Následné vzdělávání na investice

Následné vzdělávání na investice

Online kurz pro zprostředkovatele investic i širokou veřejnost
Cena: 500 Kč vč. DPH

Zaměření kurzu

Připravili jsme pro vás kurz k procvičení základních znalostí z oblasti distribuce investic. Kurz mohou absolvovat všichni distributoři a zprostředkovatelé investic i široká veřejnost. Kurz je určen všem zájemcům, kteří chtějí rozvíjet své vzdělání v oblasti investování a také se dozvědět o zásadních novinkách, které přinesl rok 2020.

Kurz je zakončen testem a po úspěšném absolvování od nás získáte elektronický certifikát. Makléřské společnosti využívají tento online kurz, k udržování odborných znalostí a dovedností svých poradců. Absolvování kurzu nenahrazuje vykonání odborné zkoušky u akreditované osoby.

Lekce

 • Úvod
 • Odborné minimum o finančním trhu
 • Regulace poskytování investičních služeb
 • Investiční nástroje a jejich emise
 • Finanční trhy a rok 2020
 • Dopady koronaviru na ekonomiku
 • Vysokofrekvenční indikátory ekonomického vývoje
 • Vývoj finančních trhů
 • Právní předpisy a doporučené zdroje

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 30 uzavřených otázek.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 23 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 45 minut.
 • Nový test lze spustit pouze 1× za den.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu obdrží účastník elektronický certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

Následné vzdělávání na investice

Online kurz pro zprostředkovatele investic i širokou veřejnost

Následné vzdělávání dle zákona

Podle § 14a odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:

Obchodník s cennými papíry zajistí, aby jeho pracovníci, jeho vázaní zástupci a pracovníci jeho vázaných zástupců, kteří v rámci poskytování investičních služeb jednají se zákazníky nebo potenciálními zákazníky, nebo kteří jsou za jednání se zákazníky zodpovědní, trvale splňovali podmínky odborné způsobilosti (§ 14b) a důvěryhodnosti.

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:

 • Poskytování investičních služeb týkající se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona
 • Poskytování investičních služeb týkající se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona

Kurz je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • INV-ZPR– Investiční zprostředkovatel (135 min)
 • INV-ABC– Souhrnná zkouška pro všechny investiční nástroje (180 min)

Často kladené otázky

Ano. Závěrečný test se skládá online. Toto není písemná akreditovaná zkouška, která se skládá před zkušební komisí.

Tento kurz doporučujeme absolvovat každý kalendářní rok. Kurz musíte stihnout do 31.12. poté se kurz i objednávka uzavřou.

Rok, ve kterém jste kurz absolvoval/a je vždy uveden na certifikátu, v poli „číslo certifikátu“ (např. NVI-ABC-2021-1 je certifikát č.1 vydaný v roce 2021).

Mohlo by Vás zajímat

Investiční zkoušky

Investiční zkoušky

Konzultace na Certifikaci – investice

Konzultace na Certifikaci – investice

Přípravný seminář na Certifikaci – investice

Přípravný seminář na Certifikaci – investice

Pozn. Informace uvedené na této stránce vyjadřují názor pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud a případně i pracovníci České národní banky mohou zaujmout odlišný názor.