Aktuality

Novinky v e-learningu – proběhlé termíny a možnost stáhnutí certifikátu (8.8.2018)

Dnes jsme pro všechny účastníky našich certifikací přidali skvělou novinku, která usnadní orientaci v tom, které certifikace již mají účastníci za sebou.

Nyní mají všichni možnost stáhnout si osvědčení o úspěšném absolvování certifikace a zobrazit přehled navštívených termínů zkoušek. V e-learningu jsou nyní dostupná osvědčení v elektroníckém formátu ke stáhnutí včetně možnosti stáhnout certifikáty z předchozích termínů a budou v našem systému dostupná i v budoucnu, pokud se k nim budou naši účastníci potřebovat vrátit.

V úterý 7.8.2018 se konal v Praze 4 v Hotelu ILF další multi termín. Tentokrát byl zájem o certifikaci DPS, vázaného spotřebitelského úvěru, souhrnné zkoušky na spotřebitelský úvěr a již podruhé i o investice, oba typy zkoušek (135 a 180 minut).

Proč se účastníkům naše multi termíny líbí? Když si u Vectoru vyberu místo konání zkoušky, vím jistě, že certifikaci, kterou potřebuji zde bude možno vykonat. A máme zkušenost, že někteří zkušení poradci u nás zvládli dopoledne jednu zkoušku a na odpoledním termínu druhý typ zkoušky.

Vyhodnocování zkušebních testů provádíme ihned a osvědčilo se nám, že vytištěný certifikát dostávají ti úspěšní po vykonání zkoušky. Je fajn vědět v ten samý den, jak jsem uspěl. Někteří účastnící ale nemohou na vyhodnocení čekat, tak proto je nyní možné stáhnout si certifikát i v elektronické podobě.

Již 16.8.2018 máme dopolední a odpolední termín v Brně v hotelu AVANTI.

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení

Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění podepsán prezidentem republiky (3.8.2018)

Návrh Zákona o distribuci pojištění a zajištění (transpozice IDD) je již podepsán prezidentem republiky. Proto nyní zbývá jediný poslední krok. Konkrétně se jedná o jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, které s konečnou platností stanoví účinnost tohoto zákona.

Účinnost zákona začíná prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení

VECTOR v médiích – E-learning jako pomocník při přípravě na certifikace (22.7.2018)

Dne 20.7.2018 byl na serveru www.investujeme.cz publikován článek na téma E-learningu: E-learning jako pomocník při přípravě na certifikace

Jsme velmi rádi, že má nyní široká odborná veřejnost možnost seznámit se s našimi zkušenostmi. Kolegové z IT oddělení Vectoru chystají další zajímavé funkcionality a připravuji odborné zázemí pro spuštění nového webu.

V ČR se týká certifikace desítek tisíc osob a stává se tak důležitou součástí činnosti zprostředkovatelů, poradců a pracovník bank a pojišťoven.

Proto tým Vectoru vnímá E-learning jako důležitý nástroj, jehož role v budoucnu se ještě zvýší v souvislosti s potřebou, trvale si udržovat odborné znalosti. Vlastní IT zázemí nám umožňuje flexibilně reagovat na pořadavky našich klientů a poskytovat jim vysokou přidanou hodnotu našeho software.

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení

Častý dotaz – aktualizace otázek na certifikaci dle ZPKT (6.7.2018)

V posledních dnech se na nás často obrátili poradci s dotazem, jak je to s aktualizací otázek na certifikace dle ZPKT.

Naše odpověď je následující:

Poslední aktualizace otázek na investice proběhla dne 3.7.2018.

Zkouškové otázky na investice připravuje ČNB a Ministerstvo financí. VECTOR Certifikace jako akreditovaná osoba, nemůže měnit znění otázek ani složení testu.

Co se vlastně změnilo?

Byly odebrány 2 otázky, konkrétně: 20027, 20320

Bylo přidáno 60 nových otázek: 19455, 19456, 19461, 19462, 19464, 19472, 19473, 19474, 19479, 19480, 19481, 19482, 19492, 19493, 19494, 19503, 19525, 19559, 19564, 19603, 19651, 19662, 19668, 19673, 19678, 19696, 19723, 19728, 19733, 19734, 19735, 19738, 19742, 19747, 19761, 19816, 19865, 19899, 19927, 19936, 19957, 19962, 19976, 19988, 20007, 20030, 20032, 20045, 20051, 20118, 20276, 20299, 20322, 20328, 20336, 20357, 20358, 20642, 23643, 23701

A bylo přidáno 14 nových případových studií: 20375, 20387, 20411, 20429, 20447, 20465, 20471, 20489, 20501, 20531, 20567, 20633, 20705, 20807

V E-learningu Vectoru máte nyní 100 % aktuální verzi otázek, kterou budeme samozřejmě používat i na všech vypsaných termínech, na které jste již přihlášeni.

Aktualizaci souboru zkouškových otázek zajišťuje pouze ČNB. Ihned, jak dostaneme od ČNB zprávu o další plánované aktualizaci otázek na investice přidáme upozornění do E-learningu.

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení

První účastníci certifikace na investice (1.7.2018)

V úterý 17.7.2018 proběhne v Olomouci první termín certifikace, které se budou účastnit zájemci o nové zkoušky dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) a vyhlášky č. 319/2017 Sb. o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu (MiFID II).

Účastníci se již pilně připravují na certifikace na investice. V našem e-learningu je nyní více než 500 účastníků, kteří si procházejí otázky na zkoušky o podnikání na kapitálovém trhu. Po dostatečně vysokém vzorku zodpovězených otázek v našem e-learningu doplníme k otázkám obtížnost – takzvaný semafor obtížnosti otázek, kde budou všechny otázky označeny jednou z katergorií – jednoduchá, střední a obtížná.

Naši zákazníci jsou již na semafor obtížnosti otázek zvyklí z e-learningu na spotřebitelské úvěry. V e-learningu na investice bude vše fungovat stejně. Výhoda otázek o podnikání na kapitálovém trhu je, že je u každé otázky uvedeno odůvodnění včetně zdroje, takže je hned jasné, proč je odpověď označena jako správná.

Na všech aktuálně vypsaných termínech je možné vykonat oba typy zkoušek na investice, tedy:

Pro přihlášení si vyberte libovolný termín na našich stránkách: https://www.vectorcertifikace.cz/#terminy-zkousek

Přejeme mnoho štěstí u nových zkoušek všem účastníkům

Autor příspěvku: Jakub Škvára – jednatel společnosti

Předposlední krok – návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění postoupil do Senátu PČR (25.6.2018)

Dne 25.6.2018 byl návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění (ZDP – směrnice IDD), schválený Poslaneckou sněmovnou, oficiálně předán Senátu PČR. Začíná tedy běžet lhůta (30 dnů) pro jeho projednání. V případě schválení bude předán ještě k podpisu prezidentovi.

Předpokládá se účinnost zákona od 1.12.2018 či 1.1.2019.

V návrhu zákona je pro oblast distribuce pojištění důležitý § 59

Následné vzdělávání

(1) Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby uvedené v § 55.

(2) Prvním kalendářním rokem, kdy osoba uvedená v § 55 musí absolvovat následné vzdělávání, je kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba úspěšně vykonala odbornou zkoušku, v případě odbornosti pro distribuci zajištění kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba prokázala získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění podle § 56 odst. 4. Jestliže tak nemohla učinit ze závažného důvodu, musí tato osoba absolvovat následné vzdělávání bez zbytečného odkladu poté, co tato překážka odpadla.

§ 60

Oprávnění provádět odborné zkoušky a pořádat programy následného vzdělávání

Provádět odborné zkoušky a pořádat programy následného vzdělávání pro distribuci pojištění může pouze akreditovaná osoba.

VECTOR v této souvislosti bude v řádném termínu žádat ČNB již o čtvrtou akreditaci, abychom měli komplexní nabídku certifikačních zkoušek. Rovněž otázka „následného vzdělávání“ je již nyní předmětem našeho zvýšeného zájmu.

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení

VECTOR v médiích – Jaké zkoušky musí splnit zprostředkovatelé na finančním trhu? (25.6.2018)

Dne 18.6.2018 vyšel na finanční serveru Zlatá koruna článek na téma: Jaké zkoušky musí splnit zprostředkovatelé na finančním trhu?

Podrobně popisuje situaci v certifikacích tak, jak je nyní zakotvena v platné legislativě.

Link: http://www.zlatakoruna.info/zpravy/jake-zkousky-musi-splnit-zprostredkovatele-na-financnim-trhu

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení

Získání akreditace o podnikání na kapitálovém trhu od ČNB (14.6.2018)

Dne 14.6.2018 (Čj. 2018/072924/CNB/570, S-Sp-2018/00005/CNB/571) udělila Česká národní banka akreditaci podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu společnosti VECTOR Certifikace s.r.o., IČO 24225576, se sídlem Jesenická 3004/6, Záběhlice, 106 00 Praha 10.

Společnost bude zapsána do seznamu akreditovaných osob ke dni právní moci rozhodnutí 30.6.2018.

Akreditace nás opravňuje pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností a to pro tyto dvě odbornosti:

Akreditace se uděluje na dobu 5 let.

Oddělení IT Vectoru již nyní připravilo E-learning a rezervační systém, abychom v co nejkratší době dokázali nabídnout všem zájemcům kvalitní zázemí pro přípravu a vykonání zkoušky.

Současně reaguji na časté dotazy účastníků, zda i nadále bude Vector pořádat tzv. „multi termíny“, kdy je možné vykonat současně zkoušku na doplňkové penzijní spoření nebo spotřebitelské úvěr. Vzhledem k tomu, že se nám tento systém dlouhodobě osvědčil i nadále s ním počítáme.

Také vyhlašování výsledků ihned po vykonání zkoušky má velmi kladný ohlas. Již nyní plánujeme podzimní termíny, kde přivítáme účastníky na 7 typů certifikcí podle 3 zákonů.

Nyní evidujeme zvýšenou poptávku po termínech, proto předpokládáme, že hranici 10.000 certifikovaných osob pokoříme již v závěru letošního roku. Největší zájem jsme letos zaznamenali v Ostravě, kde jsme v jeden den přivítali 212 zájemců.

A nakonec ještě jedna dobrá zpráva pro uživatele našeho E-learningu. Oddělení IT Vectoru i v případě náročných otázek na investiční produkty bude evidovat obtížnost zodpovězení jednotlivých otázek. Tuto funkci jsme již úspěšně vyzkoušeli v případě spotřebitelských úvěrů, kdy ve formě „semaforu“ uživatel zná obtížnost otázky.

Všem našim stávajícím i budoucím klientům přejeme mnoho úspěchů a děkujeme za zpětnou vazbu a důvěru.

Otázky podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:

 

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení

Seznam poskytovatelů půjček od 1.6.2018 (8.6.2018)

Licencování poskytovatelů úvěrů vstoupilo v platnost s účinností nového zákona o úvěru v prosinci 2016 (Zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru).

Společnosti, které nabízely úvěry, musely do 1. března 2017 podat žádost ČNB o licenci. Od této doby pro ně platilo tzv. přechodné období trvající do 1. června 2018. Do tohoto data mohly za podmínek specifikovaných zákonem podnikat dál.

Zde jsou jména nebankovních společností, které si o licenci zažádaly a kterým ČNB činnost v oblasti poskytování půjček povolila, a mohou tedy od 1. června 2018 dál nabízet spotřebitelské úvěry:

 • ACEMA Credit Czech, a. s.
 • AsisTeam s. r. o.
 • BB Finance Czech s. r. o.
 • BOHEMIA ENERGY Finance s. r. o.
 • Bohemia Faktoring, a. s.
 • Bona Fit, a. s.
 • CentroFinance, s. r. o.
 • CFIG SE
 • COFIDIS s. r. o.
 • Comfort Money s. r. o.
 • CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.
 • COOL CREDIT, s. r. o.
 • Creamfinance Czech, s. r. o.
 • CREDIT EASY s. r. o.
 • CREDIT holding s. r. o.
 • CreditPortal, a. s.
 • Creditstar Czech s. r. o.
 • ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a. s.
 • Český Triangl, a. s.
 • ČSOB Leasing, a. s.
 • De vries Justitia s. r. o.
 • Diners Club CS, s. r. o., organizační složka
 • DQ Holding s. r. o.
 • EC Financial Services, a. s.
 • Emma’s credit s. r. o.
 • ESSOX s. r. o.
 • Euroclaim Praha s. r. o.
 • EXPRESS MONEY s. r. o.
 • Fair Credit Czech s. r. o.
 • FCE Credit, s. r. o.
 • FINANCIAL CAPITAL, a. s.
 • Fincapus s. r. o.
 • FINDIGO CZ s. r. o.
 • FINEMO.CZ SE
 • FINSPACE s. r. o.
 • FIXCREDIT MONEY s. r. o.
 • Gentar s. r. o.
 • GO Invex Finance s. r. o.
 • HELP FINANCIAL s. r. o.
 • HFS s. r. o.
 • Home Credit a. s.
 • IDCC EUROPE Finance, a. s.
 • IMMO Leasing, SE
 • Intrum Czech, s. r. o.
 • JET Money s. r. o.
 • J&T Leasingová společnost, a. s.
 • KAPPA CREDIT s. r. o.
 • Kontex Trade International s. r. o.
 • KREDIT FINANCE, s. r. o.
 • LeaderFin s. r. o.
 • Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s. r. o.
 • MINIGENIUS s. r. o.
 • MINIHOTOVOST, SE
 • MONETA Auto, s. r. o.
 • O.K.V. Leasing, s. r. o.
 • OPR-Finance s. r. o.
 • Orange finance s. r. o.
 • PERFECT CREDIT, s. r. o.
 • P&P Loan s. r. o.
 • ProCredia, a. s.
 • PROFI CREDIT Czech, a. s.
 • PRONTO CREDIT s. r. o.
 • Provident Financial s. r. o.
 • Raiffeisen – Leasing, s. r. o.
 • RB leasing, s. r. o.
 • RCI Financial Services, s. r. o.
 • Rerum Finance, s. r. o.
 • s Autoleasing, a. s.
 • Service Plan SE
 • SIM PŮJČKA s. r. o.
 • Simfina a. s.
 • SWISS FUNDS, a. s.
 • ŠkoFIN s. r. o.
 • TGI Money a. s.
 • TOMMY STACHI s. r. o.
 • Toyota Financial Services Czech s. r. o.
 • UniCredit Leasing CZ, a. s.
 • UNILEASING a. s.
 • VATAonline
 • VELAPO a. s.
 • Via SMS s. r. o.
 • VITACREDIT s. r. o.
 • Viva Credit s. r. o.
 • Zaplo Finance s. r. o.
 • Zonky s. r. o.

Zdroj: Seznam ČNB

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení

Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění schválen Poslaneckou sněmovnou PČR ve třetím čtení dne 23.5.2018 (24.5.2018)

Dne 23. května 2018 byl poslaneckou sněmovnou ve třetím, závěrečném čtení definitivně schválen návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění, transponující směrnici IDD.

Nyní ho musí schválit Senát a podepsat prezident. Klientům pojišťoven by se mělo dostat větší ochrany při prodeji pojištění a měli by se také dočkat větší srozumitelnosti a srovnatelnosti informací o finančních produktech pojišťoven. Zákon také zvyšuje požadavky na profesionalitu zprostředkovatelů pojištění. Zákon zahrnuje i novinku v oblasti vzdělávání. Konkrétně se jedná o § 59 – „Následné vzdělávání“:

Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby uvedené v § 55. Prvním kalendářním rokem, kdy osoba uvedená v § 55 musí absolvovat následné vzdělávání, je kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba úspěšně vykonala odbornou zkoušku. Jestliže tak nemohla učinit ze závažného důvodu, musí tato osoba absolvovat následné vzdělávání bez zbytečného odkladu poté, co tato překážka odpadla.

Pořádat odborné zkoušky a programy následného vzdělávání může pouze akreditovaná osoba. V této souvislosti bychom rádi naše stávající a budoucí klienty informovali, že VECTOR certifikace s.r.o., v souladu s navrhovaných zákonem, požádá v řádném termínu ČNB o akreditaci. K stávajícím akreditacím, které již od regulátora máme (penzijní produkty a spotřebitelské úvěry) v budoucnu rádi přidáme i pojistné produkty a investiční produkty. Žádost o akreditaci na investice jsme podali 3.1.2018 a čekáme na vyřízení naší žádosti.

Cílem Vectoru je mít postupně všechny zákonem stanovené akreditace a poskytovat komplexní služby v oblasti certifikací.

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení