ČNB: Upozornění týkající se obnovy oprávnění k nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření (25.9.2017)

Česká národní banka aktualizovala v uplynulých dnech metodiku týkající se obnovy oprávnění k nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření.
Obnova se v roce 2017 týká subjektů, kterým oprávnění vzniklo v roce 2015 nebo dříve. Oznámení o obnově se činí a správní poplatek se platí nejdříve ve lhůtě 3 měsíce před ukončením platnosti oprávnění k činnosti a nejpozději ve lhůtě 30 dnů před ukončením jeho platnosti, tj. v období od 1. října 2017 do 2. prosince 2017. V tomto období musí být současně učiněno oznámení a zaplacen správní poplatek. Rozhodující okamžik je datum připsání na účet ČNB. Lhůtu k zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

Aktuální znění, jež je třeba respektovat při prodloužení oprávnění všech vázaných zástupců a zprostředkovatelů doplňkového penzijního spoření, naleznete zde: www.cnb.cz

Autor příspěvku: David Škvára - jednatel společnosti

Štítky: , , ,