • Každou hodinu, kterou uspoříte při přípravě, můžete věnovat klientům a obchodům! Proto se vám investice do RED 50 vyplatí.
 • Přísný zákaz veřejného šíření!

Cena: 99 Kč včetně DPH.

Objednat RED 50 můžete přímo ve svém e-learningu.
Soubor RED 50 ve formátu PDF získáte na základě úhrady objednávky.
Vector je jedinou akreditovanou osobou, která Vám nabízí tento bonusový produkt, který Vás přiblíží k úspěchu.

RED 50 aktuálně nabízíme pro tyto typy zkoušek:
Souhrnná zkouška pro všechny skupiny úvěrů (180 min)
Zkouška zaměřená na úvěr na bydlení (120 minut)
Zkouška zaměřená na úvěr jiný než na bydlení (120 min)
Zkouška zaměřená na vázaný spotřebitelský úvěr (90 min)
Investiční zprostředkovatel (135 min)
Souhrnná zkouška pro všechny investiční nástroje (180 min)
Nová funkce v E-learningu, předešlé testy! (2.2.2018)

Na základě vaší upřímné zpětné vazby, které si velice vážíme, jsme pro vás připravili další funkci která vám usnadní studium na zkoušku v našem E-learningu. Funkci jsme pracovně pojmenovali Předešlé testy. Nově se vám u každé kapitoly zobrazí kompletní historie absolvovaných cvičných testů. Funkci jsme ihned implementovali na všechny typy zkoušek které aktuálně pořádáme (doplňkové penzijní spoření i spotřebitelské úvěry). Můžete nyní přehledně prohlížet kolik testů již máte za sebou, jejich kompletní složení i v čem jste případně udělali chybu.

E-learning historie testů

Do budoucna plánujeme také přidat pokročilé možnosti sdílení dokončených i rozpracovaných testů.
Pokud máte zájem o další funkci, která vám zpříjemní studium v našem E-learningu dejte nám co nejdříve vědět: Uvítáme Vaše připomínky a náměty na zlepšení.
Pilotní testování odborných zkoušek podle ZPKT na ČNB (25.1.2018)

V úterý 23.1.2018 proběhlo na ČNB pilotní ověřování zkoušek odborné způsobilosti podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT„). Za VECTOR Certifikace se zúčastnili dva zástupci. Akce byla velmi dobře zorganizována a vše proběhlo dle tohoto programu:

 •   9:15 – 10:00 prezence účastníků
 • 10:00 – 10:15 úvod a oficiální zahájení pilotáže, přivítání ze strany ČNB
 • 10:15 – 12:30 průběh pilotáže, postupné přejímání testů a vyplňování online dotazníků v předsálí. Doba trvání podle kategorie zkoušky
 • 12:30 – 13:30 přestávka na oběd
 • 13:30 – 14:30 vyhodnocení, diskuse, předání certifikátů o účasti, občerstvení
 • 15:00 – 16:00 Exkurze do expozice ČNB „Lidé a peníze“

Účastníci byli rozděleni do dvou skupin podle toho, jak dlouho působí na kapitálovém trhu (praxe). V souladu se zněním § 14a a § 14b ZPKT jsou stanoveny 2 skupiny odbornosti, na které bude vázáno prokázání odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu:

A: Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 ZPKT
60 teoretických otázek – znalosti
3 případové studie á 5 otázek – dovednosti
Časový limit: 135 minut

B: Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 ZPKT
92 teoretických otázek – znalosti
3 případové studie á 5 otázek – dovednosti
Časový limit: 180 minut

Zkouška byla písemná a po obědě se účastnici dozvěděli celkové výsledky od pořadatelů akce. V první A skupině ze 13 osob neuspěl nikdo, ve druhé B skupině bylo ze 30 osob úspěšných 7 účastníků, což představuje pouze 23 %. V první skupině byl průměrný výsledek 52 %, ve druhé pak 66 %. Ze zveřejněných údajů bylo zřejmé, že zkouška bude těžká a bez důkladné přípravy nemá smysl zkoušku absolvovat. Opět se ukázalo, že za nejtěžší jsou považovány otázky typu MULTIPLE CHOICE, kde jsou 1 až 4 správné odpovědi.
V průběhu akce byly zodpovězeny četné dotazy z publika. Zeptal jsem se, kolik aktualizací otázek předpokládá ČNB v případě investic. Odpověď od zástupce ČNB zněla, že se předpokládá aktualizace pouze jednou ročně. (Pozn. Například v roce 2017 proběhly u spotřebitelských úvěrů 4 aktualizace otázek, přičemž vzniklo mnoho dotazů na akreditované osoby, zda již mají aktualizované otázky v E-learningu a co bude na nejbližším termínu vlastně zkoušet.)
Odpoledne byly na webu EFPA zveřejněny výsledky každého jednotlivce. Na závěr obdrželi účastníci od pořadatelů Certifikát o účasti na pilotním testování.

Certifikát o účasti na pilotním testování ZPKTTéma certifikací zkoušek odborné způsobilosti podle ZPKT je pro nás důležité, protože jsme již 3.1.2018 podali žádost o akreditaci na ČNB a usilovně se na certifikace chystáme. K dispozici bude 1 000 teoretických otázek a 80 případových studií. Předpoklad zahájení zkoušek (dle názoru pořadatelů akce) je duben/květen 2018.
Investice, jak na ně a proč je důležité je mít? [Infografika USF] (26.9.2017)

usfUnie společností finančního zprostředkování a poradenství vytvořila druhou infografiku ze seriálu o práci finančních poradců, která popisuje základní pravidla investování do cenných papírů i dalších aktiv. Na co dát pozor, aby investiční produkt byl naším spolehlivým a výnosným sluhou?
Zobrazit: Infografika – INVESTICE

Zdroj: www.usfcr.cz
Vydařená certifikace v Praze (22.8.2017)

I v době letních prázdnin se aktivity Vectoru nezastavily. V úterý 22. srpna 2017 se konala v Hotelu ILF v Praze 4 certifikace na doplňkové penzijní spoření.

Jednalo se o otevřený termín, kterého se zúčastnilo celkem 39 poradců. Většina účastníků využila možnosti zúčastnit se dopoledního přípravného semináře, který slouží k zopakování znalostí a přispívá k následnému úspěšnému vykonání zkoušky. To se projevilo již odpoledne při zkoušce.

Celková úspěšnost této skupiny byla krásných 95%. Tříčlenná zkušební komise ihned vyhodnotila písemné testy. Již za 15 minut poté, co odevzdal test poslední účastník, zazněl učebnou potlesk, bylo důstojné a slavnostní vyhlášení výsledků. Pro poradce je to další krok ke zvyšování profesionality. A tištěný certifikát, s platností na 5 let, který obdrží úspěšný účastník ihned po zkoušce má svoji velkou váhu. Znovu jsme se o tom přesvědčili na této úspěšné certifikaci.

Vector certifikoval celkem již 5 788 osob, což nás řadí k předním certifikačním autoritám, které byly ČNB pro tuto činnost akreditovány. Již nyní máme v nabídce termíny certifikací na penzijní produkty i spotřebitelské úvěry až do ledna 2018.

 

 
Certifikace na spotřebitelské úvěry v Brně se vydařila (13.8.2017)

Ve čtvrtek 10. srpna 2017 se konala souhrnná zkouška na spotřebitelské úvěry. Místem dopoledního semináře a odpolední zkoušky bylo BOBYCENTRUM. Od 9 do 12 hodin se konal dopolední seminář, jehož cílem je zopakovat si problematiku spotřebitelských úvěrů a vysvětlit si některé otázky, které obsahují více správných odpovědi.

O dopoledne se podělili dva zkušení lektoři, kteří zodpověděli dotazy účastníků. Již z otázek a aktivity účastníků bylo zřejmé, že v srpnu 2017 jdou na zkoušku ti zkušení, kteří chtějí dlouhodobě působit v oblasti financí. Odpolední zkoušku zahájil předseda zkušební komise, který vysvětlil organizační záležitosti, které souvisí s vykonáním zkoušky.

Tentokrát jsme mnohem podrobněji sledovali, kolik času potřebují účastníci k vykonání zkoušky. Již po hodině odevzdali svoje testy dva účastníci. Jejich výsledky přesně korespondovaly s jejich přípravou. Měli velké množství úspěšně dokončených testů v E-learningu a to se projevilo na jejich skvělém výsledku 96% při zkoušce. Většina účastníků vykonala test za 2,5 hodiny, ale vzhledem k náročnosti se jeví 180 minut na vykonání testu jako dostatečné.

Vector používá při zkoušce časomíru, kterou zobrazuje, takže mají všichni účastnici  přehled o svém čase. Již po 20 minutách po odevzdání testu posledním účastníkem měla tříčlenná zkušební komise výsledky zkoušky. Zkouška je písemná a pokud se sejdou naši zkušení komisaři, dokáží testy vyhodnotit rychle a nejsou závislí na jakémkoliv technickém zařízení. Jak tedy dopadla skupina 49 účastníků? Celkový výsledek skupiny byl 85%.

A co nás potěšilo z anonymní zpětné vazby účastníků, kterou vyplňují před vyhodnocením, takže jí považujeme za objektivní? Co se vám líbilo na E-learningu – přehlednost, grafika, jednoduchost.

Celkové hodnocení certifikace bylo na úrovní 1 až 2. Převažovaly (jako ve škole) jedničky.

Již v Brně se zástupci Vectoru dohodli s vedením hotelu, že další certifikace proběhne v BOBYCENTRU v úterý 14. listopadu 2017, včetně dopoledního semináře.