Zkouška podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

 

Penzijní produkty prošly 1.1.2013 důchodovou reformou, která s sebou přinesla všem zprostředkovatelům povinnost prokázat odbornou způsobilost osvědčením o vykonání odborné zkoušky. Aktuálně platí pouze I. a III. pilíř důchodové reformy, proto je zkouška výrazně jednodušší, než před zrušením II. pilíře. Vykonáním této zkoušky splníte požadavky na odbornou způsobilost podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

TERMÍNY ZKOUŠEK

 

Název produktu Cena produktu včetně DPH Objednat
Certifikace (odborná zkouška) penze DPS (Doplňkové penzijní spoření) (90 min) 1 500 Kč Objednat
Online přípravný kurzu na certifikaci V ceně certifikace Jen v rámci certifikace
(Každá společnost má vlastní otázky.)
Přípravný videokurz na penze 690 Kč Objednat

Jako jediná akreditovaná osoba máme u otázek na penzijní spoření vysvětlení, postup výpočtů a odkazy na konkrétní odstavce zákonů, ze kterých dané otázky vycházejí.

Pro firemní zákazníky nabízíme nadstandardní služby jako: Zasílání osvědčení v elektronické podobě prostřednictvím zabezpečeného komunikačního kanálu. Zasílání souhrnných výsledků zkoušky elektronickou formou. Zasílaní pravidelných statistik a reportů dle požadavků zadavatele. Pro individuální platební a cenové podmínky nás kontaktujte.

 

Na koho se zkouška vztahuje

Tato odborná zkouška je povinná pro všechny finanční poradce, zprostředkovatele, prodejce a distributory doplňkového penzijního spoření. Povinnost vykonat odbornou zkoušku vznikla 1.1.2013 na základě tzv. důchodové reformy a nyní se vztahuje pouze na produkty III. pilíře. II. pilíř důchodové reformy (důchodové spoření) byl zrušen k 1.1.2016.
Odborná způsobilost zahrnuje 2 oblasti, které musíte splňovat:

 • Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona – dostanete od nás.
 • Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání – Je nutné mít ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Zkouška je určena pro tyto osoby:

 • Vázaný zástupce penzijní společnosti
 • Vázaný zástupce investičního zprostředkovatele
 • Vázaný zástupce obchodníka s cennými papíry
 • Investiční zprostředkovatel, nebankovní obchodník s cennými papíry
 • Bankovní obchodník s cennými papíry

 

Příprava na zkoušku

Kniha: Doplňkové Penzijní Spoření v otázkách a odpovědíchPro úspěšné složení doporučujeme všem uchazečům využít našeho online přípravného kurzu na Certifikaci. V intuitivním prostředí se uchazeč seznámí se všemi základními oblastmi, které jsou předmětem zkoušky. Tyto znalosti si může hned ověřit ve cvičných testech, které obsahují vzorové otázky i modelové situace jako u reálného testu.

Dále nabízíme přípravný seminář na Certifikaci – penze od 9 do 12 hodin. Na semináři společně probereme tyto klíčová témata: Nutnost důchodové reformy, Přehled právních předpisů, Výklad I. a III. pilíře důchodové reformy, Principy a fungování DPS, státní příspěvky a daňové úlevy, Příklady z praxe: přerušení a odklad plateb, předčasný důchod, předdůchod, způsoby čerpání, Přehled penzijních společností a jejich výsledky, Procvičení případové studie, postup řešení a vyhodnocení, Investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti, Principy finančního trhu, včetně teorie financí, Investice, investiční strategie a související rizika, Výklad základních pojmů – emitent, cenný papír, investiční strategie a hlavně 28 nejčastějších chyb. Na semináři obdržíte zdarma publikaci Doplňkové penzijní spoření v otázkách a odpovědích.

Vydali jsme pro vás také tištěnou publikaci Doplňkové penzijní spoření v otázkách a odpovědích, která obsahuje více než 100 nejčastějších otázek a odpovědí, které vznikají mezi klientem a finančním poradcem.

 

Průběh a obsah zkoušky

Na základě vyjádření ČNB byly ze zkoušky vypuštěny otázky týkající se II. pilíře.

 • Průběh zkoušky se řídí zkouškovým řádem.
 • Odborná zkouška se skládá z teoretické a praktické části.
 • Zkouška probíhá pod dohledem zkušebních komisařů.
 • Pokud stihnete dokončit u certifikační zkoušky test dříve, nemusíte čekat až do konce.
 • Po úspěšném složení zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.
 • Platnost osvědčení je stanovena zákonem na 5 let.

Ke zkoušce budete potřebovat

 • Občanský průkaz (nebo pas) k ověření vaší totožnosti
 • Doporučujeme používat kalkulačku. Je zakázáno používat mobilní telefony!

Informace o zkouškovém testu

 • Časový limit zkoušky je 90 minut.
 • Teoretická část obsahuje 45 uzavřených otázek.
 • Teoretická část je rozdělena do 5 skupin a v každé skupině je třeba správně zodpovědět alespoň 60 % otázek.
 • Praktická část obsahuje 2 případové studie s 5 otázkami.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • Všechny otázky mají pouze 1 správnou odpověď a jsou hodnoceny 1 bodem.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 34 z 45 bodů v teoretické části (75 %).
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 60 % bodů v každé skupině teoretické části.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 8 z 10 bodů v praktické části (80 %).
 • Body se neodečítají.

 

FAQ – často kladené otázky

1) Když vstupuje nováček do prodeje doplňkového penzijního spoření (DPS), potřebuje mít kromě certifikace na DPS současně také certifikaci na investice dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT)?

2) Při prodloužení certifikace po 5 letech (recertifikace) je zkouška stejná?

3) Co se stane když nestihnu vykonat novou zkoušku po 5 letech (recertifikaci) ještě než vyprší platnost původního osvědčení?

4) Je možné nahradit povinné maturitní vzdělání např. 5 lety praxe jako je tomu u investic nebo úvěrů?

5) Složil jsem úspěšně odbornou zkoušku, co nyní musím udělat, abych byl registrován na ČNB a mohl nabízet finanční produkty?

 

Důležité odkazy

Termíny zkoušek
Publikace Doplňkové penzijní spoření v otázkách a odpovědích
Uživatelský účet
Vyjádření ČNB k odborným zkouškám pro distribuci penzijních produktů po ukončení možnosti vstupu do systému důchodového spoření (tzv. II. Pilíř)

Zkouška se řídí následujícími zákony a předpisy:

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zkoušky, neváhejte nás kontaktovat!

Pozn: Informace uvedené na této stránce jsou vyjádřením názoru pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud, či správní orgán (například Česká národní banka), mohou zaujímat odlišný názor