Prezenční následné vzdělávání s rozsahem až 6 hodin 2.11.2022 v Praze (19.9.2022)

Pilotní termín prezenčního školení na pojištění proběhne v Praze 2.11.2022. Ranní část od 9:00 do 12:00 je zaměřena na životní pojištění (3 hodiny). Odpolední část od 13:00 do 16:00 je zaměřena na neživotní pojištění (3 hodiny). Přihlásit se můžete na jednu nebo obě části podle toho, čím se v praxi zabýváte. Kapacita je omezena na 20 osob, neváhejte si rezervovat místo ihned.

Cílem prvního školení (9:00-12:00) pro zprostředkovatele je schopnost zorientovat se v srovnavačích pojistných produktů. Naučí se vybrat ze srovnavače ty důležité parametry, které mají pro výběr pojištění význam. Účastník se dozví jak vybrat kvalitní životní pojištění při použití srovanače. 👉 Facebook událost

Na druhém školení (13:00-16:00) se pobavíme o obecných změnách, které v současné době způsobil růst inflace. Současná doba přináší řadu obchodních příležitostí. V poradcích jakékoli struktury by mělo školení vytvořit potřebu začít servisovat své klienty s majetkovým pojištěním. Rovnou budou vědět, o kolik jim mají navýšit pojistné částky a proč. Jako obchodník zde dostanete argumenty, jak s klienty tuto situaci probrat. 👉 Facebook událost

Jste skupina alespoň 15 zájemců? Kontaktujte nás pro individuální termín.
Nový seminář – Základy financí pro začínající poradce (20.10.2021)

Rádi na distančních zkouškách vítáme mladé tváře. Průměrný ročník absolventů zkoušek letos v září byl 1989, tedy věk okolo 32 let. Mnozí přichází do oboru financí z jiných odvětví, anebo teprve startují svou kariéru. Přesně pro vás je určen náš nový seminář s názvem: Základy financí pro začínající poradce. Během dopoledne získáte přehled o tom, jak spolu souvisí sektory pojištění, investic a úvěrů. Dozvíte se souvislosti všech finančních produktů a máte možnost se zeptat na vše, co vám není jasné.

 • Rozsah: 3 hodiny
 • Cena: 1 390 Kč vč. DPH
 • Zaměření: začínající finanční poradci
 • Forma: prezenční seminář
 • Místo konání: Praha 1, Klimentská 1443/50 
 • Termín konání: 16.11.2021 9:00 – 12:00
 • Lektor: Ing. Miroslav Škvára, MBA
 NOVINKA: Přípravný seminář na pojištění (3.2.2020)

NOVINKA: Přípravný seminář na pojištění

Intenzivní seminář zvýší vaší šanci na úspěch u zkoušky.

 • Naučíme vás otázky, na které odpoví 8 z 10 poradců chybně.
 • Za 6 hodin intenzivního semináře se naučíte více, než za několik dní samostudia.
 • Naučíme vás 45 nejtěžších otázek, které vás mohou překvapit u zkoušky.
 • Pomůže s otázkami, které činí účastníkům nejvíce potíží.
 • Budete mít k dispozici zkušeného lektora pro konzultaci otázek.
 • Pomůže Vám naučit se složitou a nezáživnou teorii.
 • Během jednoho dne zvýšíte svoje znalosti a šanci na úspěšné vykonání zkoušky.
 • Na realizované přípravní semináře máme výbornou zpětnou vazbu od účastníků.
 • Pokud vznikne komplikovaný dotaz, dostanou účastníci následně kvalifikovanou písemnou odpověď e-mailem.
 • 82 % = Průměrná úspěšnost účastníků zkoušky na pojištění u VECTOR Certifikace. (Zdroj: opojisteni.cz)Přicházíme s novými produkty (26.3.2019)

Vážení zákazníci,
ve VECTOR Certifikace se neustále snažíme být o krok napřed a odlišovat se od ostatních akreditovaných osob. Vytváříme nová řešení na základě podnětů našich klientů a zároveň držíme krok s digitálními inovacemi. Proto pro vás připravujeme nové produkty a služby které bude možné tento rok nově objednat v rámci vašeho uživatelského účtu

Těšit se můžete na nové online kurzy, prezenční semináře, další doplňkové služby a také přehledné a praktické prostředí v moderním designu značky VECTOR, které vám nabídne ucelený přehled o absolvovaných zkouškách, kurzech i seminářích. Budete tak mít ještě lepší kontrolu nad prokazováním odborné způsobilosti pro ČNB. Na náš systém jsou napojeny centrály všech korporátních klientů, se kterými máme uzavřenou smlouvu, nemusíte se tak starat o předávání osvědčení, certifikátů a dalších údajů. Nově jsme původní E-learning na certifikaci přejmenovali na Online přípravný kurz na certifikaci.

V souvislosti se zavedením nových produktů a služeb do našeho portfolia vstupuje 26.4.2019 v účinnost změna našich obchodních podmínek upravující mimo jiné podmínky poskytování produktů, které u nás máte. Aktualizované Všeobecné obchodní podmínky naleznete zde. Vezměte prosím na vědomí, že jsme v rámci této aktualizace neprovedli žádné změny dokumentu Informace o zpracování osobních údajů ani zkouškových řádů.

Přijetí těchto podmínek nevyžaduje žádnou aktivitu z vaší strany. Vaše přijetí aktualizovaných obchodních podmínek bude považováno za dané v případě, že aplikaci budete nadále používat i po 26.4.2019. Jak je uvedeno v nových obchodních podmínkách, uživatelský účet je zdarma, nic za něj neplatíte. Je pouze vstupní branou k informacím a nabídce našich produktů. Pokud podmínky nechcete přijmout, můžete kdykoli zažádat o zrušení účtu přímo v nastavení aplikace.

Děkujeme za vaši přízeň.
Tým VECTOR Certifikace s.r.o.
Další vydařená certifikace v Brně (3.10.2017)

A můžeme konstatovat, že historie se opakuje. Jaký průběh měla již třetí certifikace na spotřebitelské úvěry, konaná dne 3.10.2017 v Brně, kterou si objednala GOLEM FINANCE s.r.o.?

Od 9 do 12 hodin se všech 31 účastníků zúčastnilo dopoledního semináře, který se konal v Klubovém sále BOBYCENTRA. Od 12.30 hod. byla zahájena registrace přítomných, které se tentokrát ujal zkušební komisař Ing. Michal Nižňanský. Ve 13 hodin proběhlo zahájení zkoušky předsedkyní zkušební komise a 41 minut před vypršením 180 minutové lhůty bylo odevzdáno.

A jaký byl výsledek skupiny? 97 % účastníků ihned obdrželo osvědčení o vykonání souhrnné zkoušky. Opět jsem zaznamenali skvělý výsledek 4 x 98 % a 13 účastníků mělo 100 % v praktické části, která zahrnuje 15 otázek.

GOLEM FINANCE s.r.o. se již potřetí ukázal jako tým odborníků, který to s úvěrováním myslí vážně a zvládne i náročnou zkoušku se skvělým výsledkem.

Lektorský tým Vectoru jim upřímně blahopřeje.
Certifikace konaná dne 21. září 2017 v Praze (21.9.2017)

Šestý termín ze sedmi plánovaných zářijových certifikací Vectoru se konal dne 21.9.2017 v hotelu ILF v Praze.

Jednalo se o otevřený termín, kterého se zúčastnilo celkem 11 poradců, kteří vykonali zkoušku na doplňkové penzijní spoření (DPS) a více než 30 účastníku souhrnné zkoušky.

Většina účastníků využila možnosti zúčastnit se dopoledního přípravného semináře, který slouží k zopakování znalostí a přispívá k následnému úspěšnému vykonání zkoušky. To se projevilo již odpoledne při zkoušce.

Zkouška se nepodařila pouze jednomu účastníkovi na DPS a třem účastníkům souhrnné zkoušky. Celkový výsledek byl skvělý a bylo vidět, že tento kolektiv přípravu nepodcenil! Již podruhé vyhodnotila zkušební komise odevzdaný test na 100 %, poprvé to bylo 19.9.2017 v Brně. Vector tedy nyní eviduje dva exkluzivní výsledky testu.

Poslední zářijový termín se opět koná certifikace v hotelu ILF a to již v úterý 26.9.2017. Vector nyní plánuje termíny pro rok 2018, abychom uspokojili zvýšenou poptávku po certifikacích na DPS a spotřebitelské úvěry. Většina z těch 5.800 certifikovaných poradců, se kterými jsem se setkávali od roku 2013 se nám nyní vrací a chce vykonat po pěti letech opět zkoušku na penzijní produkty.
CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKA ZAMĚŘENÁ NA SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY (31.5.2017)

V květnu 2017 realizovala společnost VECTOR Certifikace s.r.o. první celkovou zkoušku dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Jak vše proběhlo?

 • Jeden měsíc před vyhlášeným termínem obdržela skupina zájemců o tuto certifikaci přístupová práva do E-learningu, takže účastníci měli 4 týdny na přípravu. E-learning Vectoru umožňuje použití na PC, tabletu a i na mobilu, což se v praxi osvědčilo.
 • V den konání akce se 100 % účastníků zkoušky zúčastnilo dopoledního semináře, který proběhl od 9 do 12 hodin. Cílem semináře bylo zopakovat problematiku spotřebitelských úvěrů a upozornit na obtížné otázky a probrat typologii případových studií. Účastník má možnost dotázat se na nejasnosti a ubezpečit se ve správných odpovědích na problémové záležitosti.
 • Vlastní zkouška se konala od 13.00 hodin. Účastníci byl v úvodu seznámeni se zkouškovým řádem a podmínkami vykonání zkoušky ve dvou částech – teoretická/praktická část. Zkoušky se zúčastnilo 27 poradců, kteří se nacházejí v přechodném období (jsou již evidování ČNB) a již se spotřebitelským úvěrům věnují, nejednalo se tedy o nováčky.
 • První poradkyně odevzdala test po 40 minutách, poslední účastník odevzdal test již po uplynutí 2 hodin a 9 minut. Nikdo nevyužil časového limitu 180 minut. Jak je vidět, příprava byla důkladná a poradci již na trhu působí, což je pro vykonání zkoušky výhodou.
 • Tříčlenná zkušební komise přistoupila k vyhodnocování písemných testů ihned poté, co účastníci zkoušky odevzdali testy.
 • Vyhodnocení zkoušky proběhlo ihned, úspěšní poradci obdrželi vytištěný certifikát. Makléřská firma obdržela elektronickou verzi certifikátů, které bude nyní archivovat pro potřeby společnosti. Vykonání zkoušky má neomezenou platnost. Například zkouška na penzijní produkty má platnost 5 let a musí se tudíž opakovat.
 • Výsledky zkoušky bude nyní VECTOR Certifikace s.r.o. archivovat v souladu s platnou legislativou po dobu minimálně deseti let.
 • Neúspěšní poradci mají možnost se ihned přihlásit na další termín zkoušky. V tomto případě je jim poskytnuta 20% sleva oproti původně stanovené ceně.

Vyhodnocení zkoušky dle metodiky ČNB (Zákon 257/2016 Sb.)

Odborná zkouška – souhrnná zkouška (všechny skupiny úvěrů) celkem podmínka složení
Teoretická část jedna (1) správná odpověď 69 otázek za 1 bod 69 bodů 60 % celkově 75 %
Teoretická část více (1 až 4) správných odpovědí 23 otázek za 2 body 46 bodů
Praktická část (případové studie) 15 otázek za 2 body 30 bodů 60 %

Co napsat závěrem? Úspěšnost této skupiny byla 85 %. Všem úspěšným blahopřejeme a již máme zájemce o další vypsané termíny, najdete je zde: Termíny zkoušek
Certifikační zkouška zaměřená na penzijní produkty v Praze (31.3.2017)

Ve středu 29. března 2017 se konala na Praze 4 zkouška zaměřená na prokázání odborné způsobilosti podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Více než tři čtvrtiny účastníků využilo možnosti zúčastnit se dopoledního přípravného semináře, který slouží k zopakování znalostí a přispívá k následnému úspěšnému vykonání zkoušky. To se projevilo již odpoledne při zkoušce. Zkoušku úspěšně vykonalo 42 poradců, kteří obdrželi ihned po zkoušce osvědčení. Celý den proběhl v příjemné pracovní pohodě. Jednalo se celkově o 103. termín, který společnost VECTOR Certifikace realizovala v rámci ČR.
Celkový počet certifikovaných účastníků činí již 5457 osob.
certifikace 29.3.2017Předsedkyně zkušební komise Ing. Jaroslava Holasová, MBA vysvětluje účastníkům, jak se vyplňují zkušební testy.

Zdroj: interní dokumentace společnosti
ÚSPĚŠNÁ 102. ODBORNÁ ZKOUŠKA KONANÁ DNE 22.2.2017 V PRAZE (23.2.2017)

Ve středu 22. února 2017 se konala na Praze 4 zkouška zaměřená na prokázání odborné způsobilosti podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Více než polovina účastníků využila možnosti zúčastnit se dopoledního přípravného semináře, který slouží k zopakování znalostí a přispívá k následnému úspěšnému vykonání zkoušky. Celkem se tohoto termínu zúčastnilo 27 osob. Jednalo se celkově o 102. termín, který společnost VECTOR Certifikace realizovala. Celkový počet certifikovaných účastníků činí již 5413 osob.
Oborná zkouška 22. února 2017Všem účastníkům ještě jednou blahopřejeme a děkujeme za zpětnou vazbu, která nás potěšila. Hotel ILF nám poskytuje kvalitní zázemí pro konání certifikací.

Zdroj: interní dokumentace společnosti
Odborná zkouška v Brně 7.2.2017 zaměřená na penzijní produkty (10.2.2017)

zkouška v BrněV úterý 7. února 2017 se konala v brněnském BOBYCENTRU zkouška zaměřená na prokázání odborné způsobilosti podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Část účastníků opět využila možnosti zúčastnit se dopoledního přípravného semináře, který slouží k zopakování znalostí a přispívá k následnému úspěšnému vykonání zkoušky. To se projevilo již odpoledne při zkoušce. Všichni účastníci byli úspěšní o obdrželi ihned po zkoušce osvědčení. Celý den proběhl v příjemné pracovní pohodě.
Blahopřejeme všem poradcům, a děkujeme za zpětnou vazbu. Další brněnský termín proběhne ve druhém čtvrtletí. Budete včas informování.

Zdroj: interní dokumentace společnosti