Kurz k přechodnému období dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

Kurzem by měli projít všichni poradci v oboru pojišťovnictví, kteří hodlají tuto činnost dále vykonávat. Důvodem je zajištění odborné péče a kvalifikovanosti do doby než poradce úspěšně složí akreditovanou zkouškou dle nového zákona č. 170/2018 Sb., (tj. nejpozději 30.11.2020).

Podle ČNB nelze dovozovat, že by samostatnému zprostředkovateli, který má disponovat odbornými znalostmi pro samostatný výkon pojišťovací činnosti, mohly k vynaložení odborné péče postačovat znalosti na úrovni některé z podřízených rolí podle původního zákona č. 38/2004 Sb. V opačném případě by v přechodném období byla snížena odborná úroveň výkonu činnosti, a hrozilo by tedy nedodržování pravidel stanovených na ochranu zákazníka v části šesté zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
Přechodné ustanovení tedy nahrazuje způsob prokázání získání odborné způsobilosti (tzn. jednorázovou skutečnost), nikoli trvalé splňování podmínek (tj. průběžný stav), nutných pro výkon činnosti s odbornou péčí a kvalifikovaně (§ 71 a 72 ZDPZ).
Je sice možné na počátku, tzn. při registraci, nahradit prokázání odborné zkoušky jakýmkoli dokladem podle původního zákona č. 38/2004 Sb., nicméně při samotné činnosti pojišťovacího zprostředkovatele se uplatní již průběžný požadavek udržování odpovídající materiální odborné způsobilosti pro výkon činnosti s odbornou péčí.

Tento kurz jsme připravili pro splnění podmínek nutných pro výkon činnosti s odbornou péčí a kvalifikovaně (do vykonání akreditované zkoušky dle zákona 170/2018 Sb., nejpozději do 30.11.2020).

Cena kurzu

Cena kurzu se objeví v registračním formuáři po zadání promo kódu Vaší společnosti. V případě, že s námi nemáte sjednán promo kód, kontaktujte nás s informacemi o počtu účasníků kurzu a my Vám připravíme promo kód se slevou.

Pro koho je kurz vhodný

Kurz je určen pro všechny pojišťovacího zprostředkovatele, zapsané do registru ČNB podle nového zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Absolvování kurzu nenahrazuje vykonání odborné zkoušky u akreditované osoby.

Kurz je vhodný jako podklad pro čestné prohlášení osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění.

Obsah a rozsah kurzu

Kurz se skládá ze studijní části a závěrečného testu.
Po absolvování kurzu získá účastník Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu k přechodnému období dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Toto osvědčení je vhodné jako podklad pro čestné prohlášení osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění.

Studijní část

Výukové materiály jsou rozdělené do kapitol podle struktury zákona:

 • Působnost, výjimky, flotily
 • Osoby oprávněné zprostředkovávat pojištění nebo zajištění a přeshraniční zprostředkování pojištění
 • Registr
 • Řádné provozování činnosti
 • Odbornost a důvěryhodnost
 • Pravidla jednání a informační povinnosti vůči zákazníkovi
 • Dohled
 • Přestupky
 • Přechodná ustanovení

 

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 30 uzavřených otázek.
 • Každá z otázek má 4 možné varianty odpovědi z nichž je pouze 1 odpověď správná.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 23 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 45 minut.
 • Nový test lze spustit pouze 1× za den.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu obdrží účastník elektronické Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

 

FAQ – často kladené otázky

1) Jak se mohu přihlásit?

Kurz je možné objednat přímo v e-learningu tlačítkem Přihlásit na kurz nebo přímo z webu, pokud zatím nemáte účet v našem e-learningu.

2) Je nutné skládat závěrečný test před komisí nebo je pouze online?

Závěrečný test se skládá online. Nejedná se o písemnou akreditovanou zkoušku.

2) Kurz mám objednaný, ale systém mě nepustí dál?

Pro přístup do kurzu musí být objednávka zaplacena. Bankovní převod trvá obvykle 1 až 2 pracovní dny.

Důležité odkazy


Odpověď ČNB k odborné způsobilosti na pojištění v přechodném období [PDF]
Akreditovaná zkouška na pojištění
Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
Vyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění
Seznam právních předpisů na webu ČNB

Pozn. Informace uvedené na této stránce jsou volným vyjádřením názorů autorů na danou věc a v žádném případě není možné je brát jako výklad zákona.

Poslední aktualizace: 4. ledna 2019