Kurz k přechodnému období dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

Nabídka tohoto kurtu byla ukončena

Kurzem by měli projít všichni poradci v oboru pojišťovnictví, kteří hodlají tuto činnost dále vykonávat. Důvodem je zajištění odborné péče a kvalifikovanosti do doby než poradce úspěšně složí akreditovanou zkoušku dle nového zákona č. 170/2018 Sb., (tj. nejpozději do konce přechodného období).

 

Podle ČNB nelze dovozovat, že by samostatnému zprostředkovateli, který má disponovat odbornými znalostmi pro samostatný výkon pojišťovací činnosti, mohly k vynaložení odborné péče postačovat znalosti na úrovni některé z podřízených rolí podle původního zákona č. 38/2004 Sb. V opačném případě by v přechodném období byla snížena odborná úroveň výkonu činnosti, a hrozilo by tedy nedodržování pravidel stanovených na ochranu zákazníka v části šesté zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
Přechodné ustanovení tedy nahrazuje způsob prokázání získání odborné způsobilosti (tzn. jednorázovou skutečnost), nikoli trvalé splňování podmínek (tj. průběžný stav), nutných pro výkon činnosti s odbornou péčí a kvalifikovaně (§ 71 a 72 ZDPZ).
Je sice možné na počátku, tzn. při registraci, nahradit prokázání odborné zkoušky jakýmkoli dokladem podle původního zákona č. 38/2004 Sb., nicméně při samotné činnosti pojišťovacího zprostředkovatele se uplatní již průběžný požadavek udržování odpovídající materiální odborné způsobilosti pro výkon činnosti s odbornou péčí.

Tento kurz jsme připravili pro splnění podmínek nutných pro výkon činnosti s odbornou péčí a kvalifikovaně (do vykonání akreditované zkoušky dle zákona 170/2018 Sb., nejpozději do konce přechodného období).

Kurz nenahrazuje vykonání odborné zkoušky u akreditované osoby.

 

 

Cena kurzu

Cena kurzu se objeví v registračním formuáři po zadání promo kódu Vaší společnosti. V případě, že s námi nemáte sjednán promo kód, kontaktujte nás s informacemi o počtu účasníků kurzu a my Vám připravíme promo kód se slevou.

Kurzem již prošlo více než 1 200 spokojených účastníků.

 

Pro koho je kurz vhodný

Kurz je určen pro všechny pojišťovací zprostředkovatele, zapsané do registru ČNB podle nového zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Absolvování kurzu nenahrazuje vykonání odborné zkoušky u akreditované osoby.

Kurz je vhodný jako podklad pro čestné prohlášení osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění.

 

Obsah a rozsah kurzu

Kurz se skládá ze studijní části a závěrečného testu.
Po absolvování kurzu získá účastník Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu k přechodnému období dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Toto osvědčení je vhodné jako podklad pro čestné prohlášení osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění.

 

Studijní část

Výukové materiály jsou rozděleny do kapitol podle struktury zákona:

 • Působnost, výjimky, flotily
 • Osoby oprávněné zprostředkovávat pojištění nebo zajištění a přeshraniční zprostředkování pojištění
 • Registr
 • Řádné provozování činnosti
 • Odbornost a důvěryhodnost
 • Pravidla jednání a informační povinnosti vůči zákazníkovi
 • Dohled
 • Přestupky
 • Přechodná ustanovení

 

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 30 uzavřených otázek.
 • Každá z otázek má 4 možné varianty odpovědi z nichž je pouze 1 odpověď správná.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 23 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 45 minut.
 • Nový test lze spustit pouze 1× za den.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu obdrží účastník elektronické Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

 

FAQ – často kladené otázky

1) Jak se mohu přihlásit?

Kurz je možné objednat přímo v uživatelském účtu tlačítkem Přihlásit na kurz nebo přímo z webu, pokud zatím nemáte účet.

 

2) Je nutné skládat závěrečný test před komisí nebo je pouze online?

Závěrečný test se skládá online. Nejedná se o písemnou akreditovanou zkoušku.

 

3) Kurz mám objednaný, ale systém mě nepustí dál?

Pro přístup do kurzu musí být objednávka zaplacena. Bankovní převod trvá obvykle 1 až 2 pracovní dny.

 

4) Je kurz vhodný i pro úplné nováčky v oboru pojišťovnictví nebo se týká pouze již registrovaných poradců u ČNB?

Kurz je v souladu s § 122 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění vhodný i pro nováčkyDo vykonání akreditované zkoušky dle zákona 170/2018 Sb., nejpozději do konce přechodného období lze odborné znalosti a dovednosti pro distribuci pojištění nebo zajištění prokázat čestným prohlášením osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění podle tohoto zákona. Čestné prohlášení se může týkat osob, které nebyly oprávněny distribuovat pojištění nebo zajištění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Důležité odkazy


Odpověď ČNB k odborné způsobilosti na pojištění v přechodném období [PDF]
Akreditovaná zkouška na pojištění
Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
Vyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění
Seznam právních předpisů na webu ČNB

Pozn. Informace uvedené na této stránce jsou volným vyjádřením názorů autorů na danou věc a v žádném případě není možné je brát jako výklad zákona.