Ministerstvo financí zveřejnilo zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2016 (23.6.2017)

Oddělení Analýzy finančního trhu Ministerstva financí zveřejnilo 6. 6. 2017 Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2016.

Zpráva, jež je zpracovávána pravidelně každý rok, analyzuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce v kontextu delšího sledovaného období a naznačuje trendy pro další období. Zpráva dále obsahuje zvláštní kapitolu věnovanou hlavním legislativním aktivitám Ministerstva financí v daném roce, které ovlivní budoucí fungování a vývoj finančního trhu. Zpráva se také podrobně věnuje působení Ministerstva financí v pracovních skupinách a výborech na evropské i globální úrovni.

Zdroj: www.mfcr.cz
Srovnání fondů doplňkového spoření. Průměrné roční zhodnocení -1,09 až 10,74 procent! (27.3.2017)

Portál Aktuálně.cz vydal široké srovnání dostupných penzijních fondů doplňkového penzijního spoření. Nové fondy překonávají inflaci i penzijní připojištění.

Průměrný roční výnos v letech 2013 až 2016 (první 3 fondy)
Conseq Akciový 10,74 %
ČSOB Dynamický 4,24 %
ČS Dynamický 4,16 %
Kompletní srovnání naleznete na zpravy.aktualne.cz

Celý článek naleznete zde: zpravy.aktualne.cz
Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali ve čtvrtém čtvrtletí 2016 klientům finanční produkty v celkové hodnotě přes 25 miliard Kč (16.2.2017)

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, z.s. (AFIZ, z.s.) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016. Dodatečně uváděným údajem je počet nově obsloužených klientů, který v daném období dosáhl celkem 95 196 retailových i korporátních zákazníků.
Společná tisková zpráva USF ČR a AFIZ, z.s. 14. února 2017 – zobrazit

Zdroj: www.usfcr.cz
Seriál – Spotřebitelské úvěry: 4. díl – odborná způsobilost poradců (19.12.2016)

Zlatá korunaV minulém díle se náš seriál na téma spotřebitelských úvěrů věnoval změnám v oblasti finančního poradenství a zprostředkování úvěrových produktů. V dnešním, již čtvrtém dílu, navážeme na předchozí článek a zaměříme se na odbornou způsobilost osob. Článek byl již tradičně připraven ve spolupráci s Ing. Miroslavem Škvárou, MBA a společností VECTOR Certifikace.

Celý článek si můžete přečíst na portálu Zlaté koruny

Zdroj: zlatákoruna.info
Změny u penzijních produktů s účinností od 1. 1. 2017 (7.12.2016)

Od 1. ledna 2017 vstupují v účinnost následující změny, které přinesla novela zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření:

  • Zvýšení osvobození od daně příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění splňující podmínky zákona o daních z příjmů na 50 000 Kč ročně.
  • Zvýšení částky, kterou lze odečíst od základu daně, pokud poplatník platí příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření na 24 000 Kč.
  • Zvýšení částky, kterou lze odečíst od základu daně, pokud poplatník platí pojistné na soukromé životní pojištění, které splňuje podmínky zákona o daních z příjmů, na 24 000 Kč.
  • Změna postupu výpočtu nároku na nezdanitelnou část základu daně tak, že nová zákonná úprava umožňuje zohlednit i jednorázové vyšší příspěvky účastníků.Společnost VECTOR Certifikace s.r.o. podala žádost o udělení akreditace podle zákona o spotřebitelském úvěru (1.12.2016)

logo-vector-certifikaceVe čtvrtek 1. prosince 2016 v 8:15 hodin byla prostřednictvím datové zprávy České národní bance podána žádost o udělení akreditace společnosti VECTOR Certifikace s.r.o. podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Samotná žádost obsahuje celkem 39 příloh strukturovaných podle vyhlášky č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru. VECTOR Certifikace s.r.o. ve spolupráci s dalšími partnery tímto krokem dosáhla vrcholu několikaměsíční přípravy nezbytných náležitostí a celkové implementace nového zákona do chodů a procesů společnosti.

Celý text tiskové zprávy naleznete zde: Společnost VECTOR Certifikace s.r.o. podala žádost o udělení akreditace podle zákona o spotřebitelském úvěru
Vývoj penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.9.2016 (23.11.2016)

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k 30.09.2016 evidováno celkem 4,560 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, což proti konci roku 2015 činí pokles o 83 tis. penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření (-1,8 %).

Za tři čtvrtletí roku 2016 objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření činí 5,116 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního státního příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření vzrostla proti konci roku 2015 o 3 Kč na hodnotu 127 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního státního příspěvku vyplaceného na penzijní připojištění činila 124 Kč (nárůst o 2 Kč) a na doplňkové penzijní spoření 156 Kč (nárůst o 4 Kč).

Objem příspěvků účastníků penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v tomto období dosáhl hodnoty 24,431 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření vzrostla proti konci roku 2015 o 11 Kč na hodnotu 609 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění vzrostla o 6 Kč na hodnotu 595 Kč a průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka doplňkového penzijního spoření vzrostla o 8 Kč na hodnotu 730 Kč.

Ve sledovaném období roku 2016 bylo evidováno 1,377 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, u nichž jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.
Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali ve třetím čtvrtletí 2016 klientům finanční produkty v celkové hodnotě přes 19 miliard Kč (9.11.2016)

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, z.s. (AFIZ, z.s.) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR ve třetím čtvrtletí roku 2016. Dodatečně uváděným údajem je počet nově obsloužených klientů, který v daném období dosáhl celkem 107 098 retailových i korporátních zákazníků.
Plné znění tiskové zprávy a relevantní statistiky lze nalézt na webu USF.
Kniha „Finanční gramotnost“ a k ní vstupenka na FINfest zdarma (1.11.2016)

financni-gramotnostVe středu 30. listopadu 2016 se v Praze za účasti špiček oboru uskuteční celodenní konference finančních poradců FINfest 2016. Ani na této akci nebude chybět expozice společnosti VECTOR Certifikace. Tentokrát budete mít možnost osobně se dozvědět ty nejnovější informace ohledně připravované certifikace úvěrů a také vyzvednout si novou knihu Finanční gramotnost, která přehledně rozebírá hlavní pilíře finančního poradenství. Objednejte si tuto knižní novinku obratem za 350 Kč a vyzvedněte si ji přímo na konferenci FINfest!
Spolu s podpisem autora získáte také vstupenku na konferenci zdarma! Akce platí jen pro prvních 50 kusů!

Objednat