Ministerstvo financí zveřejnilo zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2016 (23.6.2017)

Oddělení Analýzy finančního trhu Ministerstva financí zveřejnilo 6. 6. 2017 Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2016.

Zpráva, jež je zpracovávána pravidelně každý rok, analyzuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce v kontextu delšího sledovaného období a naznačuje trendy pro další období. Zpráva dále obsahuje zvláštní kapitolu věnovanou hlavním legislativním aktivitám Ministerstva financí v daném roce, které ovlivní budoucí fungování a vývoj finančního trhu. Zpráva se také podrobně věnuje působení Ministerstva financí v pracovních skupinách a výborech na evropské i globální úrovni.

Zdroj: www.mfcr.cz

Autor příspěvku: David Škvára - jednatel společnosti

Štítky: , ,