Aktuality

Senát schválil návrh zákona o spotřebitelském úvěru (14.7.2016)

Senát Parlamentu České republiky dnes 14.7.2016 schválil 25 hlasy ze 44 přítomných vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru. Zákon nyní míří k podpisu prezidentovi a následně bude vyhlášen ve sbírce listin. Účinnost nového zákona lze odhadnout na 1.12.2016.
Pro VECTOR Certifikace se jedná o jasný krok v před v oblasti odborných zkoušek primárně v podobě rozšíření akreditace o úvěrové produkty. Protože již od počátku roku se vedení společnosti připravuje na přijetí této novely, většinu potřebných materiálů má již připraveno k podání žádosti o udělení akreditace.
Novela přináší zásadní změnu v regulaci úvěrového trhu. Všichni současní poskytovatelé a zprostředkovatelé registrovaní v živnostenském rejstříku se budou muset do 3 měsíců od účinnosti zákona registrovat na ČNB, v opačném případě zaniká jejich oprávnění zprostředkovávat nebo poskytovat úvěr. Při registraci je nutné doložit odbornou způsobilost. Odborná způsobilost se skládá z všeobecných znalostí a odborných znalostí a dovedností. Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky.
Veškeré informace o zkoušce naleznete na stránce věnované přímo úvěrům.
Podle posledních informací bude mít zkouška následující parametry:

 • 60 teoretických otázek a 2 případové studie (může se měnit podle skupiny odbornosti)
 • Vždy 4 nabízené odpovědi
 • 2/3 otázek má vždy pouze 1 správnou odpověď
 • 1/3 otázek má více nebo žádnou správnou odpověď
 • Podmínka splnění: zodpovědět alespoň 75 % otázek správně
 • Časový limit 120 minut (může se měnit podle skupiny odbornosti)
 • Otázky veřejné na webu ČNB
 • 3 skupiny odbornosti:
 • Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení
 • Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
 • Poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru
 • Osvědčení má neomezenou platnost

 
Pozn.: Tyto podmínky se mohou ještě změnit.
Pokud máte zájem o další informace či osobní schůzku, neváhejte nás kontaktovat!
Certifikace v Hradci Králové dne 24.6.2016 proběhla úspěšně (24.6.2016)

Páteční termín odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborné způsobilosti podle zákona č 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření proběhl s 89% úspěšností. Ze zpětné vazby od účastníků vyplynulo, že dopolední přípravný seminář byl přínosný a 9 z 10 účastníků by seminář doporučilo svým kolegům. Výsledná známka za předprázdninový termín je 1,17.
Vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (3.6.2016)

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v pátek 3.6.2016 schválila vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru společně. V rámci legislativního procesu byly schváleny také některé pozměňovací návrhy. Schválený návrh zákona nyní míří na další projednávání do Senátu Parlamentu České republiky. Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 26. schůze Senátu (od 14. 7. 2016) jako bod č. 9.
Společnost VECTOR Certifikace již podniká první kroky k přípravě žádosti o udělení akreditace podle návrhu zákona o spotřebitelském úvěru. Z vládního návrhu zákona vyplývá pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů povinnost splňovat odbornou způsobilost v podobě vykonání odborné zkoušky podobně jako je třeba u doplňkového penzijního spoření.
Stánek VECTOR Certifikace na 11. investičním Broker Kongresu 28.4.2016 (28.4.2016)

Společnost VECTOR Certifikace se zúčastnila v pořadí 11. Broker Kongresu zaměřeného na oblast investic, do které spadá také doplňkové penzijní spoření. V rámci Broker Kongresu byla účastníkům představena společnost VECTOR Certifikace, její aktivity v oblasti odborných zkoušek a vzdělávání finančních zprostředkovatelů. Největší zájem byl o publikaci „Doplňkové Penzijní Spoření v otázkách a odpovědích“. Na obrazovce měli možnost účastníci shlédnout prezentaci z aktuálního webináře na téma „NOVINKY V PENZIKU – VÝHRA PRO VŠECHNY

Stánek

Stánek VECTOR Certifikace na Broker Kongresu
Webinář na téma: NOVINKY V PENZIKU – VÝHRA PRO VŠECHNY (30.3.2016)

Ve středu 30. března 2016 proběhl na internetové televizi FINTV online webinář, jehož tématem bylo právě doplňkové penzijní spoření a jeho změny od 1.1.2016. Webinář moderuje Jiří Pech, BA., CFA, odborník na investice ve společnosti Broker Trust, a.s. Jeho hoste je Ing. Miroslav Škvára, MBA, lektor finanční gramotnosti a školitel ve společnosti VECTOR Certifikace. V rámci jedné hodiny jsou divákovi představeny nejdůležitější změny produktu, které přinesla stávající novela zákona.
Celý webinář je možné shlédnout na www.fintv.cz

webinář

Webinář – NOVINKY V PENZIJKU – VÝHRA PRO VŠECHNY
Zkouška odborné způsobilosti penzijní reforma (1.1.2013)

Dne 1.1.2013 vstoupil v účinnost zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření a zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření které přináší novou formu ověřování odborné způsobilosti prostřednictvím zkoušky odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu. Současně proběhla transformace penzijního spoření se státním příspěvkem na nové doplňkové penzijní spoření. Celou transformaci nazýváme důchodová reforma.
Více informací o zkoušce a její náležitosti naleznete v sekci naše služby.