Následné vzdělávání

Následné vzdělávání
Následné vzdělávání na pojištění

Následné vzdělávání na pojištění je dle § 59 povinné pro všechny zprostředkovatele pojištění v rozsahu 15 hodin každý následující rok po absolvování zkoušky.

Jaký program si mám vybrat?

Vyberte si z našich veřejných programů, u každého programu je uveden rozsah (počet hodin) a zaměření na skupiny odbornosti, pro které je určen. 15 hodin můžete kombinovat dle vlastní volby. Pro následné vzdělávání nezáleží, u které akreditované osoby jste zkoušku absolvovali. 

Jak programy probíhají?

Každý program si můžete objednat na našich webových stránkách. V objednávce nezapomeňte uvést promo kód vaší společnosti. Po uhrazení objednávky se vám zpřístupní obsah programu a můžete začít studovat. Po splnění minimálního časového limitu se vám otevře krátký závěrečný test a po úspěšném splnění testu vám automaticky vystavíme osvědčení o absolvování daného programu následného vzdělávání.

Jak se počítá strávený čas?

Programy jsou online 24/7. Čas se vám při studiu neustále přičítá, ale musíte mít připojení na internet. Studovat můžete dle svých možností. Po zavření okna nebo přerušení internetového spojení se vámi strávený čas uloží.


Následné vzdělávání na investice

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zavádí povinnost zprostředkovatelům investic trvale splňovat podmínku odborné způsobilosti (§ 14b).
Využijte náš online kurz vhodný pro zopakování odborných znalostí a dovedností.


Následné vzdělávání na úvěry

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru uvádí povinnost zprostředkovatelů si odborné znalosti a dovednosti udržovat.
Využijte náš program vhodný pro zopakování a udržování odborných znalostí a dovedností.