Následné vzdělávání na investice

NÁSLEDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA INVESTICE

Online kurz pro zprostředkovatele investic i širokou veřejnost
Cena: 500 Kč vč. DPH

Zaměření kurzu

Připravili jsme pro vás kurz k procvičení základních znalostí z oblasti distribuce investic. Kurz mohou absolvovat všichni distributoři a zprostředkovatelé investic i široká veřejnost. Kurz je určen všem zájemcům, kteří chtějí rozvíjet své vzdělání v oblasti investování a také se dozvědět o zásadních novinkách, které přinesl rok 2020.

Kurz je zakončen testem a po úspěšném absolvování od nás získáte elektronický certifikát. Makléřské společnosti využívají tento online kurz, k udržování odborných znalostí a dovedností svých poradců. Absolvování kurzu nenahrazuje vykonání odborné zkoušky u akreditované osoby.

Lekce

 • Úvod
 • Odborné minimum o finančním trhu
 • Regulace poskytování investičních služeb
 • Investiční nástroje a jejich emise
 • Finanční trhy a rok 2020
 • Dopady koronaviru na ekonomiku
 • Vysokofrekvenční indikátory ekonomického vývoje
 • Vývoj finančních trhů
 • Právní předpisy a doporučené zdroje

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 30 uzavřených otázek.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 23 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 45 minut.
 • Nový test lze spustit pouze 1× za den.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu obdrží účastník elektronický certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

Následné vzdělávání dle zákona

Podle § 14a odst. 2 zákona č. 256/2014 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:

Obchodník s cennými papíry zajistí, aby jeho pracovníci, jeho vázaní zástupci a pracovníci jeho vázaných zástupců, kteří v rámci poskytování investičních služeb jednají se zákazníky nebo potenciálními zákazníky, nebo kteří jsou za jednání se zákazníky zodpovědní, trvale splňovali podmínky odborné způsobilosti (§ 14b) a důvěryhodnosti.

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:

 • Poskytování investičních služeb týkající se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona
 • Poskytování investičních služeb týkající se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona

Kurz je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • INV-ZPR– Investiční zprostředkovatel (135 min)
 • INV-ABC– Souhrnná zkouška pro všechny investiční nástroje (180 min)

Následné vzdělávání na investice

Online kurz pro zprostředkovatele investic i širokou veřejnost

FAQ - Často kladené otázky​

Ano. Závěrečný test se skládá online. Toto není písemná akreditovaná zkouška, která se skládá před zkušební komisí.

Mohlo by Vás zajímat

Investiční zkoušky

Investiční zkoušky

Konzultace na Certifikaci – investice

Konzultace na Certifikaci – investice

Přípravný seminář na Certifikaci – investice

Přípravný seminář na Certifikaci – investice

Pozn. Informace uvedené na této stránce vyjadřují názor pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud a případně i pracovníci České národní banky mohou zaujmout odlišný názor.