Vytvořili jsme online kurzy finanční gramotnosti pro střední školy (7.9.2023)

Pro našeho partnera, Junior Achievment, jsme připravili online kurzy finanční gramotnosti pro střední školy.

Kurzy na sebe logicky navazují a týkají se praktických témat z oblasti financí a finanční gramotnosti.

Vyučující je mohou zdarma využít v různých vyučovacích předmětech na e-learningové platformě Junior Achievment. Slouží také jako průprava pro studentské podnikáni pro Junior Achievment EXPO 2024.

Na podzim učitele podpoříme dopoledním školením s praktickými tipy, jak s kurzy pracovat. Mohou si je objednat u Junior Achievment.

Vše jsme představili 30. 8. 2023 na konferenci JA Podnikavost ve vzdělávání 2023 pod záštitou Senátu, kde jsme si s dalšími partnery JA vyměnili spoustu zkušeností a inspirace.