Zákon o spotřebitelském úvěru byl vydán ve sbírce zákonů a tím vstoupil v platnost (5.8.2016)

V pátek 5.8.2016 byl ve sbírce zákonů publikován nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který nahrazuje jeho původní verzi z roku 2010. Účinnost zákona tak připadá na 1.12.2016. Zákon nově přináší povinnost pro všechny poskytovatele a zprostředkovatele splňovat podmínku odborné způsobilosti a to ve formě úspěšného vykonání odborné zkoušky. Zkouška je rozdělena na 3 základní skupiny, které se liší rozsahem odbornosti.
Senát schválil návrh zákona o spotřebitelském úvěru (14.7.2016)

Senát Parlamentu České republiky dnes 14.7.2016 schválil 25 hlasy ze 44 přítomných vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru. Zákon nyní míří k podpisu prezidentovi a následně bude vyhlášen ve sbírce listin. Účinnost nového zákona lze odhadnout na 1.12.2016.
Pro VECTOR Certifikace se jedná o jasný krok v před v oblasti odborných zkoušek primárně v podobě rozšíření akreditace o úvěrové produkty. Protože již od počátku roku se vedení společnosti připravuje na přijetí této novely, většinu potřebných materiálů má již připraveno k podání žádosti o udělení akreditace.
Novela přináší zásadní změnu v regulaci úvěrového trhu. Všichni současní poskytovatelé a zprostředkovatelé registrovaní v živnostenském rejstříku se budou muset do 3 měsíců od účinnosti zákona registrovat na ČNB, v opačném případě zaniká jejich oprávnění zprostředkovávat nebo poskytovat úvěr. Při registraci je nutné doložit odbornou způsobilost. Odborná způsobilost se skládá z všeobecných znalostí a odborných znalostí a dovedností. Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky.
Veškeré informace o zkoušce naleznete na stránce věnované přímo úvěrům.
Podle posledních informací bude mít zkouška následující parametry:

 • 60 teoretických otázek a 2 případové studie (může se měnit podle skupiny odbornosti)
 • Vždy 4 nabízené odpovědi
 • 2/3 otázek má vždy pouze 1 správnou odpověď
 • 1/3 otázek má více nebo žádnou správnou odpověď
 • Podmínka splnění: zodpovědět alespoň 75 % otázek správně
 • Časový limit 120 minut (může se měnit podle skupiny odbornosti)
 • Otázky veřejné na webu ČNB
 • 3 skupiny odbornosti:
 • Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení
 • Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
 • Poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru
 • Osvědčení má neomezenou platnost

 
Pozn.: Tyto podmínky se mohou ještě změnit.
Pokud máte zájem o další informace či osobní schůzku, neváhejte nás kontaktovat!
Vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (3.6.2016)

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v pátek 3.6.2016 schválila vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru společně. V rámci legislativního procesu byly schváleny také některé pozměňovací návrhy. Schválený návrh zákona nyní míří na další projednávání do Senátu Parlamentu České republiky. Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 26. schůze Senátu (od 14. 7. 2016) jako bod č. 9.
Společnost VECTOR Certifikace již podniká první kroky k přípravě žádosti o udělení akreditace podle návrhu zákona o spotřebitelském úvěru. Z vládního návrhu zákona vyplývá pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů povinnost splňovat odbornou způsobilost v podobě vykonání odborné zkoušky podobně jako je třeba u doplňkového penzijního spoření.