Zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

 

Vlivem transpozice evropské směrnice IDD nový zákon o distribuci pojištění a zajištění přináší mimo jiné zásadní změnu v režimu prokazování odborné způsobilosti. Připravovaný návrh zákona předpokládá systém akreditovaných osob s 6 skupinami odbornosti.
Návrh zákona také nově zavádí následné vzdělávání: Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby uvedené v § 55.

NOVINKA! Kurz k přechodnému období dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Tento kurz je vhodný jako podklad pro čestné prohlášení osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění. Více o kurzu.

TERMÍNY ZKOUŠEK

 

Kategorie – Název zkoušky – Cena zkoušky Cena včetně DPH
IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min) 1 700 Kč
I.POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min) 1 600 Kč
II. – POJ-MOV – Pojištění motorových vozidel (90 min) 1 500 Kč
III.POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min) 1 600 Kč
IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min) 1 600 Kč
V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min) 1 700 Kč
VI. – POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min) 1 600 Kč
VII. POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min) 1 700 Kč
VIII. POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min) 1 700 Kč
Přístup do online přípravného kurzu na Certifikaci (2 měsíce nebo do termínu zkoušky) 1 700 Kč
Vystavení duplikátu osvědčení 250 Kč

Pro firemní zákazníky nabízíme nadstandardní služby jako: Zasílání osvědčení v elektronické podobě prostřednictvím zabezpečeného komunikačního kanálu. Zasílání souhrnných výsledků zkoušky elektronickou formou. Zasílaní pravidelných statistik a reportů dle požadavků zadavatele. Pro individuální platební a cenové podmínky nás kontaktujte.

Na koho se zkouška vztahuje

Tato odborná zkouška je povinná pro všechny pracovníky a vázané zástupce samostatných zprostředkovatelů, pojišťoven a zajišťoven.
finanční poradce, zprostředkovatele, poskytovatele, prodejce a distributory pojištění a zajištění.
Odborná způsobilost zahrnuje 2 oblasti, které musíte splňovat:

 • Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona – dostanete od nás.
 • Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání – Je nutné mít ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo alespoň 3 roky praxe

 

Zkouška je určena pro tyto osoby:

 • Samostatný zprostředkovatel
 • Vázaný zástupce
 • Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel
 • Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika

 

Příprava na zkoušku

Pro úspěšné složení doporučujeme všem uchazečům využít našeho online přípravného kurzu na Certifikaci. V intuitivním prostředí se uchazeč seznámí se všemi základními oblastmi, které jsou předmětem zkoušky. Tyto znalosti si může hned ověřit ve cvičných testech, které obsahují vzorové otázky i modelové situace jako u reálného testu.

 

Průběh a obsah zkoušky

 • Průběh zkoušky se řídí zkouškovým řádem.
 • Odborná zkouška se skládá z teoretické a praktické části.
 • Zkouška probíhá pod dohledem zkušebních komisařů.
 • Pokud stihnete dokončit u certifikační zkoušky test dříve, nemusíte čekat až do konce.
 • Po úspěšném složení zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.
 • Platnost osvědčení není zákonem časově omezena.

 

Ke zkoušce budete potřebovat

 • Občanský průkaz (nebo pas) k ověření vaší totožnosti
 • Doporučujeme používat kalkulačku. Je zakázáno používat mobilní telefony!

 

Typy zkoušek

Zákon č. 170/2018 Sb., rozlišuje v zásadě 6 skupin odbornosti (dle § 57 odst. 1 zákona):

 • a) distribuce životního pojištění
 • b) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (dále jen „pojištění motorových vozidel“)
 • c) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5, (dále jen „neživotní občanské pojištění„)
 • d) distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5, (dále jen „neživotní pojištění podnikatelů“)
 • e) distribuce pojištění velkých pojistných rizik
 • f) distribuce zajištění (není standardizovaná odborná zkouška – Dle § 56 odst. 4: Získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění se prokazuje osvědčením o absolvování vhodného vzdělávání nebo vhodné praxe.)

Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle písm. e) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle písm. b) až d).
Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle písm. d) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle písm. b) a c).
Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle písm. c) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle písm. b).

Základní odborné zkoušky na pojištěníDle § 8 vyhlášky č. 195/2018 Sb., existují tyto typy odborné zkoušky:
Základní typy zkoušek

Kombinované typy zkoušek

 Kombinace typů zkoušek na pojištění

 

Zkouška č. I – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min)

Odborná zkouška pouze pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 2 vyhlášky.

 • Teoretická část obsahuje 52 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 39 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 13 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 72 z celkového počtu 95 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 120 minut

 

Zkouška č. II POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min)

Odborná zkouška pouze pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu, podle § 8 odst. 1 vyhlášky.

 • Teoretická část obsahuje 40 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 30 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 10 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 2 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 53 z celkového počtu 70 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 90 minut

 

Zkouška č. III POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)

Odborná zkouška pro distribuci neživotních pojištění v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c) zákona a podle § 8 odst. 2 vyhlášky. Zkouška zahrnuje skupinu odbornosti: Pojištění motorových vozidel.

 • Teoretická část obsahuje 52 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 39 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 13 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 72 z celkového počtu 95 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 120 minut

 

Zkouška č. IV POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)

Odborná zkouška pro distribuci pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona a podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Zkouška zahrnuje skupiny odbornosti: Pojištění motorových vozidel a Neživotní občanské pojištění.

 • Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 45 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 79 z celkového počtu 105 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 135 minut

 

Zkouška č. V POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)

Odborná zkouška pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik, podle § 8 odst. 4 vyhlášky. Zkouška zahrnuje skupiny odbornosti: Pojištění motorových vozidel, Neživotní občanské pojištění a Neživotní pojištění podnikatelů.

 • Teoretická část obsahuje 72 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 54 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 18 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 90 z celkového počtu 120 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 150 minut

 

Zkouška č. VI POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)

Odborná zkouška jak pro distribuci pojištění motorových vozidel (pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu), tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 5 vyhlášky.

 • Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.
 • 32 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci pojištění motorových vozidel.
 • 28 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 45 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • 1 případová studie v praktické části je z oblasti pojištění motorových vozidel.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti životního pojištění.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 79 z celkového počtu 105 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 135 minut

 

Zkouška č. VII POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)

Odborná zkouška jak pro distribuci neživotního občanského pojištění (neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona č. 170/2018 Sb.), tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 6 vyhlášky.
Zkouška zahrnuje skupinu odbornosti: Pojištění motorových vozidel.

 • Teoretická část obsahuje 80 uzavřených otázek.
 • 52 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí neživotního občanského pojištění.
 • 28 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 60 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 20 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 4 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti neživotního občanského pojištění.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti životního pojištění.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 105 z celkového počtu 140 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 180 minut

 

Zkouška č. VIII POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Odborná zkouška jak pro distribuci neživotního pojištění podnikatelů (neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5), tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 6 vyhlášky.
Zkouška zahrnuje skupiny odbornosti: Pojištění motorových vozidel a Neživotní občanské pojištění.

 • Teoretická část obsahuje 80 uzavřených otázek.
 • 52 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí neživotního pojištění podnikatelů.
 • 28 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 60 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 20 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 4 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti neživotního pojištění podnikatelů.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti životního pojištění.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 105 z celkového počtu 140 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 180 minut

 

Zkouška č. IX POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)

Tato zkouška zahrnuje všechny odborné zkoušky v sektoru pojištění.
Odborná zkouška jak pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik, tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 6 vyhlášky.

 • Teoretická část obsahuje 80 uzavřených otázek.
 • 52 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pojištění velkých pojistných rizik.
 • 28 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 60 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 20 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 4 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti pojištění velkých pojistných rizik.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti životního pojištění.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 105 z celkového počtu 140 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 180 minut

 

Podmínky složení zkoušky

Uchazeč úspěšně složil zkoušku, pokud:

 • Získal alespoň 75 % dosažitelných bodů
 • Získal alespoň 60 % dosažitelných bodů v teoretické části
 • Získal alespoň 60 % dosažitelných bodů v praktické části

 

Následné vzdělávání

Zákon také nově zavádí následné vzdělávání:
Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby uvedené v § 55.

Prvním kalendářním rokem, kdy osoba uvedená v § 55 musí absolvovat následné vzdělávání, je kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba úspěšně vykonala odbornou zkoušku, v případě odbornosti pro distribuci zajištění kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba prokázala získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění podle § 56 odst. 4. Jestliže tak nemohla učinit ze závažného důvodu, musí tato osoba absolvovat následné vzdělávání bez zbytečného odkladu poté, co tato překážka odpadla.

 

FAQ – často kladené otázky

Protože se na nás často obracíte s různými dotazy ohledně nového zákona, připravili jsme pro vás odpovědi na ty nejčastější z nich:

1) Kdy vypíšete první termíny zkoušek na pojištění?

Zkoušky na pojištění můžete absolvovat na kterémkoli vypsaném termínu.

 

2) Co se pro mě změní s novým zákonem o distribuci pojištění (č. 170/2018 Sb.), který nabude účinnosti pravděpodobně již 1. prosince 2018?

Novým požadavkem na distributory bude alespoň středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou nebo alespoň 3 roky praxe zprostředkovávání pojištění před nabytím účinnosti zákona nebo dokončení středoškolského vzdělání během 42 měsíců po nabytí účinnosti zákona. To by v případě účinnosti 1.12.2018 znamenalo dokončit středoškolské vzdělání do 3,5 let – tedy do 1. června 2022.

Pojišťovací zprostředkovatelé musí do 4 měsíců od nabytí účinnosti nového zákona (tj. do 1. dubna 2019) získat podle něj oprávnění k činnosti od ČNB, jinak jim zanikne.

Vázaní zástupci a doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé, které oznámí zastoupený pojišťovací zprostředkovatel či pojišťovna České národní bance ve lhůtě 4 měsíců od účinnosti zákona (tj. do 1. dubna 2019), budou moci činnost provozovat, dokud ČNB o jejich registraci nerozhodne.

Pojišťovací agenti a makléři budou automaticky zapsáni ČNB dva měsíce po nabytí účinnosti nového zákona, tj. do 1. února 2019, pokud se agent či makléř nerozhodne ukončit zprostředkování. Pokud by dále již agent či makléř zprostředkovávat pojištění nechtěl, musí tuto skutečnost oznámit ČNB do jednoho měsíce po účinnosti zákona – tedy do 1. ledna 2019.

Další změnou bude povinné složení zkoušek a certifikace. Pro ty, kdo na trhu působí, je určeno dvouleté přechodné období, tedy do 1. prosince 2020. Noví zprostředkovatelé budou moci během tohoto období prokázat odbornou způsobilost čestným prohlášením. Důvodem je také to, že akreditované osoby, které budou zkoušky provádět, mohou zažádat o akreditaci až po účinnosti zákona, a také zkouškové otázky bude muset ČNB ve spolupráci s vybraným dodavatelem připravit a otestovat. Očekáváme tedy podobný postup jako u investičních zprostředkovatelů.

Zdroj P. Zámečník

3.) Pokud je distributor oprávněn zprostředkovávat více druhů pojištění, je jeho požadavek na vzdělání za každou skupinu odbornosti zvlášť nebo dohromady?


Požadavek na 15 hodin následného vzdělávání za kalendářní rok je třeba vykládat tak, že jde o minimální počet hodin za všechny skupiny odbornosti pojištění (podřazené i nepodřazené), které je distributor oprávněn distribuovat. Z tohoto důvodu také platí, že pokud disponuje odbornou způsobilostí pro skupinu odbornosti, jejíž odborná zkouška opravňuje podle § 57 odst. 3 také k distribuci pojištění v dalších podřazených skupinách odbornosti, splní výše uvedenou povinnost také pro tyto podřazené skupiny a není tedy nutné účastnit se následného vzdělávání za každou skupinu odbornosti zvlášť.


Ustanovení § 59 ZDPZ uvádí, že rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce a je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby uvedené v § 55. Důvodová zpráva k tomuto ustanovení upřesňuje, že se splnění této povinnosti prokazuje osvědčením o absolvování následného vzdělávání, ale nevyžaduje se prokázání formou zkoušky.
Distributor musí absolvovat následné vzdělávání v rozsahu 15 hodin za kalendářní rok se zaměřením na pojištění, jež distribuuje.

Tento minimální limit je třeba chápat jako souhrnný limit pro všechny skupiny odbornosti, v nichž distributor pojištění distribuuje.
Pokud má distributor pojištění oprávnění k výkonu více činností podle své odbornosti ve smyslu ustanovení § 57 ZDPZ, lze vedle toho také vycházet z ustanovení § 57 odst. 3 ZDPZ, které stanoví, že
i.        osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. e) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. b) až d),
ii.        osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. d) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. b) a c) a
iii.        osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. c) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. b).
Pokud tedy osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro jednu skupinu odbornosti prokazuje odborné znalosti a dovednosti pro ostatní skupiny odbornosti jí „podřazené“, lze prohlubování odborných znalostí prokazovat na základě stejného principu a absolvováním vzdělání v nadřazené skupině splní distributor výše uvedenou povinnost také pro jí podřazené skupiny. Není tedy nutné účastnit se následného vzdělávání za každou skupinu odbornosti zvlášť.
Je třeba dodat, že povinné následné vzdělávání má sloužit zejména k udržování odbornosti distributora pojištění, která se má projevit v praxi. Rozhodující jsou tedy jeho odborné znalosti, kterými skutečně disponuje a které mají být v souladu s § 3 vyhlášky. Pokud by tedy např. distributor absolvoval následné vzdělávání jen v dílčím rozsahu, který spadá pod skupinu odbornosti, v níž složil zkoušku, naplnil by sice požadavek na následné vzdělávání, nicméně i tak musí disponovat odbornými znalostmi a dovednostmi v celém rozsahu dané skupiny odbornosti.

Celé znění najdete na stránkách ČNB.

Zdroj web ČNB

 

Důležité odkazy

Termíny zkoušek
Online přípravný kurz na Certifikaci
Kurz k přechodnému období dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

Zkouška se řídí následujícími zákony a předpisy:

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zkoušky, neváhejte nás kontaktovat!
Pozn. Informace uvedené na této stránce jsou volným vyjádřením názorů autorů na danou věc a v žádném případě není možné je brát jako výklad zákona.