Zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

Vlivem transpozice evropské směrnice IDD nový zákon o distribuci pojištění a zajištění přináší mimo jiné zásadní změnu v režimu prokazování odborné způsobilosti. Připravovaný návrh zákona předpokládá systém akreditovaných osob s 6 skupinami odbornosti.
Návrh zákona také nově zavádí následné vzdělávání: Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby uvedené v § 55.

TERMÍNY ZKOUŠEK

Jaký typ certifikace na pojištění si mám vybrat?

Kategorie – Název produktu – Cena produktu Cena včetně DPH
IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min) 1 700 Kč
I.POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min) 1 600 Kč
II. POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min) 1 500 Kč
III.POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min) 1 600 Kč
IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min) 1 600 Kč
V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min) 1 700 Kč
VI. – POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min) 1 600 Kč
VII. POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min) 1 700 Kč
VIII. POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min) 1 700 Kč
Přístup do online přípravného kurzu na Certifikaci (2 měsíce nebo do termínu zkoušky) 250 Kč
Vystavení duplikátu osvědčení 250 Kč

Pro firemní zákazníky nabízíme nadstandardní služby jako: Zasílání osvědčení v elektronické podobě prostřednictvím zabezpečeného komunikačního kanálu. Zasílání souhrnných výsledků zkoušky elektronickou formou. Zasílaní pravidelných statistik a reportů dle požadavků zadavatele. Pro individuální platební a cenové podmínky nás kontaktujte.

OZ- Odborná zkouška

Na koho se zkouška vztahuje

Tato odborná zkouška je povinná pro všechny pracovníky a vázané zástupce samostatných zprostředkovatelů, pojišťoven a zajišťoven.
finanční poradce, zprostředkovatele, poskytovatele, prodejce a distributory pojištění a zajištění.
Odborná způsobilost zahrnuje 2 oblasti, které musíte splňovat:

 • Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona – dostanete od nás.
 • Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání – Je nutné mít ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo alespoň 3 roky praxe

Zkouška je určena pro tyto osoby:

 • Samostatný zprostředkovatel
 • Vázaný zástupce
 • Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel
 • Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika

Příprava na zkoušku

Pro úspěšné složení doporučujeme všem uchazečům využít našeho online přípravného kurzu na Certifikaci. V intuitivním prostředí se uchazeč seznámí se všemi základními oblastmi, které jsou předmětem zkoušky. Tyto znalosti si může hned ověřit ve cvičných testech, které obsahují vzorové otázky i modelové situace jako u reálného testu.

Průběh a obsah zkoušky

 • Průběh zkoušky se řídí zkouškovým řádem.
 • Odborná zkouška se skládá z teoretické a praktické části.
 • Zkouška probíhá pod dohledem zkušebních komisařů.
 • Pokud stihnete dokončit u certifikační zkoušky test dříve, nemusíte čekat až do konce.
 • Po úspěšném složení zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.
 • Platnost osvědčení není zákonem časově omezena.

Ke zkoušce budete potřebovat

 • Občanský průkaz (nebo pas) k ověření vaší totožnosti
 • Doporučujeme používat kalkulačku. Je zakázáno používat mobilní telefony!

Typy zkoušek

Zákon č. 170/2018 Sb., rozlišuje v zásadě 6 skupin odbornosti (dle § 57 odst. 1 zákona):

 • a) distribuce životního pojištění
 • b) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (dále jen „pojištění motorových vozidel“)
 • c) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5, (dále jen „neživotní občanské pojištění„)
 • d) distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5, (dále jen „neživotní pojištění podnikatelů“)
 • e) distribuce pojištění velkých pojistných rizik
 • f) distribuce zajištění (není standardizovaná odborná zkouška – Dle § 56 odst. 4: Získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění se prokazuje osvědčením o absolvování vhodného vzdělávání nebo vhodné praxe.)

Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle písm. e) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle písm. b) až d).
Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle písm. d) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle písm. b) a c).
Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle písm. c) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle písm. b).

Základní odborné zkoušky na pojištěníDle § 8 vyhlášky č. 195/2018 Sb., existují tyto typy odborné zkoušky:
Základní typy odborných zkoušek

Kombinované typy odborných zkoušek

 Kombinace typů zkoušek na pojištění

Zkouška č. I – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min)

Odborná zkouška pouze pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 2 vyhlášky.

 • Teoretická část obsahuje 52 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 39 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 13 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 72 z celkového počtu 95 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 120 minut

Zkouška č. II POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min)

Odborná zkouška pouze pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu, podle § 8 odst. 1 vyhlášky.

 • Teoretická část obsahuje 40 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 30 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 10 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 2 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 53 z celkového počtu 70 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 90 minut

Zkouška č. III POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)

Odborná zkouška pro distribuci neživotních pojištění v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c) zákona a podle § 8 odst. 2 vyhlášky. Zkouška zahrnuje skupinu odbornosti: Pojištění motorových vozidel.

 • Teoretická část obsahuje 52 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 39 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 13 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 72 z celkového počtu 95 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 120 minut

Zkouška č. IV POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)

Odborná zkouška pro distribuci pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona a podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Zkouška zahrnuje skupiny odbornosti: Pojištění motorových vozidel a Neživotní občanské pojištění.

 • Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 45 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 79 z celkového počtu 105 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 135 minut

Zkouška č. V POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)

Odborná zkouška pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik, podle § 8 odst. 4 vyhlášky. Zkouška zahrnuje skupiny odbornosti: Pojištění motorových vozidel, Neživotní občanské pojištění a Neživotní pojištění podnikatelů.

Velká pojistná rizika jsou definována v paragrafu 131 zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví.

 • Teoretická část obsahuje 72 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 54 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 18 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 90 z celkového počtu 120 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 150 minut

Zkouška č. VI POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)

Odborná zkouška jak pro distribuci pojištění motorových vozidel (pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu), tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 5 vyhlášky.

 • Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.
 • 32 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci pojištění motorových vozidel.
 • 28 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 45 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • 1 případová studie v praktické části je z oblasti pojištění motorových vozidel.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti životního pojištění.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 79 z celkového počtu 105 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 135 minut

Zkouška č. VII POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)

Odborná zkouška jak pro distribuci neživotního občanského pojištění (neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona č. 170/2018 Sb.), tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 6 vyhlášky.
Zkouška zahrnuje skupinu odbornosti: Pojištění motorových vozidel.

 • Teoretická část obsahuje 80 uzavřených otázek.
 • 52 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí neživotního občanského pojištění.
 • 28 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 60 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 20 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 4 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti neživotního občanského pojištění.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti životního pojištění.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 105 z celkového počtu 140 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 180 minut

Zkouška č. VIII POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Odborná zkouška jak pro distribuci neživotního pojištění podnikatelů (neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5), tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 6 vyhlášky.
Zkouška zahrnuje skupiny odbornosti: Pojištění motorových vozidel a Neživotní občanské pojištění.

 • Teoretická část obsahuje 80 uzavřených otázek.
 • 52 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí neživotního pojištění podnikatelů.
 • 28 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 60 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 20 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 4 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti neživotního pojištění podnikatelů.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti životního pojištění.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 105 z celkového počtu 140 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 180 minut

Zkouška č. IX POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)

Tato zkouška zahrnuje všechny odborné zkoušky v sektoru pojištění.
Odborná zkouška jak pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik, tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 6 vyhlášky.

 • Teoretická část obsahuje 80 uzavřených otázek.
 • 52 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pojištění velkých pojistných rizik.
 • 28 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 60 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 20 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 4 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti pojištění velkých pojistných rizik.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti životního pojištění.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 105 z celkového počtu 140 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 180 minut

Podmínky složení zkoušky

Uchazeč úspěšně složil zkoušku, pokud:

 • Získal alespoň 75 % dosažitelných bodů
 • Získal alespoň 60 % dosažitelných bodů v teoretické části
 • Získal alespoň 60 % dosažitelných bodů v praktické části

Následné vzdělávání

Zákon také nově zavádí následné vzdělávání:
Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby uvedené v § 55.

Prvním kalendářním rokem, kdy osoba uvedená v § 55 musí absolvovat následné vzdělávání, je kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba úspěšně vykonala odbornou zkoušku, v případě odbornosti pro distribuci zajištění kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba prokázala získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění podle § 56 odst. 4. Jestliže tak nemohla učinit ze závažného důvodu, musí tato osoba absolvovat následné vzdělávání bez zbytečného odkladu poté, co tato překážka odpadla.

Programy následného vzdělávání a další informace najdete na stránce Následné vzdělávání.

FAQ – často kladené otázky

Protože se na nás často obracíte s různými dotazy ohledně nového zákona, připravili jsme pro vás odpovědi na ty nejčastější z nich:

1) Pokud je distributor oprávněn zprostředkovávat více druhů pojištění, je jeho požadavek na vzdělání za každou skupinu odbornosti zvlášť nebo dohromady?

Požadavek na 15 hodin následného vzdělávání za kalendářní rok je třeba vykládat tak, že jde o minimální počet hodin za všechny skupiny odbornosti pojištění (podřazené i nepodřazené), které je distributor oprávněn distribuovat. Z tohoto důvodu také platí, že pokud disponuje odbornou způsobilostí pro skupinu odbornosti, jejíž odborná zkouška opravňuje podle § 57 odst. 3 také k distribuci pojištění v dalších podřazených skupinách odbornosti, splní výše uvedenou povinnost také pro tyto podřazené skupiny a není tedy nutné účastnit se následného vzdělávání za každou skupinu odbornosti zvlášť.

Ustanovení § 59 ZDPZ uvádí, že rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce a je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby uvedené v § 55. Důvodová zpráva k tomuto ustanovení upřesňuje, že se splnění této povinnosti prokazuje osvědčením o absolvování následného vzdělávání, ale nevyžaduje se prokázání formou zkoušky.
Distributor musí absolvovat následné vzdělávání v rozsahu 15 hodin za kalendářní rok se zaměřením na pojištění, jež distribuuje.

Tento minimální limit je třeba chápat jako souhrnný limit pro všechny skupiny odbornosti, v nichž distributor pojištění distribuuje.
Pokud má distributor pojištění oprávnění k výkonu více činností podle své odbornosti ve smyslu ustanovení § 57 ZDPZ, lze vedle toho také vycházet z ustanovení § 57 odst. 3 ZDPZ, které stanoví, že
i.        osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. e) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. b) až d),
ii.        osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. d) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. b) a c) a
iii.        osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. c) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. b).

Pokud tedy osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro jednu skupinu odbornosti prokazuje odborné znalosti a dovednosti pro ostatní skupiny odbornosti jí „podřazené“, lze prohlubování odborných znalostí prokazovat na základě stejného principu a absolvováním vzdělání v nadřazené skupině splní distributor výše uvedenou povinnost také pro jí podřazené skupiny. Není tedy nutné účastnit se následného vzdělávání za každou skupinu odbornosti zvlášť.
Je třeba dodat, že povinné následné vzdělávání má sloužit zejména k udržování odbornosti distributora pojištění, která se má projevit v praxi. Rozhodující jsou tedy jeho odborné znalosti, kterými skutečně disponuje a které mají být v souladu s § 3 vyhlášky. Pokud by tedy např. distributor absolvoval následné vzdělávání jen v dílčím rozsahu, který spadá pod skupinu odbornosti, v níž složil zkoušku, naplnil by sice požadavek na následné vzdělávání, nicméně i tak musí disponovat odbornými znalostmi a dovednostmi v celém rozsahu dané skupiny odbornosti.

Celé znění najdete na stránkách ČNB.

Zdroj web ČNB

2) Sjednává-li distributor pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou  provozem vozidla (ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb.) pro vozidlo určené k podnikání, např. v autodopravě, postačí odborné znalosti a dovednosti dle ustanovení § 57 odst. 1 písm. b) ZDPZ, nebo je nutné mít také skupinu odbornosti pro distribuci neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka dle § 57 odst. 1 písm. d), případně písm. e) ZDPZ?

V ZDPZ se zavádí nový systém prokazování odbornostních požadavků distributorů pojištění, kdy skupiny odbornosti nahrazují dosavadní členění. Pro účely distribuce pojištění motorových vozidel, a to včetně havarijního pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je zapotřebí osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu dle ustanovení § 57 odst. 1 písm. b) ZDPZ.

Oproti tomu na distribuci pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti se vztahuje skupina odbornosti dle ustanovení § 57 odst. 1 písm. d) ZDPZ.

V případě, že by pojištění motorových vozidel určených k podnikání sjednával distributor mající odbornou zkoušku pro skupinu odbornosti dle § 57 odst. 1 písm. d) ZDPZ, měl by dostatečné odborné znalosti pro sjednání takového pojištění, a to v souladu s ustanovením § 57 odst. 3 ZDPZ, neboť osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti dle § 57 odst. 1 písm. d) ZDPZ se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. b) až c) ZDPZ.
Zmíněnou situaci, kdy by výše uvedené pojištění sjednával distributor pouze se skupinou odbornosti dle § 57 odst. 1 písm. b) ZDPZ, je nutné posuzovat z hlediska převažujícího účelu a povahy rizik krytých pojištěním, kterým je v případě např. pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového vozidla primárně pojištění odpovědnosti právě z provozu vozidla a až sekundárně podnikatelský charakter činnosti zákazníka.

Nicméně v případě vozidel užívaných výhradně či převážně k podnikání (typicky např. stavební či jiné pracovní stroje, případně vozový park osobních či nákladních vozidel) může být pojištění odpovědnosti z provozu vozidla často nabízeno společně s jinými produkty, které se již převážně budou týkat podnikatelské činnosti, a pak jde o rizika, k nimž by měl distributor pojištění disponovat odborností podle § 57 odst. 1 písm. d) ZDPZ. Lze tedy doporučit, aby distributor jednající s podnikatelem o nabídce pojištění odpovědnosti z provozu vozidla disponoval skupinou odbornosti dle § 57 odst. 1 písm. d) ZDPZ, aby v případě, že např. podnikatel bude mít v průběhu jednání zájem sjednat další pojištění spadající do podnikatelských rizik, byl daný distributor kvalifikován k analýze a nabídce vhodného produktu (jinak by musel přerušit jednání se zákazníkem, neboť by k němu nedisponoval odbornou způsobilostí, srov. § 55 ZDPZ).

Jiná situace nastává v případě, že by šlo o sjednání pojištění pro podnikatele, který splňuje kritéria uvedená v § 131 odst. 1 písm. c) ZPoj. Tehdy takové pojištění naplní definici velkých pojistných rizik, neboť tato definice se odvíjí od jednoznačně daných parametrů pojištěného subjektu, a tedy není již prostor pro zkoumání účelu pojištění. Distribuci pojištění tomuto subjektu bude nutné vždy považovat za distribuci pojištění velkých pojistných rizik, ke které je nezbytné disponovat odbornými znalostmi a dovednostmi pro danou skupinu odbornosti, tedy podle § 57 odst. 1 písm. e) ZDPZ.

Celé znění najdete na stránkách ČNB.

Zdroj web ČNB

3) Kolik zkouškových otázek obsahují jednotlivé skupiny odbornosti?

I. POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min):
Počet teoretických otázek: 500
Počet případových studií: 20, celkem tedy 100 otázek případových studií

II. POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min):
Počet teoretických otázek: 460
Počet případových studií: 20, celkem tedy 100 otázek případových studií

III. POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min):
Počet teoretických otázek: 700
Počet případových studií: 20, celkem tedy 100 otázek případových studií

IV. POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min):
Počet teoretických otázek: 900
Počet případových studií: 20, celkem tedy 100 otázek případových studií

V. POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min):
Počet teoretických otázek: 1100
Počet případových studií: 20, celkem tedy 100 otázek případových studií

VI. POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min):
Počet teoretických otázek: 810
Počet případových studií: 40, celkem tedy 200 otázek případových studií

VII – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min):
Počet teoretických otázek: 1060
Počet případových studií: 60, celkem tedy 300 otázek případových studií

VIII – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min):
Počet teoretických otázek: 1260
Počet případových studií: 80, celkem tedy 400 otázek případových studií

IX – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min):
Počet teoretických otázek: 1500
Počet případových studií: 100, celkem tedy 500 otázek případových studií

Jedná se o přibližný počet otázek. Počet se po aktualizaci zkouškových otázek od ČNB může změnit.

4) Jaký typ certifikace na pojištění si mám vybrat?

Tato otázka byla zodpovězena v samostatné aktualitě: Jaký typ certifikace na pojištění si mám vybrat?

5) Máme v ČR založenou organizační složku zahraniční matky a v ČR jsme registrovaní pod ČNB jako zprostředkovatel. Musím skládat odbornou zkoušku?

V odpovědi k nutnosti skládat odbornou zkoušku podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění („ZDPZ“), uvádíme, že § 55 ZDPZ stanoví tuto povinnost pouze pracovníkovi pojišťovny, zajišťovny, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele.

Pro zahraniční zprostředkovatele ani jejich pracovníky tato povinnost stanovena není, ale je třeba dodat, že i oni musí svou činnost na území ČR vykonávat s odbornou péčí (§ 71 a násl. ZDPZ), přičemž podmínkou jednání s odbornou péčí je také odbornost zejména ve smyslu znalosti právních předpisů ČR, které se na takovou činnost vztahují.

6) Složil jsem úspěšně odbornou zkoušku, co nyní musím udělat, abych byl registrován na ČNB a mohl nabízet finanční produkty?

Po úspěšném absolvování odborné zkoušky od nás obdržíte Osvědčení o vykonání odborné zkoušky (certifikát). Osvědčení si stáhnete přímo ve svém uživatelského účtu pod odkazem Absolvované zkoušky a kurzy. Registraci na ČNB zařizuje společnost, u které jste vedeni jako vázaný zástupce, té předáte osvědčení o vykonání zkoušky a registraci provede za Vás. Následně zaplatíte registrační poplatek ČNB.

Důležité odkazy

Termíny zkoušek
Online přípravný kurz na Certifikaci

Zkouška se řídí následujícími zákony a předpisy:

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zkoušky, neváhejte nás kontaktovat!
Pozn. Informace uvedené na této stránce jsou volným vyjádřením názorů autorů na danou věc a v žádném případě není možné je brát jako výklad zákona.