Žádost o akreditaci podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu podána! (3.1.2018)

Ve středu 3. ledna 2018 byla prostřednictvím datové zprávy České národní bance doručena žádost o akreditaci podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Samotná žádost obsahuje celkem 35 příloh strukturovaných podle vyhlášky č. 309/2017 Sb., o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. VECTOR Certifikace s.r.o. tímto krokem rozšiřuje svou působnost o investiční zkoušku. O rozhodnutí ČNB o této žádosti vás budeme informovat.

Nyní již usilovně pracujeme na E-learningu, který bude pro první zájemce připraven během následujících měsíců. Čekáme také na zveřejnění souboru zkouškových otázek Českou národní bankou, které odhadujeme na březen až duben 2018. Pilotní testování souboru zkouškových otázek proběhne 23.1.2018.

Autor příspěvku: David Škvára - jednatel společnosti

Štítky: , , , ,