Aktuality

Studijní materiály na zkoušku – spotřebitelské úvěry (27.9.2016)

V posledních týdnech máme mnoho dotazů, které se již týkají implementace zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru do praxe. Telefonicky i mailem odpovídáme: „VECTOR intenzivně připravuje vše potřebné k podání žádosti o akreditaci na ČNB. Chystáme E-learning, dopolední přípravný seminář a náš lektorský tým zpracovává studijní materiál, který bude v písemné podobě k dispozici poradcům.“ Bude se jednat o komplexní materiál zahrnující jak vázaný, tak i spotřebitelský úvěr, včetně úvěru na bydlení, který vás bezpečně připraví na zkoušku!

Odborná zkouška v Praze 21.9.2016 – penzijní produkty (22.9.2016)

img_3364Ve středu 21. září 2016 se konala v Praze v Hotelu ILF zkouška zaměřená na prokázání odborné způsobilosti podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Část účastníků využila možnosti se také zúčastnit dopoledního přípravného semináře, který slouží k zopakování znalostí a přispívá k následnému úspěšnému vykonání zkoušky. Ze zpětné vazby od účastníků vyplynulo, že dopolední přípravný seminář byl přínosný a 10 z 10 účastníků by seminář doporučilo svým kolegům. Výsledná známka z anonymní zpětné vazby je 1,09 což nás velmi těší. Hotel ILF se stává již tradičně místem certifikací Vectoru. Všem účastníkům ještě jednou blahopřejeme. Další termín v Praze 4 se uskuteční již 17. října 2016 na který ještě zbývá několik volných míst.

Počet certifikovaných osob tímto vzrostl na 5126 osob.

Zkouška odborné způsobilosti v Brně 13.9.2016 (16.9.2016)

img_3291V úterý 13. září 2016 se konala v Brně zkouška zaměřená na prokázání odborné způsobilosti podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Většina účastníků využila možnosti se také zúčastnit dopoledního přípravného semináře, který slouží k zopakování znalostí a přispívá k následnému úspěšnému vykonání zkoušky.
img_3313Ze zpětné vazby od účastníků vyplynulo, že dopolední přípravný seminář byl přínosný a 9 z 10 účastníků by seminář doporučilo svým kolegům. Výsledná známka z anonymní zpětné vazby je 1,11 což nás velmi těší. Hotel Bobycentrum Brno nám poskytl skvělé kongresové zázemí. Proto i další moravský termín uskutečníme dne 10. listopadu 2016 v Hotelu Bobycentrum. Všem účastníkům ještě jednou blahopřejeme. Počet certifikovaných osob tímto překročil hranici 5100 osob.

Ukončení II. pilíře penzijní reformy v přímém přenosu (1.9.2016)

Třetina z 85 000 klientů penzijních společností, kteří se v minulosti rozhodli vstoupit do letos rušeného systému důchodového spoření (II. pilíře) stále ještě neinformovala svou penzijní společnost, jak má s jejich uspořenými penězi ze zrušených fondů naložit. Ministerstvo financí proto důrazně apeluje na klienty, kteří tak dosud neučinili, aby s tímto krokem neotáleli a nenechávali jej na poslední chvíli. Lhůta, do kdy je možné penzijní společnost vyrozumět, vyprší 30. září 2016. Vyrozumění by měli provést na základě dopisu, který od penzijní společnosti na jaře 2016 obdrželi, případně ji kontaktovat i jinak.

Jaké změny přinese nový zákon o spotřebitelském úvěru pro finanční poradce? (29.8.2016)

Odpověď na tuto otázku a další informace se dozvíte v krátkém rozhovoru s lektorem finanční gramotnosti: Ing. Miroslavem Škvárou, MBA.

Video: Úvěrový trh v Česku roste. Zákon o spotřebitelském úvěru je krokem vpřed, míní expert

 • Aktuální čísla a statistiky obyvatel ČR z pohledu úvěrů
 • Změny pro spotřebitele
 • Účinnost zákona 1.12.2016
 • Odborná způsobilost
 • Dohled ČNB

Zájem o předdůchod postupně roste (15.8.2016)

Předdůchody byly zavedeny v roce 2013. Mají umožnit lidem, kteří ztratí zaměstnání a nemohou najít nové, odejít do penze až pět let před standardním důchodovým věkem. Na rozdíl od předčasných důchodů však nečerpají peníze ze státního systému, a nemají proto až do smrti nižší státní penzi, ale ze svých úspor na penzijním připojištění. Politici tak chtěli ulevit starším lidem, kteří jsou na trhu práce znevýhodněni.
Počet předdůchodců:

 • 30.6.2014 – 527 osob
 • 30.6.2015 – 928 osob
 • 30.6.2016 – 1414 osob

 
Průměrně je těmto lidem vypláceno 9860 korun měsíčně. Jenom pro srovnání, průměrná státní penze je 11 400 korun měsíčně.
Zdroj: tyden.cz

Zákon o spotřebitelském úvěru byl vydán ve sbírce zákonů a tím vstoupil v platnost (5.8.2016)

V pátek 5.8.2016 byl ve sbírce zákonů publikován nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který nahrazuje jeho původní verzi z roku 2010. Účinnost zákona tak připadá na 1.12.2016. Zákon nově přináší povinnost pro všechny poskytovatele a zprostředkovatele splňovat podmínku odborné způsobilosti a to ve formě úspěšného vykonání odborné zkoušky. Zkouška je rozdělena na 3 základní skupiny, které se liší rozsahem odbornosti.

VECTOR Certifikace nově členem USF (25.7.2016)

USF

Logo USF

Společnost VECTOR Certifikace s.r.o. byla přijata jako člen Unie společností finančního zprostředkování a poradenství. Cílem našeho vstupu do unie je zkvalitňování činnost akreditované osoby a bližší kontakt s trhem finančního poradenství.

Senát schválil návrh zákona o spotřebitelském úvěru (14.7.2016)

Senát Parlamentu České republiky dnes 14.7.2016 schválil 25 hlasy ze 44 přítomných vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru. Zákon nyní míří k podpisu prezidentovi a následně bude vyhlášen ve sbírce listin. Účinnost nového zákona lze odhadnout na 1.12.2016.
Pro VECTOR Certifikace se jedná o jasný krok v před v oblasti odborných zkoušek primárně v podobě rozšíření akreditace o úvěrové produkty. Protože již od počátku roku se vedení společnosti připravuje na přijetí této novely, většinu potřebných materiálů má již připraveno k podání žádosti o udělení akreditace.
Novela přináší zásadní změnu v regulaci úvěrového trhu. Všichni současní poskytovatelé a zprostředkovatelé registrovaní v živnostenském rejstříku se budou muset do 3 měsíců od účinnosti zákona registrovat na ČNB, v opačném případě zaniká jejich oprávnění zprostředkovávat nebo poskytovat úvěr. Při registraci je nutné doložit odbornou způsobilost. Odborná způsobilost se skládá z všeobecných znalostí a odborných znalostí a dovedností. Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky.
Veškeré informace o zkoušce naleznete na stránce věnované přímo úvěrům.
Podle posledních informací bude mít zkouška následující parametry:

 • 60 teoretických otázek a 2 případové studie (může se měnit podle skupiny odbornosti)
 • Vždy 4 nabízené odpovědi
 • 2/3 otázek má vždy pouze 1 správnou odpověď
 • 1/3 otázek má více nebo žádnou správnou odpověď
 • Podmínka splnění: zodpovědět alespoň 75 % otázek správně
 • Časový limit 120 minut (může se měnit podle skupiny odbornosti)
 • Otázky veřejné na webu ČNB
 • 3 skupiny odbornosti:
 • Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení
 • Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
 • Poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru
 • Osvědčení má neomezenou platnost

 
Pozn.: Tyto podmínky se mohou ještě změnit.
Pokud máte zájem o další informace či osobní schůzku, neváhejte nás kontaktovat!