Aktuality

Odborná publikace „Spotřebitelské úvěry 2017“ byla představena veřejnosti (27.2.2017)

V úterý 21. února 2017 byla představena veřejnosti odborná publikace „SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY 2017, PRŮVODCE TEORIÍ A PRAXÍ ÚVĚROVÁNÍ DLE ZÁKONA č. 257/2016 Sb.“ Publikaci zpracoval tříčlenný lektorský tým ve složení Ing. Miroslav Červenka, JUDr. Dagmar Ircingová a Ing. Miroslav Škvára, MBA.

autorský tým publikace Spotřebitelské úvěry 2017

Zleva: Ing. Miroslav Škvára, MBA, JUDr. Dagmar Ircingová a Ing. Miroslav Červenka

Publikace je určena všem finančním poradcům, zprostředkovatelům a poskytovatelům spotřebitelských úvěrů, kteří plánují vykonat odbornou zkoušku u jakékoliv akreditované osoby. Obsahuje 75 vzorových otázek, které připravila ČNB, návod na řešení případových studií – „nákup automobilu“ a další teoretické i praktické informace. Recenzi napsal doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí na VŠFS, a bývalý finanční arbitr.
Cena publikace činí 250 Kč včetně DPH a je možné ji zakoupit na jakémkoliv termínu zkoušky.
Další prodejní místa jsou: Praha 1, 4 a 6, Brno, Plzeň, Bratislava, Trnava

Zdroj: interní dokumentace společnosti
ÚSPĚŠNÁ 102. ODBORNÁ ZKOUŠKA KONANÁ DNE 22.2.2017 V PRAZE (23.2.2017)

Ve středu 22. února 2017 se konala na Praze 4 zkouška zaměřená na prokázání odborné způsobilosti podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Více než polovina účastníků využila možnosti zúčastnit se dopoledního přípravného semináře, který slouží k zopakování znalostí a přispívá k následnému úspěšnému vykonání zkoušky. Celkem se tohoto termínu zúčastnilo 27 osob. Jednalo se celkově o 102. termín, který společnost VECTOR Certifikace realizovala. Celkový počet certifikovaných účastníků činí již 5413 osob.
Oborná zkouška 22. února 2017Všem účastníkům ještě jednou blahopřejeme a děkujeme za zpětnou vazbu, která nás potěšila. Hotel ILF nám poskytuje kvalitní zázemí pro konání certifikací.

Zdroj: interní dokumentace společnosti
Vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2016 (20.2.2017)

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k 31.12.2016 evidováno celkem 4,5 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, což proti konci roku 2015 činí pokles o 107 tis. penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření (- 2,3 %). Počet nově uzavřených smluv o doplňkovém penzijním spoření za rok 2016 dosáhl počtu 196 tis., což znamená meziroční nárůst o 39 tis. smluv (+ 25,3 %). V roce 2016 bylo evidováno 1,4 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, u nichž jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.

Objem státních příspěvků vyplacených za rok 2016 na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření činil 6,8 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního státního příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření vzrostla proti konci roku 2015 o 3 Kč na hodnotu 127 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního státního příspěvku vyplaceného na penzijní připojištění činila 124 Kč (nárůst o 2 Kč) a na doplňkové penzijní spoření 156 Kč (nárůst o 4 Kč).

Objem příspěvků zaplacených účastníky penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v roce 2016 dosáhl hodnoty 33,7 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření vzrostla proti konci roku 2015 o 22 Kč na hodnotu 620 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění vzrostla o 17 Kč na hodnotu 606 Kč a průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka doplňkového penzijního spoření vzrostla o 19 Kč na hodnotu 741 Kč.

Ve sledovaném období roku 2016 bylo evidováno 1,377 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, u nichž jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.

Zdroj: Ministerstvo financí www.mfcr.cz
Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali ve čtvrtém čtvrtletí 2016 klientům finanční produkty v celkové hodnotě přes 25 miliard Kč (16.2.2017)

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, z.s. (AFIZ, z.s.) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016. Dodatečně uváděným údajem je počet nově obsloužených klientů, který v daném období dosáhl celkem 95 196 retailových i korporátních zákazníků.
Společná tisková zpráva USF ČR a AFIZ, z.s. 14. února 2017 – zobrazit

Zdroj: www.usfcr.cz
Výsledky fondů doplňkového penzijního spoření za rok 2016 (15.2.2017)

Portál Peníze.cz publikoval 9.2.2017 srovnání výsledků účastnických fondů doplňkového penzijního spoření za loňský rok. Dařilo se především těm fondům, které šly do většího rizika. Výnosy konzervativnějších fondů byly taženy dolů nízkými, až zápornými úrokovými sazbami a výnosy ze státních dluhopisů. Loňské výsledky komentuje prezident Asociace penzijních společností ČR Aleš Poklop. Podle něj dynamické účastnické fondy v loňském roce zhodnotily úspory na penzi v rozmezí pěti až deseti procent, vyvážené účastnické fondy pak v rozmezí dvou až pěti procent. Každopádně je dobré mít na paměti, že doplňkové penzijní spoření je dlouhodobá investiční záležitost, takže průběžné roční výsledky mají jen omezenou váhu.

Zdroj: www.penize.cz a www.apfcr.cz
Odborná publikace SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY 2017 bude představena veřejnosti již 21.2.2017 (14.2.2017)

SPOTŘEBITEKSKÉ ÚVĚRY 2017, PRŮVODCE TEORIÍ A PRAXÍ ÚVĚROVÁNÍ DLE ZÁKONA č. 257/2016 Sb.V úterý 21. února 2017 se od 16.30 do 18.40 hodin koná na Vysoké škole finanční a správní seminář na téma Nové podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů. Odborná publikace Spotřebitelské úvěry 2017 zde bude poprvé představena široké veřejnosti.
Cena publikace činí 250 Kč včetně DPH.

 

 

seminář VŠFS - spotřebitelské úvěry
Odborná zkouška v Brně 7.2.2017 zaměřená na penzijní produkty (10.2.2017)

zkouška v BrněV úterý 7. února 2017 se konala v brněnském BOBYCENTRU zkouška zaměřená na prokázání odborné způsobilosti podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Část účastníků opět využila možnosti zúčastnit se dopoledního přípravného semináře, který slouží k zopakování znalostí a přispívá k následnému úspěšnému vykonání zkoušky. To se projevilo již odpoledne při zkoušce. Všichni účastníci byli úspěšní o obdrželi ihned po zkoušce osvědčení. Celý den proběhl v příjemné pracovní pohodě.
Blahopřejeme všem poradcům, a děkujeme za zpětnou vazbu. Další brněnský termín proběhne ve druhém čtvrtletí. Budete včas informování.

Zdroj: interní dokumentace společnosti
Penzijní spoření nerovná se životní pojištění (3.2.2017)

Stále se bohužel můžete setkat s mylným názorem, že i životní pojištění vás zabezpečí na stáří a ve své podstatě je podobné penzijnímu spoření. Protože je mezi těmito dvěma finančními produkty značný rozdíl, měli bychom mít na paměti, co pro nás který z nich znamená a v čem nám pomůže.
Veškerá podobnost mezi penzijním spořením a životním pojištěním končí tím, že na obojí nám může přispívat zaměstnavatel. Jejich podstata je však velice rozdílná: životní pojištění má za úkol zajistit pojištěnce pro případ nepříznivých zdravotních situací, penzijní spoření pak má za cíl přilepšit vám ve stáří ke státnímu důchodu. Pokud byste o životním pojištění uvažovali jen jako o spořicím nástroji, tak vám jako alternativa k penzijku rozhodně více peněz nevydělá. Navíc penzijní společnosti vám na svých státem regulovaných poplatcích nenaúčtují tolik jako některé pojišťovny. A dále platí, že pojištění musíte platit neustále. Pokud vám na něj přispíval zaměstnavatel a již v tom nebude pokračovat, přechází povinnost na vás, pakliže si u pojišťovny nedojednáte úpravu podmínek.

Zdroj: www.apfcr.cz
Česká národní banka zveřejnila zkouškové otázky na spotřebitelské úvěry (1.2.2017)

Seznam zkouškových otázek - spotřebitelské úvěryVčera 31.1.2017 zveřejnila na svých webových stránkách ČNB finální znění zkouškových otázek podle zákona o spotřebitelském úvěru: www.cnb.cz
Tyto otázky jsou platné od 1.2.2017 a předpokládáme jejich použití v prvních termínech zkoušek. Nyní již pracujeme na implementaci všech otázek do našeho nově připravovaného Elearningu v přehledné podobě. Celkem se jedná o 557 otázek s jednou (1) správnou odpovědí, 126 otázek s jednou nebo více (1 až 4) správnými odpověďmi a 59 případových studií s 295 otázkami s jednou (1) správnou odpovědí.
Společně s otázkami byl vydán také dohledový benchmark č. 1/2017 – způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Zdroj: www.cnb.cz
Zvýšení minimální výše předdůchodu od 2017 (27.1.2017)

MPSV vyhlásilo průměrnou mzdu za 1.-3. čtvrtletí 2016 ve výši 27 000 Kč. Právě z ní se mj. odvozuje minimální předdůchod (30 % průměrné mzdy). Minimální výše předdůchodu z doplňkového penzijního spoření, jehož výplata začne v roce 2017, se navýšila na 8 100 Kč. A protože předdůchod má být vyplácen alespoň 2 roky, klient, který o něj bude žádat, by měl mít na penzijním spoření naspořeno alespoň 194 400 Kč.

Zdroj: www.csps.cz