Aktuality

Seriál – Spotřebitelské úvěry: 4. díl – odborná způsobilost poradců (19.12.2016)

Zlatá korunaV minulém díle se náš seriál na téma spotřebitelských úvěrů věnoval změnám v oblasti finančního poradenství a zprostředkování úvěrových produktů. V dnešním, již čtvrtém dílu, navážeme na předchozí článek a zaměříme se na odbornou způsobilost osob. Článek byl již tradičně připraven ve spolupráci s Ing. Miroslavem Škvárou, MBA a společností VECTOR Certifikace.

Celý článek si můžete přečíst na portálu Zlaté koruny

Zdroj: zlatákoruna.info

Změny u penzijních produktů s účinností od 1. 1. 2017 (7.12.2016)

Od 1. ledna 2017 vstupují v účinnost následující změny, které přinesla novela zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření:

  • Zvýšení osvobození od daně příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění splňující podmínky zákona o daních z příjmů na 50 000 Kč ročně.
  • Zvýšení částky, kterou lze odečíst od základu daně, pokud poplatník platí příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření na 24 000 Kč.
  • Zvýšení částky, kterou lze odečíst od základu daně, pokud poplatník platí pojistné na soukromé životní pojištění, které splňuje podmínky zákona o daních z příjmů, na 24 000 Kč.
  • Změna postupu výpočtu nároku na nezdanitelnou část základu daně tak, že nová zákonná úprava umožňuje zohlednit i jednorázové vyšší příspěvky účastníků.

Společnost VECTOR Certifikace s.r.o. podala žádost o udělení akreditace podle zákona o spotřebitelském úvěru (1.12.2016)

logo-vector-certifikaceVe čtvrtek 1. prosince 2016 v 8:15 hodin byla prostřednictvím datové zprávy České národní bance podána žádost o udělení akreditace společnosti VECTOR Certifikace s.r.o. podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Samotná žádost obsahuje celkem 39 příloh strukturovaných podle vyhlášky č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru. VECTOR Certifikace s.r.o. ve spolupráci s dalšími partnery tímto krokem dosáhla vrcholu několikaměsíční přípravy nezbytných náležitostí a celkové implementace nového zákona do chodů a procesů společnosti.

Celý text tiskové zprávy naleznete zde: Společnost VECTOR Certifikace s.r.o. podala žádost o udělení akreditace podle zákona o spotřebitelském úvěru

Společnost VECTOR Certifikace na konferenci FINFest (30.11.2016)

Společnost VECTOR certifikace s.r.o. přivítala možnost zúčastnit se dne 30. listopadu 2016 konference FINFest na Praze 4. Na stánku jsme nabízeli odbornou literaturu vhodnou pro další vzdělávání poradců za kongresové ceny.

Během dne zodpověděli zástupci Vectoru mnoho dotazů na již probíhající certifikace na doplňkové penzijní spoření a představili učebnici Finanční gramotnosti 2016 a studijní písemný materiál s názvem Spotřebitelské úvěry, který připravuje lektorský tým Vectoru.

Skripta budou k dispozici ihned po zapracování otázek, které očekáváme od ČNB.
vector-certifikace-na-konferenci-finfest

Vector tímto reaguje na požadavky, které přináší od 1.12.2016 zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Upozornění ČNB k podávání žádostí a oznámení podle zákona o spotřebitelském úvěru (25.11.2016)

Žádost o udělení akreditaceBěhem dnešního dne Česká národní banka vydala důležité metodické upozornění k podávání žádostí, vzory formulářů a oznámení podle nového zákona o spotřebitelském úvěru. Více informací včetně vzorů v PDF a DOC formátech naleznete na webu ČNB v sekci Povolovací a schvalovací řízení.
VECTOR Certifikace ve spolupráci s advokátní kanceláří usilovně pracuje na přípravě žádosti o akreditaci.
Stále platí účinnost zákona od 1.12.2016.

Vývoj penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.9.2016 (23.11.2016)

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k 30.09.2016 evidováno celkem 4,560 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, což proti konci roku 2015 činí pokles o 83 tis. penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření (-1,8 %).

Za tři čtvrtletí roku 2016 objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření činí 5,116 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního státního příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření vzrostla proti konci roku 2015 o 3 Kč na hodnotu 127 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního státního příspěvku vyplaceného na penzijní připojištění činila 124 Kč (nárůst o 2 Kč) a na doplňkové penzijní spoření 156 Kč (nárůst o 4 Kč).

Objem příspěvků účastníků penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v tomto období dosáhl hodnoty 24,431 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření vzrostla proti konci roku 2015 o 11 Kč na hodnotu 609 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění vzrostla o 6 Kč na hodnotu 595 Kč a průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka doplňkového penzijního spoření vzrostla o 8 Kč na hodnotu 730 Kč.

Ve sledovaném období roku 2016 bylo evidováno 1,377 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, u nichž jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.

Seriál – Spotřebitelské úvěry: 2. díl – jaké změny přináší klientům? (18.11.2016)

Zlatá korunaVážení čtenáři, vítáme Vás u pokračování našeho seriálu o spotřebitelských úvěrech. Jeho druhý díl byl připraven ve spolupráci s Ing. Miroslavem Škvárou, MBA a společností VECTOR Certifikace. V minulém díle jsme se zaměřili na finanční instituce, resp. poskytovatele úvěrových produktů a změny, které je s příchodem nové právní úpravy čekají. Dnes se na věc podíváme z pohledu klienta.
Celý článek si můžete přečíst zde: www.zlatakoruna.info

Odborná zkouška v Brně zaměřená na penzijní produkty (14.11.2016)

certfikatyVe čtvrtek 10. listopadu 2016 se konala v Brněnském BOBYCENTRU zkouška zaměřená na prokázání odborné způsobilosti podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Část účastníků opět využila možnosti se zúčastnit dopoledního přípravného semináře, který slouží k zopakování znalostí a přispívá k následnému úspěšnému vykonání zkoušky. Za okny sice panovala zimní mrazivá atmosféra, ale celý den proběhl v příjemné pracovní pohodě v nově zrekonstruované učebně. Blahopřejeme všem poradcům, kteří se certifikace zúčastnili, protože všichni byli úspěšní. Děkujeme účastníkům za zpětnou vazbu. Další brněnský termín proběhne počátkem roku 2017.

Seminář ČNB k oznámení podle zákona o spotřebitelském úvěru (ZSÚ) prostřednictvím aplikace REGIS (10.11.2016)

Dne 9.11.2016 se zástupce VECTOR Certifikace s.r.o. zúčastnil semináře ČNB k podávání oznámení vázaného zástupce (VZ) a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru (ZVSÚ). Cílem semináře bylo seznámit účastníky s přijatým zákonem, který nabude účinnosti dne 1. prosince 2016. Na semináři byl také prostřednictvím prezentace představen informační systém REGIS. Zvláštní důraz byl kladen na praktické technické otázky související s vyplněním příslušných formulářů, podepsáním dokumentů, hlášením chyb a způsobu jejich odstraňování. Pozornost byla dále věnována zejména vazbám na základní registry a důsledkům z toho vyplývajícím na vlastní proces schvalování registrací. V rámci praktických ukázek bylo předvedeno podání žádosti vč. jejího zkontrolování, potvrzení přijetí a vygenerování platební instrukce.
Účastníkům byl doporučen odkaz na testovací prostředí aplikace REGIS. ČNB upozorňujeme, že toto prostředí je z důvodu častých změn méně stabilní než produkční prostředí a může docházet k občasné nedostupnosti aplikace. V případě technických dotazů prosím kontaktujte ČNB na adrese registrace.subjektu@cnb.cz.
Prezentace ze semináře:

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali ve třetím čtvrtletí 2016 klientům finanční produkty v celkové hodnotě přes 19 miliard Kč (9.11.2016)

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, z.s. (AFIZ, z.s.) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR ve třetím čtvrtletí roku 2016. Dodatečně uváděným údajem je počet nově obsloužených klientů, který v daném období dosáhl celkem 107 098 retailových i korporátních zákazníků.
Plné znění tiskové zprávy a relevantní statistiky lze nalézt na webu USF.