Aktuality

ČNB – Informace o nové úpravě distribuce doplňkového penzijního spoření (24.3.2020)

V souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) a zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPS“), která je v současnosti projednávána v Parlamentu České republiky (sněm. tisk č. 398: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=398) se předpokládá oddělení oprávnění pro distribuci doplňkového penzijního spoření od oprávnění k poskytování investičních služeb podle ZPKT.

Podle přechodných ustanovení (část sedmá, čl. VIII návrhu zákona), se předpokládá následující změna oprávnění: Samostatný zprostředkovatel podle ZDPS a Vázaný zástupce podle ZDPS.

Pokud jde o oprávnění k činnosti vázaných zástupců podle ZPKT, dojde v této souvislosti rovněž k úpravě struktury oprávnění, které mají zapsány v seznamu, a současně ke změně formuláře oznámení v aplikaci REGIS. Podrobnější informace jsou dostupné na internetových stránkách ČNB: Povolovací a schvalovací řízení – obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé. Změna bude připravena k datu účinnosti novely. Tu novela předpokládá, pokud jde o část sedmou, k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí následujícího po jeho vyhlášení. S ohledem na průběh legislativního procesu lze tedy účinnost očekávat k 1. 4. 2020, příp. k 1. 7. 2020.
Aktuální situace ohledně termínů certifikací (17.3.2020)

 

V tuto chvíli jsme vzhledem k vývoji situace v souvislosti s koronavirem (2019-nCoV) a dalších nařízení vlády pro ochranu zdraví účastníků zrušili všechny termíny certifikací do konce března.

Co se týká termínů certifikací v dubnu a následujících měsících, sledujeme každý den situaci ohledně opatření. Jakmile bude karanténa a další opatření proti šíření nákazy zrušeny, plánujeme vypsat dostatek termínů, na které se budete moci zdarma přihlásit.

Zdraví našich spolupracovníků a účastníků certifikací je pro nás nejdůležitější.

Všechny účastníky zrušených termínů budeme informovat pomocí e-mailu a na našich webových stránkách.

 

Doporučujeme mezitím tuto dobu využít k přípravě na certifikační zkoušky a proto jsme připravili videokruzy, které můžete využít ze svého domova pro samostudium na certifikace na pojištění:

 

Videokurz na pojištění – teoretická část

Videokurz pro pojišťovací zprostředkovatele, kde vám zkušený lektor představí srozumitelně a přehledně nejdůležitější témata a vysvětlí nejtěžší otázky – bez stresu, biflování a mnoha hodin studia. Obsahuje 146 minut výkladu lektora.

Více o videokurzu na pojištění – teoretická část

 

Videokurz na pojištění – praktický trénink

Kurz jsme rozdělili do 6 kapitol, podle tematických oblastí. V každé kapitole vám do hloubky vysvětlíme ty nejtěžší testové otázky. Videobloky obsahují maximum informací, které potřebujete znát ke zvládnutí chytáků, na kterých vyhoří více než dvě třetiny účastníků.

Více o videokurzu na pojištění – praktický tréning

 

Kurzy budete mít k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu na mobilu, tabletu nebo PC.
Lektor Vectoru přijde za vámi na váš monitor a pomůžeme vám s přípravou.
Zrušení termínu certifikací 17.3. a 25.3. (12.3.2020)

Vzhledem k aktuální situaci týkající se šíření koronaviru (2019-nCoV) jsme z hlediska bezpečnosti účastníků byli nucenit zrušit termíny certifikací 17.3. a 25.3.

Co se týká certifikací v dubnu a následujících měsících, budeme Vás informovat prostřednictvím našich webových stránek.

V tuto chvíli si každý účastník může zdarma změnit termín certifikace přímo v uživatelském účtu pomocí tlačítka Změnit termín.

Termíny certifikací máme nyní vypsané až do listopadu. Doporučujeme Vám přehlásit se na pozdější termíny. Jakmile bude sitauce ohledně omezení zrušena, plánujeme vypsat dostatek termínů na které se budete moci následně zdarma přehlásit.
Všechny termíny certifikací se budou konat dle plánu (11.3.2020)

 

Kvůli vyhlášení nouzového stavu v ČR 12.3.2020 jsme zrušili termíny certifikací 17.3. a 25.3.

 

Každý den sledujeme situaci v souvislosti s šířením koronaviru (2019-nCoV) a zavádíme preventivní opatření pro všechny účastníky certifikací s ohledem na doporučení Bezpečnostní rady státu a hygienických stanic.

Všechny termíny certifikací budou probíhat dle plánu.

U všech termínů zkoušek do konce března jsme omezili počet účastníků a zavádíme preventivní opatření, abychom minimalizovali riziko případné nákazy. Všichni účastníci nejbližších termínů byli informování e-mailem.

Během následujících dnů plánujeme vypsat další termíny certifikací, abychom snížili počet účastníků na jednotlivých termínech. Až do odvolání je maximální počet účastníků omezen počtem 95 osob. Zároveň budeme sledovat doporučení a nařízení Bezpečnostní rady státu a v případě jakýchkoliv změn budeme informovat všechny účastníky certifikací e-mailem.

Termín certifikace si můžete změnit přímo v uživatelském účtu pomocí tlačítka změnit termín, případně nás kontaktujte a termín Vám upravíme.
Aktuální informace k opatřením proti nákaze koronavirem (10.3.2020)

Vzhledem k situaci týkající se šíření koronaviru 2019-nCoV s ohledem na nařízení Rady bezpečnosti státu v souvislosti s šířením koronaviru jsou s účinností od 10. března od 18 hodin zakázány sportovní a společenské akce nad 100 osob.

Co se týká termínu 10.3.2020 od 13 hodin v Praze, tak tento termín proběhne tak, jak byl naplánován.

Co se týká následujících termínu, sledujeme aktuální situaci a vše vyhodnocujeme. Všechny účastníky nejbližších termínů budeme informovat s dalším postupem.

Termín zkoušky lze měnit 5 pracovních dnů před jejím konáním, poté lze termín změnit na základě potvrzení od lékaře.

Další opatření budeme přijímat podle vývoje situace a v souladu s pokyny hygienické služby a Ministerstva zdravotnictví.

Doporučujeme dodržovat následující preventivní opatření:

 • zásadní je důkladná hygiena rukou s použitím alespoň alkoholových desinfekčních přípravků, nejlépe přípravků s virucidním účinkem
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak, aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.
ČNB: Vyhodnocení úspěšnosti odborných zkoušek na pojištění (11.2.2020)

Na základě obdržených statistických údajů k odborným zkouškám dle § 58 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, bylo za 4. čtvrtletí roku 2019 vydáno celkem 1 032 zkouškových testů, jejichž celková úspěšnost činila 64,05 %.

Celková úspěšnost zkouškových testů na pojištění u VECTOR Certifikace však činila 82 %. Což je o 18 % lepší výsledek, než průměr dle ČNB. A jak můžete ještě zvýšit svoji úspěšnost u zkoušky? Navštivte jeden z našich přípravných seminářů na zkoušku.

úspěšnost otázek na pojištění VECTOR Certifikace, data podle České národní banky

Nejčastější typy zkoušek

Uchazeči měli ve 4. čtvrtletí tohoto roku největší zájem o složení Zkoušky III (vydáno 230 zk. testů), Zkoušky V (vydáno 225 zk. testů) a nejrozsáhlejší Zkoušky IX (vydáno 214 zk. testů).

Nejnižší úspěšnost uchazečů eviduje ČNB u Zkoušky VII, která činila pouze 44,26 %.
NOVINKA: Přípravný seminář na pojištění (3.2.2020)

NOVINKA: Přípravný seminář na pojištění

Intenzivní seminář zvýší vaší šanci na úspěch u zkoušky.

 • Naučíme vás otázky, na které odpoví 8 z 10 poradců chybně.
 • Za 6 hodin intenzivního semináře se naučíte více, než za několik dní samostudia.
 • Naučíme vás 45 nejtěžších otázek, které vás mohou překvapit u zkoušky.
 • Pomůže s otázkami, které činí účastníkům nejvíce potíží.
 • Budete mít k dispozici zkušeného lektora pro konzultaci otázek.
 • Pomůže Vám naučit se složitou a nezáživnou teorii.
 • Během jednoho dne zvýšíte svoje znalosti a šanci na úspěšné vykonání zkoušky.
 • Na realizované přípravní semináře máme výbornou zpětnou vazbu od účastníků.
 • Pokud vznikne komplikovaný dotaz, dostanou účastníci následně kvalifikovanou písemnou odpověď e-mailem.
 • 82 % = Průměrná úspěšnost účastníků zkoušky na pojištění u VECTOR Certifikace. (Zdroj: opojisteni.cz)