Následné vzdělávání

Následné vzdělávání
Následné vzdělávání na pojištění

Následné vzdělávání na pojištění je dle § 59 povinné pro všechny zprostředkovatele pojištění v rozsahu 15 hodin každý následující rok po absolvování zkoušky.

Jaký program si mám vybrat?

Vyberte si z našich veřejných programů, u každého programu je uveden rozsah (počet hodin) a zaměření na skupiny odbornosti, pro které je určen. 15 hodin můžete kombinovat dle vlastní volby. Pro následné vzdělávání nezáleží, u které akreditované osoby jste zkoušku absolvovali. 

Jak programy probíhají?

Každý program si můžete objednat na našich webových stránkách. V objednávce nezapomeňte uvést promo kód vaší společnosti. Po uhrazení objednávky se vám zpřístupní obsah programu a můžete začít studovat. Po splnění minimálního časového limitu se vám otevře krátký závěrečný test a po úspěšném splnění testu vám automaticky vystavíme osvědčení o absolvování daného programu následného vzdělávání.

Jak se počítá strávený čas?

Programy jsou online 24/7. Čas se vám při studiu neustále přičítá, ale musíte mít připojení na internet. Studovat můžete dle svých možností. Po zavření okna nebo přerušení internetového spojení se vámi strávený čas uloží.

Příklad objednávky

Objednám si program Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky za cenu 350 Kč a budu samostudovat 14 hodin. Přikoupím si program Pojištění bytových domů a společenství vlastníků jednotek v rozsahu 1 hodiny za 199 Kč. Za celkovou cenu 549 Kč (350 + 199 Kč) splním rozsah vzdělávání 15 hodin, který stanovuje zákon. Budu mít od VECTORU dvě elektronická osvědčení. Každý program má vždy samostatné osvědčení.

Často kladené otázky

Zaměření programů dle typů zkoušek naleznete přehledně v této tabulce:
POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min) Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky
Finanční arbitr a ochrana spotřebitele
Životní pojištění a ostatní připojištění
Pojistné podvody
Principy a fungování neživotního občanského pojištění
Cestovní pojištění
Základní principy řízení rizik a cenotvorba v životním pojištění
Pojištění bytových domů a společenství vlastníků jednotek
POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min) Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky
Finanční arbitr a ochrana spotřebitele
Životní pojištění a ostatní připojištění
Pojistné podvody
Základní principy řízení rizik a cenotvorba v životním pojištění
POJ-MOV – Pojištění motorových vozidel (90 min) Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky
Finanční arbitr a ochrana spotřebitele
Pojistné podvody
POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min) Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky
Finanční arbitr a ochrana spotřebitele
Pojistné podvody
Principy a fungování neživotního občanského pojištění
Cestovní pojištění
POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min) Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky
Finanční arbitr a ochrana spotřebitele
Pojistné podvody
Principy a fungování neživotního občanského pojištění
Cestovní pojištění
Pojištění bytových domů a společenství vlastníků jednotek
POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min) Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky
Finanční arbitr a ochrana spotřebitele
Pojistné podvody
Principy a fungování neživotního občanského pojištění
Cestovní pojištění
Pojištění bytových domů a společenství vlastníků jednotek
POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min) Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky
Finanční arbitr a ochrana spotřebitele
Životní pojištění a ostatní připojištění
Pojistné podvody
Základní principy řízení rizik a cenotvorba v životním pojištění
POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min) Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky
Finanční arbitr a ochrana spotřebitele
Životní pojištění a ostatní připojištění
Pojistné podvody
Principy a fungování neživotního občanského pojištění
Cestovní pojištění
Základní principy řízení rizik a cenotvorba v životním pojištění
POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min) Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky
Finanční arbitr a ochrana spotřebitele
Životní pojištění a ostatní připojištění
Pojistné podvody
Principy a fungování neživotního občanského pojištění
Cestovní pojištění
Základní principy řízení rizik a cenotvorba v životním pojištění
Pojištění bytových domů a společenství vlastníků jednotek

Programy musíte stihnout absolvovat do 31.12. poté se programy i objednávky uzavřou. Následné vzdělávání na pojištění je dle § 59 povinné v rozsahu 15 hodin za kalendářní rok.

Rok, ve kterém jste kurz absolvoval/a je vždy uveden na certifikátu, v poli „číslo certifikátu“ (např. NVP-OTA-2021-1 je certifikát č.1 vydaný v roce 2021).

Následné vzdělávání na investice

Často se na nás obrací manažeři firem jak mají vyřešit následné vzdělávání na investice. Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu totiž zavádí povinnost zprostředkovatelům investic podle § 14a odst. 2 trvale splňovat podmínku odborné způsobilosti (§ 14b) a důvěryhodnosti.  Konkrétní požadavky nejsou však stanoveny a je na každém zprostředkovateli jak splnění této podmínky doloží. My všem našim klientům doporučujeme absolvovat alespoň 1x ročně online kurz k zopakování odborných znalostí a dovedností.

Ke splnění této podmínky lze využít také našeho online kurzu: Následné vzdělávání na investice


Následné vzdělávání na úvěry

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru uvádí povinnost zprostředkovatelů si odborné znalosti a dovednosti udržovat. Konkrétní požadavky však nejsou stanoveny a je na každém zprostředkovateli jak splnění této podmínky doloží, tedy stejně jako v oblasti investic. Všem našim klientům doporučujeme absolvovat alespoň 1x ročně online kurz k zopakování odborných znalostí a dovedností. Ke splnění této podmínky lze využít náš aktualizovaný online kurz: Následné vzdělávání na úvěry.