Následné vzdělávání

Následné vzdělávání
Následné vzdělávání na pojištění

Následné vzdělávání na pojištění je dle § 59 povinné pro všechny zprostředkovatele pojištění v rozsahu 15 hodin každý následující rok po absolvování zkoušky.

Jaký program si mám vybrat?

Vyberte si z našich veřejných programů, u každého programu je uveden rozsah (počet hodin) a zaměření na skupiny odbornosti, pro které je určen. 15 hodin můžete kombinovat dle vlastní volby. Pro následné vzdělávání nezáleží, u které akreditované osoby jste zkoušku absolvovali. 

Jak programy probíhají?

Každý program si můžete objednat na našich webových stránkách. V objednávce nezapomeňte uvést promo kód vaší společnosti. Po uhrazení objednávky se vám zpřístupní obsah programu a můžete začít studovat. Po splnění minimálního časového limitu se vám otevře krátký závěrečný test a po úspěšném splnění testu vám automaticky vystavíme osvědčení o absolvování daného programu následného vzdělávání.

Jak se počítá strávený čas?

Programy jsou online 24/7. Čas se vám při studiu neustále přičítá, ale musíte mít připojení na internet. Studovat můžete dle svých možností. Po zavření okna nebo přerušení internetového spojení se vámi strávený čas uloží.

Příklad objednávky

Objednám si program Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky za cenu 350 Kč a budu samostudovat 14 hodin. Přikoupím si program Pojištění bytových domů a společenství vlastníků jednotek v rozsahu 1 hodiny za 199 Kč. Za celkovou cenu 549 Kč (350 + 199 Kč) splním rozsah vzdělávání 15 hodin, který stanovuje zákon. Budu mít od VECTORU dvě elektronická osvědčení. Každý program má vždy samostatné osvědčení.

Často kladené otázky

Zaměření programů dle typů zkoušek naleznete přehledně v této tabulce:

POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)

Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Životní pojištění a možná připojištění

Pojistné podvody

Principy a fungování neživotního občanského pojištění

Cestovní pojištění

Základní principy řízení rizik a cenotvorba v životním pojištění

Pojištění bytových domů a společenství vlastníků jednotek

Pojištění motorových vozidel

Trendy v auto pojištění

POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min)

Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Životní pojištění a možná připojištění

Pojistné podvody

Základní principy řízení rizik a cenotvorba v životním pojištění

POJ-MOV – Pojištění motorových vozidel (90 min)

Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Pojistné podvody

Pojištění motorových vozidel

Trendy v auto pojištění

POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)

Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Pojistné podvody

Principy a fungování neživotního občanského pojištění

Cestovní pojištění

Pojištění motorových vozidel

Trendy v auto pojištění

POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)

Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Pojistné podvody

Principy a fungování neživotního občanského pojištění

Cestovní pojištění

Pojištění bytových domů a společenství vlastníků jednotek

Pojištění motorových vozidel

Trendy v auto pojištění

POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)

Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Pojistné podvody

Principy a fungování neživotního občanského pojištění

Cestovní pojištění

Pojištění bytových domů a společenství vlastníků jednotek

Pojištění motorových vozidel

Trendy v auto pojištění

POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)

Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Životní pojištění a možná připojištění

Pojistné podvody

Základní principy řízení rizik a cenotvorba v životním pojištění

Pojištění motorových vozidel

Trendy v auto pojištění

POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)

Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Životní pojištění a možná připojištění

Pojistné podvody

Principy a fungování neživotního občanského pojištění

Cestovní pojištění

Základní principy řízení rizik a cenotvorba v životním pojištění

Pojištění motorových vozidel

Trendy v auto pojištění

POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Životní pojištění a možná připojištění

Pojistné podvody

Principy a fungování neživotního občanského pojištění

Cestovní pojištění

Základní principy řízení rizik a cenotvorba v životním pojištění

Pojištění bytových domů a společenství vlastníků jednotek

Pojištění motorových vozidel

Trendy v auto pojištění

Programy musíte stihnout absolvovat do 31.12. poté se programy i objednávky uzavřou. Následné vzdělávání na pojištění je dle § 59 povinné v rozsahu 15 hodin za kalendářní rok.

Rok, ve kterém jste kurz absolvoval/a je vždy uveden na certifikátu, v poli „číslo certifikátu“ (např. NVP-OTA-2021-1 je certifikát č.1 vydaný v roce 2021).

Z § 59 odst. 2 ZDPZ (zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění) je patrné, že prvním rokem, kdy je třeba absolvovat následné vzdělávání v rámci skupin odbornosti, za které byla v loňském roce složena odborná zkouška (např. zkouška VII), je ten letošní.
 
Pokud však během letošního roku dojde ke složení další zkoušky vyšší úrovně pro skupiny odbornosti dle § 57 odst. 1 ZDPZ (např. zkoušky IX), která v sobě zahrnuje i otázky z loňské úspěšně složené zkoušky (zkoušky VII), povinnost absolvovat následné vzdělávání pro dané skupiny odbornosti (dle zkoušky VII) se na úspěšného uchazeče po nově vykonané zkoušce v letošním roce nevztahuje, jelikož došlo ke složení nové zkoušky, která v sobě zahrnuje i  znalosti pro původní skupiny odbornosti zkouškou vyšší úrovně. Povinnost absolvovat následné vzdělávání dle přísl. skupin odbornosti (dle zkoušky IX) bude tedy nutné až v následujícím roce.
 
Poznámka: Jestliže by však v letošním roce došlo ke složení zkoušky, která v sobě nezahrnuje původní skupiny odbornosti (např. pokud poradci loni absolvoval I. – Životní pojištění (120 min) a letos chce absolvovat zkoušku III. – Neživotní občanské pojištění (120 min).) a absolvent této zkoušky by pokračoval v distribuci pojištění vztahující se k původní odbornosti, výše uvedený postup by již nebylo možné použít.
 
Stanovisko bylo konzultováno s ČNB. Výše uvedený výklad se vztahuje pouze na tuto konkrétní situaci a nelze z něj vyvozovat žádné závěry pro ostatní oblasti následného vzdělávání. Soud a případně i bankovní rada České národní banky mohou zaujmout odlišný názor. 
 

Následné vzdělávání na investice

Často se na nás obrací manažeři firem jak mají vyřešit následné vzdělávání na investice. Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu totiž zavádí povinnost zprostředkovatelům investic podle § 14a odst. 2 trvale splňovat podmínku odborné způsobilosti (§ 14b) a důvěryhodnosti.  Konkrétní požadavky nejsou však stanoveny a je na každém zprostředkovateli jak splnění této podmínky doloží. My všem našim klientům doporučujeme absolvovat alespoň 1x ročně online kurz k zopakování odborných znalostí a dovedností.

Ke splnění této podmínky lze využít také našeho online kurzu: Následné vzdělávání na investice


Následné vzdělávání na úvěry

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru uvádí povinnost zprostředkovatelů si odborné znalosti a dovednosti udržovat. Konkrétní požadavky však nejsou stanoveny a je na každém zprostředkovateli jak splnění této podmínky doloží, tedy stejně jako v oblasti investic. Všem našim klientům doporučujeme absolvovat alespoň 1x ročně online kurz k zopakování odborných znalostí a dovedností. Ke splnění této podmínky lze využít náš aktualizovaný online kurz: Následné vzdělávání na úvěry.