Informace o ukončení odborných zkoušek pojišťovacích zprostředkovatelů (22.8.2018)

Dne 16. srpna 2018 došlo k uveřejnění zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „zákon“) ve Sbírce zákonů, s účinností ke dni 1. prosince 2018.

Vzhledem k výše uvedenému dojde k ukončení organizace zkoušek středního a vyššího stupně odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele pořádaných Českou národní bankou, tzn. řádný termín 3. prosince 2018 (ani žádný následující) neproběhne. Odbornou zkoušku budou po účinnosti zákona oprávněny organizovat pouze akreditované osoby, jejichž seznam bude uveřejněn na webových stránkách České národní banky, viz www.cnb.cz/cnb/jerrs.

Zkoušky odborné způsobilosti složené před datem účinnosti zákona budou prokazovat odbornou způsobilost pouze v přechodném období 24 měsíců od nabytí účinnosti zákona (§ 122 odst. 1), přičemž se v tomto období alternativně umožňuje čestné prohlášení osoby oprávněné distribuovat pojištění a zajištění.

Po ukončení přechodného období budou osoby s požadavkem na odbornou způsobilost povinny prokázat získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci pojištění osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle zákona.

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA - vedoucí obchodního oddělení

Štítky: ,