Zkoušky podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

 

Vlivem transpozice evropské směrnice IDD nový zákon o distribuci pojištění a zajištění přináší mimo jiné zásadní změnu v režimu prokazování odborné způsobilosti. Připravovaný návrh zákona předpokládá systém akreditovaných osob s 5 skupinami odbornosti.
Návrh zákona také nově zavádí následné vzdělávání: Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby uvedené v § 55.

TERMÍNY ZKOUŠEK

Ceník zkoušek – pojištění Cena včetně DPH
Odborná zkouška – Životní pojištění (135 min) připravujeme
Odborná zkouška – Pojištění motorových vozidel (120 min) připravujeme
Odborná zkouška – Neživotní pojištění (135 min) připravujeme
Odborná zkouška – Pojištění podnikatelů (165 min) připravujeme
Odborná zkouška – Pojištění velkých rizik a zajištění (180 min) připravujeme
Přístup do E-learningu (2 měsíce nebo do termínu zkoušky) připravujeme
Dopolední přípravný seminář připravujeme
Vystavení duplikátu osvědčení 250 Kč

Pro firemní zákazníky nabízíme nadstandardní služby jako: Zasílání osvědčení v elektronické podobě prostřednictvím zabezpečeného komunikačního kanálu. Zasílání souhrnných výsledků zkoušky elektronickou formou. Zasílaní pravidelných statistik a reportů dle požadavků zadavatele. Pro individuální platební a cenové podmínky nás kontaktujte.

Na koho se zkouška vztahuje

Tato odborná zkouška je povinná pro všechny finanční poradce, zprostředkovatele, poskytovatele, prodejce a distributory pojištění a zajištění.
Odborná způsobilost zahrnuje 2 oblasti, které musíte splňovat:

 • Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona – dostanete od nás.
 • Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání – Je nutné mít ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo alespoň 3 roky praxe

Zkouška je určena pro tyto osoby:

 • Samostatný zprostředkovatel
 • Vázaný zástupce
 • Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel
 • Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika

Příprava na zkoušku

Pro úspěšné složení doporučujeme všem uchazečům využít našeho E-learningu. V intuitivním prostředí se uchazeč seznámí se všemi základními oblastmi, které jsou předmětem zkoušky. Tyto znalosti si může hned ověřit ve cvičných testech, které obsahují vzorové otázky i modelové situace jako u reálného testu. Dále připravujeme k vybraným termínům dopolední přípravný seminář od 9 do 12 hodin.

Průběh a obsah zkoušky

 • Průběh zkoušky se řídí zkouškovým řádem.
 • Odborná zkouška je písemná a skládá se z teoretické a praktické části.
 • Odpovědi na testové otázky ve formě tištěného testu jsou vyplňovány do standardizovaného odpovědního formuláře.
 • Zkouška probíhá pod dohledem zkušebních komisařů.
 • Pokud stihnete dokončit u certifikační zkoušky test dříve, nemusíte čekat až do konce.
 • Po úspěšném složení zkoušky obdrží uchazeč ihned na termínu vytištěné Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.
 • Platnost osvědčení není zákonem časově omezena.

Ke zkoušce budete potřebovat

 • Občanský průkaz (nebo pas) k ověření vaší totožnosti
 • Doporučujeme používat kalkulačku. Je zakázáno používat mobilní telefony!

Zákon rozlišuje v zásadě 5 skupin odbornosti:

 • Distribuce životního pojištění
 • Distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (dále jen „pojištění motorových vozidel“)
 • Distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v bodech 4 nebo 5
 • Distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v bodě 5 (dále jen „pojištění podnikatelů“)
 • Distribuce pojištění velkých pojistných rizik a distribuce zajištění

Životní pojištění (135 min)

Odborná zkouška pro distribuci životního pojištění.

 • Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 45 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 79 z celkového počtu 105 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 135 minut

Pojištění motorových vozidel (120 min)

Odborná zkouška pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu.

 • Teoretická část obsahuje 52 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 39 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 13 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 72 z celkového počtu 95 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 120 minut

Neživotní pojištění (135 min)

Odborná zkouška pro distribuci neživotních pojištění v rozsahu uvedeném v § 2 písm. o) bodu 3 zákona.

 • Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 45 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 79 z celkového počtu 105 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 135 minut

Pojištění podnikatelů (165 min)

Odborná zkouška pro distribuci pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka v rozsahu uvedeném v § 2 písm. o) bodu 4 zákona.

 • Teoretická část obsahuje 80 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 60 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 20 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 98 z celkového počtu 130 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 165 minut

Pojištění velkých rizik a zajištění (180 min)

Odborná zkouška distribuci pojištění velkých pojistných rizik a zajištění.

 • Teoretická část obsahuje 92 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 69 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 23 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 109 z celkového počtu 145 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 180 minut

Podmínky složení zkoušky

Uchazeč úspěšně složil zkoušku, pokud:

 • Získal alespoň 75 % dosažitelných bodů
 • Získal alespoň 60 % dosažitelných bodů v teoretické části
 • Získal alespoň 60 % dosažitelných bodů v praktické části

 

Návrh zákona také nově zavádí následné vzdělávání: Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby uvedené v § 55.

FAQ – často kladené otázky

Protože se na nás často obracíte s různými dotazy ohledně nového zákona, připravili jsme pro vás odpovědi na ty nejčastější z nich:

1) Kdy vypíšete první termíny na zkoušek na pojištění?
Přihlašování na první zkoušky na pojištění spustíme jakmile nám Česká národní banka udělí akreditaci na pojistné zkoušky. Mezitím můžete sledovat aktuality: Pojištění.

Důležité odkazy

Termíny zkoušek
E-learning – připravujeme
Výpis všech případových studií které aktuálně zkoušíme – připravujeme
Výpis všech teoretických otázek které aktuálně zkoušíme – připravujeme

Zkouška se řídí následujícími zákony a předpisy:

 • Zákon o distribuci pojištění a zajištění – čeká na schválení Parlamentem
 • Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění a zajištění – čeká na schválení Parlamentem
 • Zkouškový řád – připravujeme
 • Aktuální zkouškové otázky na webu ČNB – připravuje ČNB
 • Seznam právních předpisů na webu ČNB

 
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zkoušky, neváhejte nás kontaktovat!

Pozn. Informace uvedené na této stránce jsou volným vyjádřením názorů autorů na danou věc a v žádném případě není možné je brát jako výklad zákona.