Aktuality

Návrh posunutí termínu konce přechodného období na pojištění bude předložen vládě ČR (22.10.2020)

Rádi bychom Vás informovali, že jsme dnes obdrželi informace o již existujícím návrhu novely zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění na prodloužení přechodného období odborné zkoušky na pojištění. Novela zákona navrhuje prodloužení přechodného období o 6 měsíců, čímž by lhůta pro složení odborných zkoušek pro pojišťovací zprostředkovatele byla prodloužena do 31.5.2021. Tuto aktualitu považujte prosím pouze za informaci o tom, že záležitost posunu přechodného období z 30.11.2020 na pozdější termín se řeší, ale zatím není rozhodnuta.

Návrh bude nyní předložen vládě ČR. Součástí návrhu je i návrh na schválení tohoto zákona již v prvním čtení.

VECTOR Certifikace vás bude o dalším vývoji informovat.
Můžeme čekat posunutí termínu konce přechodného období na pojištění? (13.10.2020)

Vážení klienti, v současné době a na základě neustále se zpřísňujících vládních nařízení v souvislosti s COVID-19 se na naši zákaznickou podporu obracíte s velkým množstvím dotazů ohledně konce přechodného období na odborné zkoušky na pojištění, které je stanoveno do 30. listopadu 2020.

Co se týká konce přechodného období na odborné zkoušky na pojištění, je datum 30.11.2020 uvedeno přímo v zákoně č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění. Pokud by mělo být toto datum posunuto, musela by být schválena novela tohoto zákona, například ve zrychleném řízení během nouzového stavu. Zatím není jisté, zda se toto přechodné období posune.

VECTOR Certifikace bohužel nemůže toto přechodné období změnit. Sledujeme aktuální informace a v případě posunutí přechodného období bychom informovali všechny účastníky.
Následné vzdělávání na pojištění od Vectoru je tu! (12.10.2020)

Zákon č. 170/2018 Sb., nově zavádí následné vzdělávání. Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby uvedené v § 55. Prvním kalendářním rokem, kdy osoba uvedená v § 55 musí absolvovat následné vzdělávání, je kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba úspěšně vykonala odbornou zkoušku. A protože, někteří poradci u nás absolvovali zkoušku již v roce 2019, připravili jsme pro ně programy následného vzdělávání. Konkrétně vám chceme nyní představit dva z nich. 

Přihlašování do programů následného vzdělávání na pojištění bude spuštěno 9.11.2020.

Pro programy následného vzdělávání Vectoru jsme zvolil slogan: 

„Nechceme vás zkoušet, chceme vás vzdělávat“.

 

Následné vzdělávání

Životní pojištění a možná připojištění

Životní pojištění a možná připojištění

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Důraz klademe na praktičnost a užitečnost, protože častá námitka ke zkušebním testů směřuje k jejich malé praktičnosti. Další programy vám postupně představíme, abyste měli možnost si v našem e-shopu vybrat přesně to, co vás zajímá. Nemáme připravené bloky, ale samostatná témata v rozsahu 1 až 3 hodiny, protože každý z poradců vykonal jinou zkoušku a důraz klademe na individuální přístup k vám. 
Programy jsou distanční, takže je zvládnete z pohodlí své kanceláře, nebo „pokojíčku“ v době, kdy se vám to bude hodit 24/7 a to na PC, tabletu a nebo mobilním telefonu.
Přesunutí termínů certifikačních zkoušek (9.10.2020)

Na základě usnesení vlády ČR účinné od 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.a týkající se opatření z důvodu zhoršující se situace v souvislosti s koronavirem (COVID – 19) jsme bohužel nuceni dočasně přesunout všechny termíny certifikačních zkoušek.

Budeme nadále celou situaci sledovat a konzultovat vydaná vládní usnesení s MZ ČR a dále komunikovat se zákazníky.

Protože chceme všem umožnit zdarma přístup k učebním materiálům, přehlásíme účastníky rušených termínů na prozatímní termíny, které by se mohly konat, pokud nebude stav prodloužen. Postupně a včas budou všichni účastníci dotčení tímto nařízením informováni e-mailem. Na základě dalších omezení od vlády ČR budeme plánovat vypsání náhradních termínů tak, aby bylo dostatek termínů, na které se budete moci v budoucnu přihlásit.

Prosíme, nepřehlašujte se nyní na jiné termíny, dokud není jasné, že se termíny budou moci konat.

Zůstáváme v kontaktu a budeme Vás opět informovat jakmile pro Vás budeme mít jakékoliv konkrétnější novinky. Potom Vás požádáme o součinnost. Všichni dotčení budou opět osloveni e-maily.
Aktuální situace – termíny certifikačních zkoušek se konají dle plánu (2.10.2020)

V souvislosti s vývojem situace a následně nařízeným nouzovým stavem, který vstoupí v platnost 5.10.2020 z důvodů zhoršující se situací s koronavirem (COVID – 19), bychom vás rádi informovali následovně:

Rádi bychom Vás ubezpečili, že zkoušky odborné způsobilosti u nás probíhají dle plánu vypsaných termínů a všechny vypsané termíny se budou konat dle plánu. Jejich zrušení nevyplývá z žádného z vydaných vládních usnesení. Na certifikacích je nutné dodržovat nařízená hygienická opatření a mít nasazenu roušku nebo jiný ochranný prostředek na ústa a nos. Nově je nutné dodržovat povinnost rozestupu mezi účastníky dva metry s maximálním počtem nepřevyšujícím 100 osob. Tomu nyní přizpůsobujeme uspořádání ve zkušebních místnostech.

Vzhledem k vzniklé situaci se mohou všichni účastníci zdarma přehlásit na pozdější termín přímo v uživatelském účtu nebo na e-mail podpora@vectorcertifikace.cz

Co se týka konce přechodného období na certifikace na pojištění je toto datum uvedeno přímo v zákoně a proto by musela být schválena novela zákona. Zatím není jisté, zda se toto přechodné období posune. Sledujeme aktuální informace a v případě posunutí přechodného období bychom informovali všechny účastníky.

Do konce přechodného období na pojištění zbývá posledních 10 týdnů!
Aktuální situace – konání certifikací (1.10.2020)

V souvislosti s vývojem situace a následně s nařízeným nouzovým stavem, který vstoupí v platnost 5.10.2020 z důvodů zhoršující se situací s koronavirem (COVID – 19), bychom vás rádi informovali následovně: 

Dle dostupných zjištění spadáme do veřejných osob, jejichž akce se mohou na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

Jelikož nařízení vlády není zcela jednoznačné obrátili jsme se přímo na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Čekáme nyní na vyjádření MZČR zda je na nás tato výjimka aplikovatelná, a postupně zajišťujeme prostory a podmínky, aby se termíny konaly za těchto nových opatření.

Všechny účastníky budeme postupně informovat o dalším postupu prostřednictvím webových stránek a e-mailu konkrétním dotčeným osobám.

Děkujeme za pochopení v této nelehké době
Hledání bezpečného přístavu (29.9.2020)

Vector, jako akreditovaná osoba ČNB, rozšiřuje svoji nabídku vzdělávání a certifikací i na oblast drahých kovů. Bude se konkrétně jednat o online kurz – Odborná způsobilost drahých kovů – základní stupeň.

Tento článek může být pomyslným startem našeho projektu, který již brzy představíme široké veřejnosti.

Článek peníze pod kontrolouDo konce přechodného období na pojištění zbývá posledních 10 týdnů! (21.9.2020)

Vážení zákazníci, v současné době „koronavirového podzimu“ se na naši zákaznickou podporu obracíte s velkým množstvím dotazů, chtěli bychom vás proto informovat. Neustále sledujeme aktuální hygienickou situaci, pokud to bude nutné, budeme reagovat na změny.

Do konce přechodného období na pojištění zbývá pouhých 10 týdnů. Chceme vás ubezpečit, že tým Vectoru dělá vše potřebné proto, abyste měli dostatek volných termínů a zvládli certifikace na pojištění do konce listopadu. Všechny termíny, na které se můžete přihlásit najdete zde:

V případě nutnosti zajistíme i další dodatečné termíny. Vaše dotazy prosím směřujte emailem na: podpora@vectorcertifikace.cz
Drobná aktualizace zkouškových otázek dle zákona o distribuci pojištění a zajištění (1.9.2020)

Dne 1.9.2020 proběhla aktualizace souboru zkouškových otázek a případových studií dle zákona o distribuci pojištění a zajištění od ČNB.
V platném znění je aktualizace souborů uveřejněna na webových stránkách ČNB, včetně podpůrných souborů.

Jak se otázky změnily?

Upraveno bylo celkem 10 zkouškových otázek (vč. případových studií), kde byly opraveny překlepy (ID 38002.2, 38053.2, 38751.2, 39028.2, 39220.2, 42113.2, 42300.3, 42474.2, 44366.3 a 44370.2). Dále byly odstraněny 3 případové studie (ID 38812, 38886 a 44351).

Přejeme hodně štěstí při studiu i na certifikacích.
Hygienická opatření na certifikacích (27.8.2020)

Od 18.9.2020 je na hromadných akcích povinné nošení roušek.

Vzhledem k vývoji situace a následně k novému vydání vládního harmonogramu o nařízených opatřeních v souvislosti s koronavirem (2019-nCoV), budou na každém termínu zkoušky nařízena hygienická pravidla, která se budou týkat konání hromadných akcí s větším počtem účastníků.

Děkujeme za pochopení