Upozornění ČNB k podávání žádostí a oznámení podle zákona o spotřebitelském úvěru (25.11.2016)

Žádost o udělení akreditaceBěhem dnešního dne Česká národní banka vydala důležité metodické upozornění k podávání žádostí, vzory formulářů a oznámení podle nového zákona o spotřebitelském úvěru. Více informací včetně vzorů v PDF a DOC formátech naleznete na webu ČNB v sekci Povolovací a schvalovací řízení.
VECTOR Certifikace ve spolupráci s advokátní kanceláří usilovně pracuje na přípravě žádosti o akreditaci.
Stále platí účinnost zákona od 1.12.2016.
Seminář ČNB k oznámení podle zákona o spotřebitelském úvěru (ZSÚ) prostřednictvím aplikace REGIS (10.11.2016)

Dne 9.11.2016 se zástupce VECTOR Certifikace s.r.o. zúčastnil semináře ČNB k podávání oznámení vázaného zástupce (VZ) a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru (ZVSÚ). Cílem semináře bylo seznámit účastníky s přijatým zákonem, který nabude účinnosti dne 1. prosince 2016. Na semináři byl také prostřednictvím prezentace představen informační systém REGIS. Zvláštní důraz byl kladen na praktické technické otázky související s vyplněním příslušných formulářů, podepsáním dokumentů, hlášením chyb a způsobu jejich odstraňování. Pozornost byla dále věnována zejména vazbám na základní registry a důsledkům z toho vyplývajícím na vlastní proces schvalování registrací. V rámci praktických ukázek bylo předvedeno podání žádosti vč. jejího zkontrolování, potvrzení přijetí a vygenerování platební instrukce.
Účastníkům byl doporučen odkaz na testovací prostředí aplikace REGIS. ČNB upozorňujeme, že toto prostředí je z důvodu častých změn méně stabilní než produkční prostředí a může docházet k občasné nedostupnosti aplikace. V případě technických dotazů prosím kontaktujte ČNB na adrese registrace.subjektu@cnb.cz.
Prezentace ze semináře:
Otázky a odpovědi k některým ustanovením zákona o spotřebitelském úvěru (27.10.2016)

Česká národní banka (ČNB) během včerejšího dne aktualizovala seznam odpovědí na nejčastější dotazy ohledně implementace nového zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Zároveň pořádá ČNB seminář k oznámení vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru prostřednictvím aplikace REGIS. Tento seminář je určen pro osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr nebo samostatné zprostředkovatele nikoliv pro samotné vázané zástupce a bude se konat ve středu 9. listopadu 2016 od 9:00 v budově Kongresového centra České národní banky, Na Příkopě 28, Praha 1 (vchod ze Senovážného náměstí).
Více informací o semináři zde.

Mezi nejčastější dotazy na které se nás ptáte patří:

  • Jak je možné prokázat odbornou způsobilost do doby, než bude možné absolvovat odbornou zkoušku zaměřenou na prokázání odborných znalostí a dovedností?
  • Kdo musí vykonat odbornou zkoušku?
  • Jaká doba je považována za dostatečný předstih?
  • Je-li samostatný zprostředkovatel zastoupen při zprostředkování spotřebitelského úvěru vázaným zástupcem, o které z těchto osob má být spotřebitel informován v rámci předsmluvních informací týkajících se zprostředkovatele, ve formuláři pro standardní informace o spotřebitelském úvěru a v evropském standardizovaném informačním přehledu?
  • V informacích týkajících se zprostředkovatele poskytovaných spotřebitelům na základě § 93 ZSÚ v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru na bydlení i v evropském standardizovaném informačním přehledu (ESIP) je třeba uvést odměnu zprostředkovatele placenou poskytovatelem spotřebitelského úvěru. Je třeba odměnu vyčíslit přesnou částkou, nebo je možné uvést jen způsob jejího výpočtu?

 
Odpovědi na tyto a další dotazy naleznete na webu ČNB.