Následné vzdělávání

Následné vzdělávání
Následné vzdělávání na pojištění

Následné vzdělávání na pojištění je dle § 59 povinné pro všechny zprostředkovatele pojištění v rozsahu 15 hodin každý následující rok po absolvování zkoušky.

Jaký program si mám vybrat?

Vyberte si z našich veřejných programů, u každého programu je uveden rozsah (počet hodin) a zaměření na skupiny odbornosti, pro které je určen. 15 hodin můžete kombinovat dle vlastní volby. Pro následné vzdělávání nezáleží, u které akreditované osoby jste zkoušku absolvovali. 

Jak programy probíhají?

Každý program si můžete objednat na našich webových stránkách. V objednávce nezapomeňte uvést promo kód vaší společnosti. Po uhrazení objednávky se vám zpřístupní obsah programu a můžete začít studovat. Po splnění minimálního časového limitu se vám otevře krátký závěrečný test a po úspěšném splnění testu vám automaticky vystavíme osvědčení o absolvování daného programu následného vzdělávání.

Jak se počítá strávený čas?

Programy jsou online 24/7. Čas se vám při studiu neustále přičítá, ale musíte mít připojení na internet. Studovat můžete dle svých možností. Po zavření okna nebo přerušení internetového spojení se vámi strávený čas uloží.

Příklad objednávky

Objednám si program Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky za cenu 350 Kč a budu samostudovat 14 hodin. Přikoupím si program Pojištění bytových domů a společenství vlastníků jednotek v rozsahu 1 hodiny za 199 Kč. Za celkovou cenu 549 Kč (350 + 199 Kč) splním rozsah vzdělávání 15 hodin, který stanovuje zákon. Budu mít od VECTORU dvě elektronická osvědčení. Každý program má vždy samostatné osvědčení.

Pro firmy

Máte již vlastní vzdělávání? Kontaktujte obchod@vectorcertifikace.cz a zjistíte, zda by se dalo využít k následnému vzdělávání na pojištění.

Seznam všech programů

Název Počet hodin Zaměření* Cena vč. DPH
Následné vzdělávání na pojištění - zkouškové otázky 1:00 až 15:00 Obecné 350 Kč Přidat do košíku
Finanční arbitr a ochrana spotřebitele 1:00 Obecné 119 Kč Přidat do košíku
Pojistné podvody 1:30 Obecné 179 Kč Přidat do košíku
Základní principy řízení rizik a cenotvorba v životním pojištění 3:30 ŽIV 399 Kč Přidat do košíku
Životní pojištění a možná připojištění 1:00 ŽIV a NOP 149 Kč Přidat do košíku
Pojištění invalidity, závažných onemocnění a pracovní neschopnosti 1:30 ŽIV a NOP 179 Kč Přidat do košíku
Pojištění motorových vozidel 2:00 PMV 239 Kč Přidat do košíku
Trendy v auto pojištění 1:00 PMV 119 Kč Přidat do košíku
Principy a fungování neživotního občanského pojištění 2:00 NOP 239 Kč Přidat do košíku
Cestovní pojištění 1:30 NOP 179 Kč Přidat do košíku
Pojištění bytových domů a společenství vlastníků jednotek 1:00 NPP 119 Kč Přidat do košíku
Novinka Úvod do velkých pojistných rizik 1:00 VPR 119 Kč Přidat do košíku

*Poznámka: Obecné = všechny typy pojištění, ŽIV = životní pojištění, PMV = pojištění motorových vozidel, NOP = neživotní občanské pojištění, NPP = neživotní pojištění podnikatelů, VPR = velká pojistná rizika


Často kladené otázky

Důležité je, jaké skupiny odbornosti máte zapsány v registru České národní banky. To si můžete ověřit zdarma online na stránce: Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů (JERRS)

Zaměření programů dle typů zkoušek naleznete přehledně v této tabulce:

IX. POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)

Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Životní pojištění a možná připojištění

Pojistné podvody

Principy a fungování neživotního občanského pojištění

Cestovní pojištění

Základní principy řízení rizik a cenotvorba v životním pojištění

Pojištění bytových domů a společenství vlastníků jednotek

Pojištění motorových vozidel

Trendy v auto pojištění

Pojištění invalidity, závažných onemocnění a pracovní neschopnosti

Úvod do velkých pojistných rizik

I. POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min)

Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Životní pojištění a možná připojištění

Pojistné podvody

Základní principy řízení rizik a cenotvorba v životním pojištění

Pojištění invalidity, závažných onemocnění a pracovní neschopnosti

II. POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min)

Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Pojistné podvody

Pojištění motorových vozidel

Trendy v auto pojištění

III. POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)

Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Pojistné podvody

Životní pojištění a možná připojištění

Principy a fungování neživotního občanského pojištění

Cestovní pojištění

Pojištění motorových vozidel

Trendy v auto pojištění

Pojištění invalidity, závažných onemocnění a pracovní neschopnosti

IV. POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)

Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Pojistné podvody

Životní pojištění a možná připojištění

Principy a fungování neživotního občanského pojištění

Cestovní pojištění

Pojištění bytových domů a společenství vlastníků jednotek

Pojištění motorových vozidel

Trendy v auto pojištění

Pojištění invalidity, závažných onemocnění a pracovní neschopnosti

V. POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)

Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Pojistné podvody

Principy a fungování neživotního občanského pojištění

Životní pojištění a možná připojištění

Cestovní pojištění

Pojištění bytových domů a společenství vlastníků jednotek

Pojištění motorových vozidel

Trendy v auto pojištění

Pojištění invalidity, závažných onemocnění a pracovní neschopnosti

Úvod do velkých pojistných rizik

VI. POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)

Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Životní pojištění a možná připojištění

Pojistné podvody

Základní principy řízení rizik a cenotvorba v životním pojištění

Pojištění motorových vozidel

Trendy v auto pojištění

Pojištění invalidity, závažných onemocnění a pracovní neschopnosti

VII. POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)

Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Životní pojištění a možná připojištění

Pojistné podvody

Principy a fungování neživotního občanského pojištění

Cestovní pojištění

Základní principy řízení rizik a cenotvorba v životním pojištění

Pojištění motorových vozidel

Trendy v auto pojištění

Pojištění invalidity, závažných onemocnění a pracovní neschopnosti

VIII. POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Životní pojištění a možná připojištění

Pojistné podvody

Principy a fungování neživotního občanského pojištění

Cestovní pojištění

Základní principy řízení rizik a cenotvorba v životním pojištění

Pojištění bytových domů a společenství vlastníků jednotek

Pojištění motorových vozidel

Trendy v auto pojištění

Pojištění invalidity, závažných onemocnění a pracovní neschopnosti

Programy musíte stihnout absolvovat do 31.12. poté se programy i objednávky uzavřou. Následné vzdělávání na pojištění je dle § 59 povinné v rozsahu 15 hodin za kalendářní rok.

Rok, ve kterém jste kurz absolvoval/a je vždy uveden na certifikátu, v poli „číslo certifikátu“ (např. NVP-OTA-2021-1 je certifikát č.1 vydaný v roce 2021).

Z § 59 odst. 2 ZDPZ (zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění) je patrné, že prvním rokem, kdy je třeba absolvovat následné vzdělávání v rámci skupin odbornosti, za které byla v loňském roce složena odborná zkouška (např. zkouška VII), je ten letošní.
 
Pokud však během letošního roku dojde ke složení další zkoušky vyšší úrovně pro skupiny odbornosti dle § 57 odst. 1 ZDPZ (např. zkoušky IX), která v sobě zahrnuje i otázky z loňské úspěšně složené zkoušky (zkoušky VII), povinnost absolvovat následné vzdělávání pro dané skupiny odbornosti (dle zkoušky VII) se na úspěšného uchazeče po nově vykonané zkoušce v letošním roce nevztahuje, jelikož došlo ke složení nové zkoušky, která v sobě zahrnuje i  znalosti pro původní skupiny odbornosti zkouškou vyšší úrovně. Povinnost absolvovat následné vzdělávání dle přísl. skupin odbornosti (dle zkoušky IX) bude tedy nutné až v následujícím roce.
 
Poznámka: Jestliže by však v letošním roce došlo ke složení zkoušky, která v sobě nezahrnuje původní skupiny odbornosti (např. pokud poradci loni absolvoval I. – Životní pojištění (120 min) a letos chce absolvovat zkoušku III. – Neživotní občanské pojištění (120 min).) a absolvent této zkoušky by pokračoval v distribuci pojištění vztahující se k původní odbornosti, výše uvedený postup by již nebylo možné použít.
 
Stanovisko bylo konzultováno s ČNB. Výše uvedený výklad se vztahuje pouze na tuto konkrétní situaci a nelze z něj vyvozovat žádné závěry pro ostatní oblasti následného vzdělávání. Soud a případně i bankovní rada České národní banky mohou zaujmout odlišný názor. 
 

Stěžejní částí obsahu následného vzdělávání by mělo být to, co osoba reálně dělá v mezích svého oprávnění. Takový výklad je v souladu s čl. 10 (2) IDD, podle kterého se v rámci odborné přípravy a rozvoje zohlední povaha prodávaných produktů, typ distributora, úloha, kterou tato osoba vykonává, a činnost prováděná v rámci distributora pojištění nebo zajištění.

Pokud se tedy vázaný zástupce (dále jen: „VZ“) ve smyslu dotazu ve své praxi nebude zabývat distribucí pojištění velkých pojistných rizik, tak i když absolvoval zkoušku i pro tuto skupinu odbornosti, není vyloženě nutné, aby pro tuto skupinu odbornosti absolvoval i NV. Upozorňujeme ale na riziko spojené s tím, že kdyby VZ reálně v rámci svého oprávnění vykonával širší oblast než tu, na kterou absolvoval NV, což mu ostatně kdykoli bez dalšího umožňuje zápis skupiny odbornosti v registru ČNB, šlo by o rozpor s § 59 odst. 1 ZDPZ (a také čl. 10 IDD). Pokud tedy VZ hodlá distribuovat i pojištění velkých pojistných rizik, měl by absolvovat takové NV, které je i na tuto skupinu odbornosti zaměřeno a které tedy bude obsahovat kapitoly týkající se přímo pojištění velkých pojistných rizik.

 
Stanovisko bylo konzultováno s ČNB. Výše uvedený výklad se vztahuje pouze na tuto konkrétní situaci a nelze z něj vyvozovat žádné závěry pro ostatní oblasti následného vzdělávání. Soud a případně i bankovní rada České národní banky mohou zaujmout odlišný názor. 
 

Podle § 59 zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. V případ nesplnění této podmínky vás obvykle vaše společnost odregistruje z ČNB a znemožní vám nadále vykonávat danou činnost. Pro obnovení registrace je pak nutné splněná všech zákonných náležitostí.

Osoby bez maturity

Podle § 122 odst. 2 zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, ten, kdo měl k 1.12.2018 nepřetržitou praxi alespoň 3 roky nemusel dokazovat všeobecné znalosti (maturitní zkoušku). Pokud by, ale nestihl udělat následné vzdělávání na pojištění a bude odregistrován z ČNB, tato výjimka s praxí už se neuplatní (protože výmazem z ČNB fakticky přerušil tuto činnost.) Takové osoby budou muset před novou registrací u ČNB prokázat maturitní vysvědčení.

Stanovisko vyjadřuje názor odborníků VECTOR Certifikace. Česká národní banka, soud a případně i bankovní rada České národní banky mohou zaujmout odlišný názor. 
 

Následné vzdělávání na investice

Často se na nás obrací manažeři firem jak mají vyřešit následné vzdělávání na investice. Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu totiž zavádí povinnost zprostředkovatelům investic podle § 14a odst. 2 trvale splňovat podmínku odborné způsobilosti (§ 14b) a důvěryhodnosti.  Konkrétní požadavky nejsou však stanoveny a je na každém zprostředkovateli jak splnění této podmínky doloží. My všem našim klientům doporučujeme absolvovat alespoň 1x ročně online kurz k zopakování odborných znalostí a dovedností.

Ke splnění této podmínky lze využít také našeho online kurzu: Následné vzdělávání na investice


Následné vzdělávání na úvěry

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru uvádí povinnost zprostředkovatelů si odborné znalosti a dovednosti udržovat. Konkrétní požadavky však nejsou stanoveny a je na každém zprostředkovateli jak splnění této podmínky doloží, tedy stejně jako v oblasti investic. Všem našim klientům doporučujeme absolvovat alespoň 1x ročně online kurz k zopakování odborných znalostí a dovedností. Ke splnění této podmínky lze využít náš aktualizovaný online kurz: Následné vzdělávání na úvěry.