SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY 2017, PRŮVODCE TEORIÍ A PRAXÍ ÚVĚROVÁNÍ DLE ZÁKONA č. 257/2016 Sb.

SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY 2017, PRŮVODCE TEORIÍ A PRAXÍ ÚVĚROVÁNÍ DLE ZÁKONA č. 257/2016 Sb.Publikaci zpracoval tříčlenný lektorský tým ve složení Ing. Miroslav Červenka, JUDr. Dagmar Ircingová a Ing. Miroslav Škvára, MBA.
Publikace je rozdělena do několika kapitol, podle vyhlášky:

  • 1. Společná část pro všechny typy úvěrů … 7
  • 2. Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení … 77
  • 3. Spotřebitelský úvěr na bydlení … 92
  • 4. Vázaný spotřebitelský úvěr … 136
  • 5. Pojištění … 143
  • 6. Přílohy … 148
  • Ukázka publikace: Zobrazit

 
Publikace je zpracována jako praktický studijní materiál, který obsahuje výklad nejdůležitějších pojmů a pravidel, která souvisí s poskytováním spotřebitelských úvěrů dle zákona č. 257/2016 Sb. Každá kapitola je doplněna kromě praktických příkladů také vzorovými zkušebními otázkami. Autoři předkládají čtenářům vzorové otázky a odpovědi, které jsou formulovány ve dvou variantách. Jedna správná odpověď ze čtyř nabízených odpovědí. Část otázek může mít 1 až 4 správné odpovědi. Text je zpracován srozumitelně i pro čtenáře laika a je doplněn konkrétními situacemi, které s poskytováním úvěrů přímo souvisí. Velmi podrobně je zpracovna část, která se týká katastru nemovitostí, listu vlastnictví, zástavního práva, oceňování nemovitostí, které přímo souvisí s úvěry na bydlení a jsou zahrnuty do zkušebních otázek a případových studií, které vydává Česká národní banka.
V přílohách jsou samostatné bloky strukturovaných otázek a pojmů, které vhodně doplňují předchozí text. Jedná se například o základní informace o trzích, sazby a finanční matematika, podmínky pro předčasné splacení úvěru a návod na řešení případových studií – „nákup automobilu“. V tomto studijním materiálu najde čtenář také 25 obrázků, 6 tabulek, 75 vzorových otázek a odkaz na 16 titulů tuzemské odborné literatury.
Recenzi zpracoval doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí na Fakultě ekonomických studií z Vysoké školy finanční a správní, a.s.
Cílovou skupinou jsou především osoby, které se chystají vykonat odbornou zkoušku zaměřenou na spotřebitelské úvěry a hledají vhodný studijní materiál pro přípravu.
Jedná se o ojedinělou publikaci, která přichází na trh počátkem roku 2017, kdy je velmi početná skupina osob postavena před konkrétní situaci, jak úspěšně vykonat odbornou zkoušku u akreditované osoby. Bez kvalitní přípravy se zkouška neobejde a proto je publikace cenným vkladem pro rozvoj odborných znalostí a dovedností, které jsou pro poskytování kvalitních služeb klientům nezbytné. Tím že je tento studijní materiál zpracován strukturovaně, je vhodný pro přípravu na jakoukoliv skupinu ze tří skupin odbornosti spotřebitelských úvěrů – spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, spotřebitelský úvěr na bydlení i vázaný spotřebitelský úvěr.
Formát: A4
Počet stran: 160
ISBN: 978-80-904823-4-0

Prodejní místa

Cena publikace činí 300 Kč vč. DPH a je možné ji zakoupit na jakémkoliv termínu zkoušky.

Praha

Univerzitní knihkupectví odborné literatury ČVUT – eobchod.cvut.cz
Technická 6, 160 80 Praha 6 – otevřeno: pondělí – čtvrtek 8.00 – 17.00; pátek 8.00 – 14.30
E-obchod Univerzitního knihkupectví odborné literatury
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. – www.alescenek.cz
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 – otevřeno: pondělí až pátek 9-18 h
Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 – otevřeno: pondělí až čtvrtek 9-16 h; pátek 9-14 h
náměstí Českých bratří 8, 301 00 Plzeň – otevřeno: po, st 8-16 h; út, čt 8-15 h; pá 8-14 h
Doporučujeme předem ověřit dostupnost.
E-shop Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk

Brno

Ing. Michal Nižňanský, REFIU servis s.r.o. – www.refiu.cz
Moravské Náměstí 127/3, 602 00 Brno
Tel: +420 608 029 170, E-mail: michal.niznansky@refiu.cz
Osobní odběr možný po předchozí domluvě. Prosíme předem zavolat, díky.

Slovenská republika

Sprinton, s.r.o. – www.sprinton.sk
Pobočky: Bratislava, Trnava
E-shop Sprinton

Našli jste chybu? Kontaktujte nás na e-mailové adrese: info@vectorcertifikace.cz