Aktuální počet zkušebních otázek na investice (15.8.2018)

Velmi často se na nás zákazníci obrací s dotazem, kolik je aktuálně v E-learningu zkušebních otázek na certifikaci dle ZPKT.

Proto jsme vám připravili tuto tabulku.

Typ zkoušky Jedna správná odpověď Více správných odpovědí Případové studie
135 minut 539 188 265
180 minut 724 248 355

 

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA - vedoucí obchodního oddělení

Štítky: ,