Aktuality

Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění schválen Poslaneckou sněmovnou PČR ve třetím čtení dne 23.5.2018 (24.5.2018)

Dne 23. května 2018 byl poslaneckou sněmovnou ve třetím, závěrečném čtení definitivně schválen návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění, transponující směrnici IDD.

Nyní ho musí schválit Senát a podepsat prezident. Klientům pojišťoven by se mělo dostat větší ochrany při prodeji pojištění a měli by se také dočkat větší srozumitelnosti a srovnatelnosti informací o finančních produktech pojišťoven. Zákon také zvyšuje požadavky na profesionalitu zprostředkovatelů pojištění. Zákon zahrnuje i novinku v oblasti vzdělávání. Konkrétně se jedná o § 59 – „Následné vzdělávání“:

Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby uvedené v § 55. Prvním kalendářním rokem, kdy osoba uvedená v § 55 musí absolvovat následné vzdělávání, je kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba úspěšně vykonala odbornou zkoušku. Jestliže tak nemohla učinit ze závažného důvodu, musí tato osoba absolvovat následné vzdělávání bez zbytečného odkladu poté, co tato překážka odpadla.

Pořádat odborné zkoušky a programy následného vzdělávání může pouze akreditovaná osoba. V této souvislosti bychom rádi naše stávající a budoucí klienty informovali, že VECTOR certifikace s.r.o., v souladu s navrhovaných zákonem, požádá v řádném termínu ČNB o akreditaci. K stávajícím akreditacím, které již od regulátora máme (penzijní produkty a spotřebitelské úvěry) v budoucnu rádi přidáme i pojistné produkty a investiční produkty. Žádost o akreditaci na investice jsme podali 3.1.2018 a čekáme na vyřízení naší žádosti.

Cílem Vectoru je mít postupně všechny zákonem stanovené akreditace a poskytovat komplexní služby v oblasti certifikací.

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení

E-Learning VECTORU pro vás připravil již více než 100 000 testů na spotřebitelské úvěry (18.5.2018)

Společnost VECTOR Certifikace věnuje trvale velkou pozornost zlepšování uživatelských vlastností E-learningu. Důvodem je především to, že máme vlastní tým programátorů a veškerou IT podporu řešíme sami a nejsme proto závislí na sebelepším dodavateli.

Když jsme do datové schránky obdrželi od ČNB zkušební otázky a případové studie, tak jsme si uvědomili, že nebude jednoduché se na zkoušku připravit. Rozsah zkoušky je velký a otázky s více správnými odpověďmi jsou pro účastníky zkoušek často velkým problémem a v mnoha případech i důvodem neúspěchu.

Proto jsme ve Vectoru hledali řešení, jak být účastníkům nápomocni v přípravě na zkoušku. Prvním krokem je učebnice SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY 2017, PRŮVODCE TEORIÍ A PRAXÍ ÚVĚROVÁNÍ DLE ZÁKONA Č. 257/2016 SB., (obsahuje 160 stran textu), která je k dispozici a dále jsme organizovali dopolední přípravné semináře. A kromě toho jsme ihned od prvního kliknutí vyhodnocovali úspěšnost zodpovězených otázek, které mají účastníci, kteří se přihlásí na zkoušku k dispozici.

O co se jedná?

Ihned po přihlášení na vámi zvolený termín máte k dispozici náš E-learning, takže nečekáme na vaši platbu a můžete přistoupit k samostudiu. Platbu očekáváme až v následujících dnech. Často se nám totiž stává, že se účastníci přihlašují v pátek a pokud bychom čekali na platbu, znemožnili bychom jim studium již o víkendu.

A v čem se náš E-learning liší od některých konkurenčních? Jsme si vědomi toho, že mnoho lidí z finanční a pojišťovací branže pracuje v oboru dlouhá léta, má kvalitní znalosti a chce se zodpovědně připravit, ale je si vědomo toho, že čas strávený při přípravě má svoji hodnotu. Proto jsme jim připravili specialitu, která jim může ušetřit drahocenný čas. Aktuálně máme u všech otázek na spotřebitelské úvěry tzv. „semafor“. Pokud u otázky najdete červenou barvu, jedná se o otázku, kterou naše oddělení IT zařadilo mezi obtížné. U oranžových se jedná o středně těžkou obtížnost a ty zelené, patří do skupiny méně náročných. Takže ti zkušení začnou trénovat ty těžké otázky, poté středně těžké a je předpoklad, že s těmi zelenými už nebudou mít problémy.

Další velmi užitečnou záležitostí je ta skutečnost, že náš E-learning je možné spustit doma na PC, ale i v terénu na tabletu, či chytrém mobilu. I tato funkcionalita je vnímána velmi pozitivně.

Abych byl konkrétní, vyžádal jsem si od vedoucího oddělení IT statistiku zodpovězených otázek za poslední rok.

Ke dni 8.5.2018 ve 12.30 hod. jsme pokořili pomyslnou hranici 100 000 spuštěných testů na spotřebitelské úvěry.

To konkrétně znamená zodpovězení 1 879 654 otázek ve členění 1 637 099 teoretických otázek a 242 555 praktických otázek.

Z toho bylo správně zodpovězeno 1 365 308 teoretických otázek a 162 857 praktických otázek.

Kromě výše popsaného semaforu jsme také přivítali jedno doporučení z terénu. Na základě komunikace s uživateli je nově zařazena v E-learningu i tato funkce. Funkci jsme pracovně pojmenovali předešlé testy. U každé kapitoly se vám zobrazí kompletní historie absolvovaných cvičných testů. Funkci jsme ihned implementovali na všechny typy zkoušek které aktuálně pořádáme (doplňkové penzijní spoření i spotřebitelské úvěry). Můžete nyní přehledně prohlížet kolik testů již máte za sebou, jejich kompletní složení i v čem jste případně udělali chybu.

Již nyní chystá náš IT tým další vylepšení, která budou užitečná a vycházejí našich i vašich zkušeností. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří používali a používají náš E-learning a přispěli k tomu, že nyní máme věrohodnou statistiku zodpovězených otázek, která brzy překoná hranici 2 milionů.

Ale díváme se vpřed a netrpělivě očekáváme od ČNB akreditaci na investiční produkty. Žádost jsme podali dne 3.1.2018. Také ještě nemáme k dispozici zkušební otázky. Kolegové z oddělení IT Vectoru mne ubezpečili, že ze strany Vectoru je vše připraveno  tak, abychom ihned po zveřejnění zkušebních otázek a získání akreditace od ČNB mohli nabídnou poradcům kvalitní E-learning ve stejném rozsahu, jako v případě spotřebitelských úvěrů.

Také v případě certifikace, která se bude týkat zákona o distribuci pojištění a zajištění, který je nyní projednáván Poslaneckou sněmovnou PČR, bude naše IT zázemí plně k dispozici naši současným a budoucím obchodním partnerům v bankovním a nebankovním sektoru, ale i jednotlivcům.

Závěr

VECTOR Certifikace chce mít v budoucnu všechny druhy dostupných akreditací od ČNB, což nám umožní nabízet komplexní služby v oblasti certifikací pro širokou veřejnost. Proto je pro nás prioritní, mít vlastní kvalitní IT zázemí. Již nyní vnímáme certifikace jako důležitý systémový krok ke zvýšení kvality v oblasti finančního poradenství. A doposud 8 125 certifikovaných osob na doplňkové penzijní spoření a spotřebitelské úvěry nás zavazuje i v budoucnu patřit mezi přední certifikační autority, poskytující kvalitu a dlohodobý servis v rámci celé ČR.

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení

Vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění prošel 2. čtením (13.4.2018)

Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění, prošel dne 10.4.2018 podrobnou rozpravou v Poslanecké sněmovně. Podané pozměňovací návrhy již byly zpracovány jako tisk 48/3. Další projednávání možné od 26. 4. 2018.

Evropská směrnice IDD (Insurance Distribution Directive), transponovaná do nového zákona o distribuci pojištění a zajištění, který je nyní projednáván Poslaneckou sněmovnou PČR, zasahuje hned do několika aspektů vztahů mezi klienty, pojišťovnami a pojišťovacími zprostředkovateli. Důležitou roli v novele zákona hraje ochrana spotřebitele s důrazem na odbornou péči o klienta, na poskytování srozumitelných a transparentních produktových informací. Je také kladen důraz na jasně identifikovatelnou odpovědnost v distribučním řetězci, na rozumné kvalifikační požadavky na osoby sjednávající pojištění a konečně též na přiměřené a efektivní nástroje dohledového orgánu. Kromě výše uvedeného se upravují i některé vztahy mezi pojišťovnami a zprostředkovateli, jakými jsou řídicí a kontrolní systémy, pravidla odměňování apod.

Náš tým podrobně sleduje problematiku této novely a v budoucnu požádá ČNB o certifikaci i na pojistné produkty. Nyní očekáváme rozhodnutí ČNB o naší žádosti, která se týkala certifikací na investiční produkty (žádost jsme podali 3.1.2018). Cílem Vectoru je být držitelem všech druhů certifikací, abychom mohli našim klientům dlouhodobě poskytovat komplexní certifikační služby v rámci celé ČR, včetně kvalitního E-learningu.

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení
Zdroj: www.psp.cz

Aktualizace zkouškových otázek na doplňkové penzijní spoření (4.4.2018)

Na základě doručených připomínek rozhodlo vedení společnosti o aktualizaci zkouškových otázek k odborným zkouškám na doplňkové penzijní spoření podle § 8 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 215/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu.
Aktualizace se bude týkat pouze případových studií na doplňkové penzijní spoření. Vzhledem k aktuálně plánovaným termínům zkoušek jsme se rozhodli aktualizaci provést dne 25.4.2018. Tato aktualizace se netýká otázek na spotřebitelské úvěry.

Termíny zkoušek se stávající verzí otázek:
10. dubna 2018
17. dubna 2018
24. dubna 2018

Aktualizace otázek: 25. dubna 2018

Termíny zkoušek s aktualizovanou verzí otázek:
9. května 2018
15. května 2018
22. května 2018
30. května 2018
12. června 2018
19. června 2018
27. června 2018

Tato informace je též k dispozici v E-learningu, ihned po přihlášení. O případných dalších změnách vás budeme informovat.
Děkujeme vám za pochopení.

Autor příspěvku: David Škvára – jednatel společnosti

Kontrola ČNB u akreditované osoby je u konce! Výsledek? (14.3.2018)

Česká národní banka (dále jen „ČNB“) zahájila dne 27.11.2018 kontrolu u společnosti VECTOR Certifikace s.r.o. jejímž předmětem bylo dodržování povinností v souvislosti s prováděním odborných zkoušek u akreditované osoby a plnění dalších požadavků na výkon činnosti akreditované osoby dle zákona o spotřebitelském úvěru. Během této kontroly byly provedeny mimo jiné 2 kontroly na místě (13.12.2018 v Olomouci a 17.1.2018 v Praze) a řízený pohovor (nahráván na záznamové zařízení) mezi kontrolními pracovníky ČNB a jednateli společnosti. Jako přímý účastník kontroly bych rád ocenil profesionální přístup a věcnou komunikaci kontrolních pracovníků ČNB. Samotný průběh zkoušek nebyl kontrolou nijak ovlivněn.

Kontrola byla formálně ukončena posledním kontrolním úkonem dne 24.1.2018. Následně nám byl 31.1.2018 doručen protokol o kontrole. Z protokolu vyplývá pouze jedno kontrolní zjištění ohledně nahlášení zkušebních místností: „Tím, že kontrolovaná osoba nejméně v době od 22. 5. 20176 do data zahájení kontroly neoznamovala ČNB nové zkušební prostory bez zbytečného odkladu, postupovala v rozporu s § 66 odst. 1 ZSÚ.“
Protokol o kontrole ČNB - obsah
Proti tomuto kontrolnímu zjištění jsme ve spolupráci s advokátní kanceláří podali námitku, která ale byla ředitelem sekce dohledu nad finančním trhem 22.2.2018 zamítnuta. Proto jsme učinili opatření k nápravě a 13.3.2018 jsme doručili ČNB kompletní seznam zkušebních prostor, které byly od 27.3.2013 využity k odborným zkouškám. Protože se snažíme být pro veřejnost i ČNB ve vztahu ke zkouškám maximálně transparentní, rozhodli jsme se úplné znění protokolu zveřejnit v anonymizované podobě.

K dispozici zde: Protokol o kontrole

Je to již téměř rok co se věnujeme přípravným seminářům a certifikacím na spotřebitelské úvěry. Díky těmto zkušenostem a kontrole ČNB máme nyní ještě větší motivaci plně se věnovat certifikacím i následnému vzdělávání.
Jsme rádi, že kontroloři ČNB neshledali u společnosti VECTOR Certifikace žádné závažné porušení zákonů, vyhlášek ani interních předpisů. Je to pro nás signál, že má smysl dělat věci poctivě a svědomitě. I nadále plánujeme udržovat vysokou kvalitu našich služeb vzhledem k zákazníkům a ctít naše heslo: Certifikace s úsměvem.

Autor příspěvku: David Škvára – jednatel společnosti

Hledáme novou posilu do týmu: Pracovník oddělení školení a zkoušek (13.3.2018)

VECTOR Certifikace je akreditovanou osobou České národní banky má za úkol vzdělávat a ověřovat znalosti zaměstnanců a spolupracovníků bank, pojišťoven, penzijních společností a dalších finančních institucí. V souvislosti s rozšířením naší akreditace o další 2 zkoušky (na investice a pojištění) hledáme do našeho týmu posilu na pozici: Pracovník oddělení školení a zkoušek

Certifikace s úsměvem 😊

Naplň práce

Komunikace s účastníky zkoušek
Rozvíjení vztahů s firemními zákazníky
Spolupráce při přípravě termínů zkoušek
Následné vyhodnocení výsledků
Rozsah práce cca 20 hodin týdně

Požadavky

Znalost MS Office
Osobní schůzky v Praze 1x za týden / za 2 týdny
Pečlivost
Spolehlivost
Zájem o finanční sektor výhodou

Nabízíme

Dlouhodobou spolupráci
Práci z domova
Možnost realizace vlastních nápadů a ovlivnění chodu firmy
Flexibilní rozvržení pracovní doby (vhodné pro studenty)
Nástup možný ihned
Přímá komunikace s ředitelem
Odměna formou fakturace nebo DPP
Možnost získání práce na HPP

Životopis s krátkým shrnutím, proč bychom měli vybrat právě vás zasílejte na: info@vectorcertifikace.cz

Autor příspěvku: Jakub Škvára – jednatel společnosti

První termín odborné zkoušky na katastrálním úřadě realizován bez problémů (9.3.2018)

Tým Vectoru připravil na středu 7. března 2018 další otevřený termín pro vykonání certifikace. Místem certifikace ale nebyl tentokrát Hotel ILF, který účastníci znají a chválí si ho vzhledem k těsné blízkosti stanice metra C na Budějovické. Pro účastníky „od severu“ se naopak tentokrát hodila stanice metra C Kobylisy, hned vedle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kde vlastně končí úvěrové smlouvy a další dokumentace, která přímo souvisí s úvěry na bydlení. Školicí místnost v 6. patře Katastru byla vhodným místem pro uspořádání další pražské certifikace.

Od 9 do 12 hodin se 30 zájemců zúčastnilo dopoledního přípravného školení, které bylo tentokrát zaměřeno a spotřebitelský úvěr. O dopoledne se podělili dva lektoři: JUDr. Dagmar Ircingová a Ing. Miroslav Škvára, MBA. Ve 12:30 hodin byla zahájena registrace účastníků zkoušky. Ve 13 hodin proběhlo zahájení tohoto multi termínu. Měli jsem zájemce o zkoušky na doplňkové penzijní spoření i spotřebitelské úvěry. Opět se nám osvědčilo pořádat multi termín, kde mají účastníci možnost vykonat různé druhy certifikací. Nyní byl zájem o 4 typy zkoušek a přesto, že se dostavilo 85 účastníků, vše proběhlo bez komplikací. Opět se nám podařilo předat ihned na místě certifikáty úspěšným uchazečům a těm méně úspěšným, nabídnout opravný termín.
Termíny zkoušky na Katastru nemovitostí

A co jsem zaslechl v předsálí?
„Jsem rád, že se mi zkouška vydařila; Ze 6. patra je skvělý výhled na Prahu a také příští certifikaci budu dělat s Vectorem; Mají to dobře zorganizováno a už dnes večer se mohu doma pochlubit certifikátem na těžkou zkoušku na spotřebitelské úvěry.“ Účastníci spotřebitelského úvěru velice kladně hodnotili také dopolední úvěrový seminář.
A kdo by se chtěl také ze 6. patra Katastru podívat na stověžatou Prahu, toho zvu na 24. dubna 2018 na stejné místo. Pár volných míst se v sále pro 100 osob ještě najde.

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení

Adresa bydliště nově vyžadována při registraci na certifikaci (27.2.2018)

Na základě doporučení České národní banky jsme přidali do registračního formuláře na zkoušku další povinná pole týkající se adresy bydliště. Jedná se o ulici s číslem popisným, město, PSČ a zemi. Jedná se o identifikační údaje, které vyžadují zákony (konkrétně DPS, ZSÚ, ZPKT i ZDPZ).
adresa bydliště při registraci na zkoušku

Adresu bydliště vyplňujte podle občanského průkazu, případně uveďte adresu trvalého pobytu v ČR. Dle § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový): „Člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale;“
S účinností od 22.5.2018 bude adresa bydliště uvedena na všech vydaných osvědčeních o úspěšném vykonání zkoušky.

Autor příspěvku: Jakub Škvára, jednatel společnosti (vedoucí IT)

Nová funkce v E-learningu, předešlé testy! (2.2.2018)

Na základě vaší upřímné zpětné vazby, které si velice vážíme, jsme pro vás připravili další funkci která vám usnadní studium na zkoušku v našem E-learningu. Funkci jsme pracovně pojmenovali Předešlé testy. Nově se vám u každé kapitoly zobrazí kompletní historie absolvovaných cvičných testů. Funkci jsme ihned implementovali na všechny typy zkoušek které aktuálně pořádáme (doplňkové penzijní spoření i spotřebitelské úvěry). Můžete nyní přehledně prohlížet kolik testů již máte za sebou, jejich kompletní složení i v čem jste případně udělali chybu.

E-learning historie testů

Do budoucna plánujeme také přidat pokročilé možnosti sdílení dokončených i rozpracovaných testů.
Pokud máte zájem o další funkci, která vám zpříjemní studium v našem E-learningu dejte nám co nejdříve vědět: Uvítáme Vaše připomínky a náměty na zlepšení.

Autor příspěvku: Jakub Škvára, jednatel společnosti (vedoucí IT)

ČNB: Prodloužení oprávnění k činnosti IZ a VZ podle ZPKT v roce 2018 (31.1.2018)

Česká národní banka (ČNB) dnes zveřejnila metodiku k prodloužení oprávnění k činnosti investičního zprostředkovatele (IZ) a vázaného zástupce (VZ) podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) v roce 2018. Tato metodika obsahuje mimo jiné:

Povinnosti uhradit správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti podléhají IZ a VZ zaregistrovaní, resp. zapsaní do seznamu do 2. ledna 2018 včetně. Správní poplatek musí být uhrazen již do 3. dubna 2018, přičemž tuto lhůtu nelze prodloužit.
Povolení k činnosti IZ a oprávnění k činnosti VZ trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o udělení povolení k činnosti IZ nebo ve kterém byl proveden zápis do seznamu VZ.
Investiční zprostředkovatel hradí správní poplatek samostatně.
Poplatníkem správního poplatku za vázaného zástupce je zastoupený.

Kompletní informace k prodoužení oprávnění naleznete na webu ČNB:
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/ocp_inv_zprostredkovatel_vz/prodlouzeni_opravneni_iz_vz.html

Autor příspěvku: David Škvára – jednatel společnosti
Zdroj: www.cnb.cz