Pilotní testování odborných zkoušek podle ZPKT na ČNB (25.1.2018)

V úterý 23.1.2018 proběhlo na ČNB pilotní ověřování zkoušek odborné způsobilosti podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT„). Za VECTOR Certifikace se zúčastnili dva zástupci. Akce byla velmi dobře zorganizována a vše proběhlo dle tohoto programu:

  •   9:15 – 10:00 prezence účastníků
  • 10:00 – 10:15 úvod a oficiální zahájení pilotáže, přivítání ze strany ČNB
  • 10:15 – 12:30 průběh pilotáže, postupné přejímání testů a vyplňování online dotazníků v předsálí. Doba trvání podle kategorie zkoušky
  • 12:30 – 13:30 přestávka na oběd
  • 13:30 – 14:30 vyhodnocení, diskuse, předání certifikátů o účasti, občerstvení
  • 15:00 – 16:00 Exkurze do expozice ČNB „Lidé a peníze“

Účastníci byli rozděleni do dvou skupin podle toho, jak dlouho působí na kapitálovém trhu (praxe). V souladu se zněním § 14a a § 14b ZPKT jsou stanoveny 2 skupiny odbornosti, na které bude vázáno prokázání odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu:

A: Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 ZPKT
60 teoretických otázek – znalosti
3 případové studie á 5 otázek – dovednosti
Časový limit: 135 minut

B: Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 ZPKT
92 teoretických otázek – znalosti
3 případové studie á 5 otázek – dovednosti
Časový limit: 180 minut

Zkouška byla písemná a po obědě se účastnici dozvěděli celkové výsledky od pořadatelů akce. V první A skupině ze 13 osob neuspěl nikdo, ve druhé B skupině bylo ze 30 osob úspěšných 7 účastníků, což představuje pouze 23 %. V první skupině byl průměrný výsledek 52 %, ve druhé pak 66 %. Ze zveřejněných údajů bylo zřejmé, že zkouška bude těžká a bez důkladné přípravy nemá smysl zkoušku absolvovat. Opět se ukázalo, že za nejtěžší jsou považovány otázky typu MULTIPLE CHOICE, kde jsou 1 až 4 správné odpovědi.
V průběhu akce byly zodpovězeny četné dotazy z publika. Zeptal jsem se, kolik aktualizací otázek předpokládá ČNB v případě investic. Odpověď od zástupce ČNB zněla, že se předpokládá aktualizace pouze jednou ročně. (Pozn. Například v roce 2017 proběhly u spotřebitelských úvěrů 4 aktualizace otázek, přičemž vzniklo mnoho dotazů na akreditované osoby, zda již mají aktualizované otázky v E-learningu a co bude na nejbližším termínu vlastně zkoušet.)
Odpoledne byly na webu EFPA zveřejněny výsledky každého jednotlivce. Na závěr obdrželi účastníci od pořadatelů Certifikát o účasti na pilotním testování.

Certifikát o účasti na pilotním testování ZPKTTéma certifikací zkoušek odborné způsobilosti podle ZPKT je pro nás důležité, protože jsme již 3.1.2018 podali žádost o akreditaci na ČNB a usilovně se na certifikace chystáme. K dispozici bude 1 000 teoretických otázek a 80 případových studií. Předpoklad zahájení zkoušek (dle názoru pořadatelů akce) je duben/květen 2018.

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA - vedoucí obchodního oddělení

Štítky: , , , ,