Zkoušky podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

 

Úvěrové produkty prošly 1.12.2016 velkými změnami, kdy vstoupil v účinnost nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Tento zákon s sebou mimo jiné přináší větší ochranu pro spotřebitele, regulaci poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů prostřednictvím ČNB společně se zavedením registrů a povinných odborných zkoušek. Více informací o těchto změnách se dozvíte v krátkém videu.

TERMÍNY ZKOUŠEK

 

Název produktu – Cena produktu Cena včetně DPH
ZSU-ABC – Souhrnná zkouška pro všechny skupiny úvěrů (180 min) 1 700 Kč
ZSU-JNB – Úvěr jiný než na bydlení (120 min) 1 600 Kč
ZSU-VAZ – Vázaný spotřebitelský úvěr (90 min) 1 500 Kč
ZSU-BYD – Úvěr na bydlení (120 min) 1 600 Kč
Přístup do online přípravného kurzu na Certifikaci (2 měsíce nebo do termínu zkoušky) 250 Kč
Vystavení duplikátu osvědčení 250 Kč

Pro firemní zákazníky nabízíme nadstandardní služby jako: Zasílání osvědčení v elektronické podobě prostřednictvím zabezpečeného komunikačního kanálu. Zasílání souhrnných výsledků zkoušky elektronickou formou. Zasílaní pravidelných statistik a reportů dle požadavků zadavatele. Pro individuální platební a cenové podmínky nás kontaktujte.

OZ- Odborná zkouška

 

Na koho se zkouška vztahuje

Tato odborná zkouška je povinná pro všechny finanční poradce, zprostředkovatele, poskytovatele, prodejce a distributory úvěrových produktů. Povinnost vykonat odbornou zkoušku vznikla 1.12.2016
Odborná způsobilost zahrnuje 2 oblasti, které musíte splňovat:

 • Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona – dostanete od nás.
 • Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání – Je nutné mít ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo alespoň 3 roky praxe (počítáno k 1.12.2016) nebo dokončit střední vzdělání s maturitní zkouškou do 1.6.2020 (viz §176 zákona o spotřebitelských úvěrech).

Osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr si odborné znalosti a dovednosti udržují.

Zkouška je určena pro tyto osoby:

 • Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru
 • Samostatný zprostředkovatel
 • Vázaný zástupce
 • Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru
 • Zahraniční zprostředkovatel
 • Další instituce oprávněné poskytovat úvěry podle zákona o platebním styku

 

Příprava na zkoušku

Pro úspěšné složení doporučujeme všem uchazečům využít našeho online přípravného kurzu na Certifikaci. V intuitivním prostředí se uchazeč seznámí se všemi základními oblastmi, které jsou předmětem zkoušky. Tyto znalosti si může hned ověřit ve cvičných testech, které obsahují vzorové otázky i modelové situace jako u reálného testu.

Online přípravný kurz na Certifikaci

 

Průběh a obsah zkoušky

 • Průběh zkoušky se řídí zkouškovým řádem.
 • Odborná zkouška se skládá z teoretické a praktické části.
 • Zkouška probíhá pod dohledem zkušebních komisařů.
 • Pokud stihnete dokončit u certifikační zkoušky test dříve, nemusíte čekat až do konce.
 • Po úspěšném složení zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.
 • Platnost osvědčení není zákonem časově omezena.

Ke zkoušce budete potřebovat

 • Občanský průkaz (nebo pas) k ověření vaší totožnosti
 • Doporučujeme používat kalkulačku. Je zakázáno používat mobilní telefony!

Zákon rozlišuje v zásadě 3 skupiny odbornosti:

 • A) Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení – § 60 odst. 4 písm. a)
 • B) Poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru – § 60 odst. 4 písm. b)
 • C) Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení – § 60 odst. 4 písm. c)

Přičemž skupina odbornosti A) zahrnuje také skupinu odbornosti B)

Zkoušky jsou rozděleny podle těchto skupin odbornosti na 4 základní typy:

 

ZSU-ABC – Souhrnná zkouška pro všechny skupiny úvěrů (180 min)

Tato zkouška zahrnuje všechny 3 skupiny odbornosti podle zákona a opravňuje tak k poskytování a zprostředkování všech typů úvěrů.

 • Časový limit zkoušky je 180 minut
 • Teoretická část obsahuje 92 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • 69 otázek v teoretické části má pouze 1 správnou odpověď a jsou hodnoceny 1 bodem.
 • 23 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny 2 body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s 5 otázkami a jsou hodnoceny 2 body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 109 z celkového počtu 145 bodů.
 • Body se neodečítají.

 

ZSU-JNB – Odborná zkouška zaměřená na úvěr jiný než na bydlení (120 min)

Tato zkouška automaticky zahrnuje také skupinu vázaný spotřebitelský úvěr. Úvěr jiný než na bydlení bývá poskytován bankou jako účelový nebo neúčelový úvěr.

 • Časový limit zkoušky je 120 minut
 • Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • 45 otázek v teoretické části má pouze 1 správnou odpověď a jsou hodnoceny 1 bodem.
 • 15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny 2 body.
 • Praktická část obsahuje 2 případové studie s 5 otázkami a jsou hodnoceny 2 body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 72 z celkového počtu 95 bodů.
 • Body se neodečítají.

 

ZSU-VAZ – Odborná zkouška zaměřená na vázaný spotřebitelský úvěr (90 min)

Tato odborná zkouška je vhodná pro všechny zprostředkovatele, prodejce a distributory úvěrů, které jsou vázány na koupi zboží nebo poskytnutí služby. Platí, že spotřebitelský úvěr je vázaný na koupi zboží nebo poskytnutí služby, pokud je určen výhradně k financování koupě určitého zboží nebo poskytnutí určité služby. Nejčastěji prodejci bílého zboží, autobazary atd.

 • Časový limit zkoušky je 90 minut
 • Teoretická část obsahuje 32 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • 24 otázek v teoretické části má pouze 1 správnou odpověď a jsou hodnoceny 1 bodem.
 • 8 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny 2 body.
 • Praktická část obsahuje 2 případové studie s 5 otázkami a jsou hodnoceny 2 body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 45 z celkového počtu 60 bodů.
 • Body se neodečítají.

 

ZSU-BYD – Odborná zkouška zaměřená na úvěr na bydlení (120 min)

 • Časový limit zkoušky je 120 minut
 • Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • 45 otázek v teoretické části má pouze 1 správnou odpověď a jsou hodnoceny 1 bodem.
 • 15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny 2 body.
 • Praktická část obsahuje 2 případové studie s 5 otázkami a jsou hodnoceny 2 body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 72 z celkového počtu 95 bodů.
 • Body se neodečítají.

 

Podmínky složení zkoušky

Uchazeč úspěšně složil zkoušku, pokud:

 • Získal alespoň 75 % dosažitelných bodů
 • Získal alespoň 60 % dosažitelných bodů v teoretické části
 • Získal alespoň 60 % dosažitelných bodů v praktické části

 

Podmínky složení odborné zkoušky jsou přehledně znázorněné v následující tabulce:

ZSU-ABC – souhrnná zkouška pro všechny skupiny úvěrů (180 min) celkem podmínka složení
Teoretická část jedna (1) správná odpověď 69 otázek za 1 bod 69 bodů 60 % celkově 75 %
Teoretická část více (1 až 4) správných odpovědí 23 otázek za 2 body 46 bodů
Praktická část (případové studie) 15 otázek za 2 body 30 bodů 60 %
ZSU-JNB – úvěr jiný než na bydlení (120 min)     celkem podmínka složení
Teoretická část jedna (1) správná odpověď 45 otázek za 1 bod 45 bodů 60 % celkově 75 %
Teoretická část více (1 až 4) správných odpovědí 15 otázek za 2 body 30 bodů
Praktická část (případové studie) 10 otázek za 2 body 20 bodů 60 %
ZSU-VAZ – vázaný spotřebitelský úvěr (90 min)     celkem podmínka složení
Teoretická část jedna (1) správná odpověď 24 otázek za 1 bod 24 bodů 60 % celkově 75 %
Teoretická část více (1 až 4) správných odpovědí 8 otázek za 2 body 16 bodů
Praktická část (případové studie) 10 otázek za 2 body 20 bodů 60 %
ZSU-BYD– úvěr na bydlení (120 min)     celkem podmínka složení
Teoretická část jedna (1) správná odpověď 45 otázek za 1 bod 45 bodů 60 % celkově 75 %
Teoretická část více (1 až 4) správných odpovědí 15 otázek za 2 body 30 bodů
Praktická část (případové studie) 10 otázek za 2 body 20 bodů 60 %

 

FAQ – často kladené otázky

Protože se na nás často obracíte s různými dotazy ohledně nového zákona, připravili jsme pro vás odpovědi na ty nejčastější z nich:

1) Koho se tato certifikace týká?

2) Kterou skupinu odbornosti si mám vybrat?

3) Co je to odborná způsobilost?

4) Stal jsem se OSVČ. Rozjel jsem e-shop. Chtěl bych časem zákazníkům nabídnout i platit zboží na splátky. Do předmětu podnikání jsem si tedy zapsal i „poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“. Jenomže na úřadě mi bylo řečeno, že pro poskytování této služby musím prokázat odborné znalosti a dovednosti – test. Co to pro mě znamená?

5) Jak se mohu na zkoušku připravit?

6) Ze zákona vyplývá: “V případě, že bude osoba oznámená jako vázaný zástupce více zastoupenými, bude Českou národní bankou zapsána do registru pro prvního zastoupeného, který ji oznámil.” Jak bude v praxi probíhat zápis poradců, kteří spolupracují s více společnostmi?

7) Jak probíhá prokazování odborné způsobilosti u právnických osob?

8) Máme společnost, která je Vázaným zástupcem. Jsme dva jednatelé, stačí certifikace jednomu z nás nebo musíme mít oba?

9) Pokud bych udělal testy na spotřebitelský úvěr a pak odešel do jiné společnosti, musel bych dělat testy znovu? Případně neplatí se něco navíc?

10) Mám úspěšně splněnou zkoušku zaměřenou na Úvěr na bydlení (případně Úvěr jiný než na bydlení) a potřebuji Souhrnnou zkoušku pro všechny skupiny úvěrů, jakou zkoušku musím skládat?

11) Musí mít subjekt, který zprostředkovává úvěry pro právnické osoby, zkoušku podle zákona 257/2016 Sb.?

12) Kolik zkouškových otázek obsahují jednotlivé skupiny odbornosti?

13) Složil jsem úspěšně odbornou zkoušku, co nyní musím udělat, abych byl registrován na ČNB a mohl nabízet finanční produkty?

Důležité odkazy

Termíny zkoušek
Učebnice na zkoušku
Online přípravný kurzu na Certifikaci

Zkouška se řídí následujícími zákony a předpisy:

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zkoušky, neváhejte nás kontaktovat!

Pozn: Informace uvedené na této stránce jsou vyjádřením názoru pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud, či správní orgán (například Česká národní banka), mohou zaujímat odlišný názor