CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKA ZAMĚŘENÁ NA SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY (31.5.2017)

V květnu 2017 realizovala společnost VECTOR Certifikace s.r.o. první celkovou zkoušku dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Jak vše proběhlo?

  • Jeden měsíc před vyhlášeným termínem obdržela skupina zájemců o tuto certifikaci přístupová práva do E-learningu, takže účastníci měli 4 týdny na přípravu. E-learning Vectoru umožňuje použití na PC, tabletu a i na mobilu, což se v praxi osvědčilo.
  • V den konání akce se 100 % účastníků zkoušky zúčastnilo dopoledního semináře, který proběhl od 9 do 12 hodin. Cílem semináře bylo zopakovat problematiku spotřebitelských úvěrů a upozornit na obtížné otázky a probrat typologii případových studií. Účastník má možnost dotázat se na nejasnosti a ubezpečit se ve správných odpovědích na problémové záležitosti.
  • Vlastní zkouška se konala od 13.00 hodin. Účastníci byl v úvodu seznámeni se zkouškovým řádem a podmínkami vykonání zkoušky ve dvou částech – teoretická/praktická část. Zkoušky se zúčastnilo 27 poradců, kteří se nacházejí v přechodném období (jsou již evidování ČNB) a již se spotřebitelským úvěrům věnují, nejednalo se tedy o nováčky.
  • První poradkyně odevzdala test po 40 minutách, poslední účastník odevzdal test již po uplynutí 2 hodin a 9 minut. Nikdo nevyužil časového limitu 180 minut. Jak je vidět, příprava byla důkladná a poradci již na trhu působí, což je pro vykonání zkoušky výhodou.
  • Tříčlenná zkušební komise přistoupila k vyhodnocování písemných testů ihned poté, co účastníci zkoušky odevzdali testy.
  • Vyhodnocení zkoušky proběhlo ihned, úspěšní poradci obdrželi vytištěný certifikát. Makléřská firma obdržela elektronickou verzi certifikátů, které bude nyní archivovat pro potřeby společnosti. Vykonání zkoušky má neomezenou platnost. Například zkouška na penzijní produkty má platnost 5 let a musí se tudíž opakovat.
  • Výsledky zkoušky bude nyní VECTOR Certifikace s.r.o. archivovat v souladu s platnou legislativou po dobu minimálně deseti let.
  • Neúspěšní poradci mají možnost se ihned přihlásit na další termín zkoušky. V tomto případě je jim poskytnuta 20% sleva oproti původně stanovené ceně.

Vyhodnocení zkoušky dle metodiky ČNB (Zákon 257/2016 Sb.)

Odborná zkouška – souhrnná zkouška (všechny skupiny úvěrů) celkem podmínka složení
Teoretická část jedna (1) správná odpověď 69 otázek za 1 bod 69 bodů 60 % celkově 75 %
Teoretická část více (1 až 4) správných odpovědí 23 otázek za 2 body 46 bodů
Praktická část (případové studie) 15 otázek za 2 body 30 bodů 60 %

Co napsat závěrem? Úspěšnost této skupiny byla 85 %. Všem úspěšným blahopřejeme a již máme zájemce o další vypsané termíny, najdete je zde: Termíny zkoušek

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA - vedoucí obchodního oddělení

Štítky: , ,