Aktuality

Vývoj penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.9.2016 (23.11.2016)

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k 30.09.2016 evidováno celkem 4,560 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, což proti konci roku 2015 činí pokles o 83 tis. penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření (-1,8 %).

Za tři čtvrtletí roku 2016 objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření činí 5,116 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního státního příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření vzrostla proti konci roku 2015 o 3 Kč na hodnotu 127 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního státního příspěvku vyplaceného na penzijní připojištění činila 124 Kč (nárůst o 2 Kč) a na doplňkové penzijní spoření 156 Kč (nárůst o 4 Kč).

Objem příspěvků účastníků penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v tomto období dosáhl hodnoty 24,431 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření vzrostla proti konci roku 2015 o 11 Kč na hodnotu 609 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění vzrostla o 6 Kč na hodnotu 595 Kč a průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka doplňkového penzijního spoření vzrostla o 8 Kč na hodnotu 730 Kč.

Ve sledovaném období roku 2016 bylo evidováno 1,377 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, u nichž jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.
Seriál – Spotřebitelské úvěry: 2. díl – jaké změny přináší klientům? (18.11.2016)

Zlatá korunaVážení čtenáři, vítáme Vás u pokračování našeho seriálu o spotřebitelských úvěrech. Jeho druhý díl byl připraven ve spolupráci s Ing. Miroslavem Škvárou, MBA a společností VECTOR Certifikace. V minulém díle jsme se zaměřili na finanční instituce, resp. poskytovatele úvěrových produktů a změny, které je s příchodem nové právní úpravy čekají. Dnes se na věc podíváme z pohledu klienta.
Celý článek si můžete přečíst zde: www.zlatakoruna.info
Odborná zkouška v Brně zaměřená na penzijní produkty (14.11.2016)

certfikatyVe čtvrtek 10. listopadu 2016 se konala v Brněnském BOBYCENTRU zkouška zaměřená na prokázání odborné způsobilosti podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Část účastníků opět využila možnosti se zúčastnit dopoledního přípravného semináře, který slouží k zopakování znalostí a přispívá k následnému úspěšnému vykonání zkoušky. Za okny sice panovala zimní mrazivá atmosféra, ale celý den proběhl v příjemné pracovní pohodě v nově zrekonstruované učebně. Blahopřejeme všem poradcům, kteří se certifikace zúčastnili, protože všichni byli úspěšní. Děkujeme účastníkům za zpětnou vazbu. Další brněnský termín proběhne počátkem roku 2017.
Seminář ČNB k oznámení podle zákona o spotřebitelském úvěru (ZSÚ) prostřednictvím aplikace REGIS (10.11.2016)

Dne 9.11.2016 se zástupce VECTOR Certifikace s.r.o. zúčastnil semináře ČNB k podávání oznámení vázaného zástupce (VZ) a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru (ZVSÚ). Cílem semináře bylo seznámit účastníky s přijatým zákonem, který nabude účinnosti dne 1. prosince 2016. Na semináři byl také prostřednictvím prezentace představen informační systém REGIS. Zvláštní důraz byl kladen na praktické technické otázky související s vyplněním příslušných formulářů, podepsáním dokumentů, hlášením chyb a způsobu jejich odstraňování. Pozornost byla dále věnována zejména vazbám na základní registry a důsledkům z toho vyplývajícím na vlastní proces schvalování registrací. V rámci praktických ukázek bylo předvedeno podání žádosti vč. jejího zkontrolování, potvrzení přijetí a vygenerování platební instrukce.
Účastníkům byl doporučen odkaz na testovací prostředí aplikace REGIS. ČNB upozorňujeme, že toto prostředí je z důvodu častých změn méně stabilní než produkční prostředí a může docházet k občasné nedostupnosti aplikace. V případě technických dotazů prosím kontaktujte ČNB na adrese registrace.subjektu@cnb.cz.
Prezentace ze semináře:
Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali ve třetím čtvrtletí 2016 klientům finanční produkty v celkové hodnotě přes 19 miliard Kč (9.11.2016)

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, z.s. (AFIZ, z.s.) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR ve třetím čtvrtletí roku 2016. Dodatečně uváděným údajem je počet nově obsloužených klientů, který v daném období dosáhl celkem 107 098 retailových i korporátních zákazníků.
Plné znění tiskové zprávy a relevantní statistiky lze nalézt na webu USF.
VECTOR Certifikace na konferenci Broker kongres 3.11.2016, Téma: spotřebitelské úvěry (7.11.2016)

Společnost VECTOR certifikace s.r.o. přivítala možnost zúčastnit se 3. listopadu 2016 Broker kongresu v Praze. Opět na stánku nabízela odbornou literaturu vhodnou pro další vzdělávání poradců za kongresové ceny. Během dne zodpověděli zástupci Vectoru mnoho dotazů na již probíhající certifikace na doplňkové penzijní spoření s ČSOB Penzijní společností.

stanek-Vector

Lektor finanční gramotnosti a spolupracovník Vectoru –  Ing. Miroslav Škvára, MBA

Některé dotazy směřovaly již k možnosti vykonání zkoušky odborné způsobilosti na spotřebitelský úvěr. V závěru dne proběhl křest publikace Finanční gramotnost 2016, jejímž autorem je spolupracovník Vectoru, lektor Miroslav Škvára. Role kmotra publikace se ujal Ing. Michal Knapp – generální ředitel a předseda představenstva Broker Trust a.s.

krestFG

Finanční gramotnost křtí Ing. Michal Knapp – generální ředitel a předseda představenstva Broker Trust a.s.

Více o publikaci naleznete na webu – www.kurzyfg.cz. Kniha bude na vypsaných open termínech certifikací i nadále nabízena za zvýhodněnou cenu 320 Kč včetně DPH, stejně jako na kongresu.

krestFG

Kniha pokřtěna…

Autor si přeje, aby se Finanční gramotnost 2016 stala vítaným pomocníkem pro finanční poradce, kteří to se svoji profesí „myslí vážně“.

V rámci kongresu poskytl Vector do losování 3 vouchery na školení a certifikaci.

img_3671
Vítězka jednoho z voucherů: Aneta Mitisková
Kniha „Finanční gramotnost“ a k ní vstupenka na FINfest zdarma (1.11.2016)

financni-gramotnostVe středu 30. listopadu 2016 se v Praze za účasti špiček oboru uskuteční celodenní konference finančních poradců FINfest 2016. Ani na této akci nebude chybět expozice společnosti VECTOR Certifikace. Tentokrát budete mít možnost osobně se dozvědět ty nejnovější informace ohledně připravované certifikace úvěrů a také vyzvednout si novou knihu Finanční gramotnost, která přehledně rozebírá hlavní pilíře finančního poradenství. Objednejte si tuto knižní novinku obratem za 350 Kč a vyzvedněte si ji přímo na konferenci FINfest!
Spolu s podpisem autora získáte také vstupenku na konferenci zdarma! Akce platí jen pro prvních 50 kusů!

Objednat
Otázky a odpovědi k některým ustanovením zákona o spotřebitelském úvěru (27.10.2016)

Česká národní banka (ČNB) během včerejšího dne aktualizovala seznam odpovědí na nejčastější dotazy ohledně implementace nového zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Zároveň pořádá ČNB seminář k oznámení vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru prostřednictvím aplikace REGIS. Tento seminář je určen pro osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr nebo samostatné zprostředkovatele nikoliv pro samotné vázané zástupce a bude se konat ve středu 9. listopadu 2016 od 9:00 v budově Kongresového centra České národní banky, Na Příkopě 28, Praha 1 (vchod ze Senovážného náměstí).
Více informací o semináři zde.

Mezi nejčastější dotazy na které se nás ptáte patří:

  • Jak je možné prokázat odbornou způsobilost do doby, než bude možné absolvovat odbornou zkoušku zaměřenou na prokázání odborných znalostí a dovedností?
  • Kdo musí vykonat odbornou zkoušku?
  • Jaká doba je považována za dostatečný předstih?
  • Je-li samostatný zprostředkovatel zastoupen při zprostředkování spotřebitelského úvěru vázaným zástupcem, o které z těchto osob má být spotřebitel informován v rámci předsmluvních informací týkajících se zprostředkovatele, ve formuláři pro standardní informace o spotřebitelském úvěru a v evropském standardizovaném informačním přehledu?
  • V informacích týkajících se zprostředkovatele poskytovaných spotřebitelům na základě § 93 ZSÚ v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru na bydlení i v evropském standardizovaném informačním přehledu (ESIP) je třeba uvést odměnu zprostředkovatele placenou poskytovatelem spotřebitelského úvěru. Je třeba odměnu vyčíslit přesnou částkou, nebo je možné uvést jen způsob jejího výpočtu?

 
Odpovědi na tyto a další dotazy naleznete na webu ČNB.
Seriál Zlaté koruny – Spotřebitelské úvěry (24.10.2016)

logo_zkU příležitosti nabytí účinnosti nového zákona o spotřebitelských úvěrech si pro Vás Zlatá koruna ve spolupráci se společností VECTOR Certifikace připravila sérii článků pojednávajících o aspektech a dopadech této naprosto zásadní právní úpravy. Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru nahradí jeho původní verzi z roku 2010 a současně přinese mnoho změn v oblasti úvěrů. Změny pocítí bankovní i nebankovní sektor, dále klienti, ale také finanční poradci a všechny osoby, které různé typy úvěrů poskytují. Na první díl se můžete těšit již v pondělí 1. listopadu 2016. Každý další díl bude opublikován po čtrnácti dnech. Bude se jednat o sérii autorských článků, které pro Zlatou korunu připraví Ing. Miroslav Škvára, MBA – lektor finanční gramotnosti a spolupracovník VECTOR Certifikace s.r.o.

Zdroj: www.zlatakoruna.info