Jaký typ certifikace na pojištění si mám vybrat? (30.12.2019)

 

Pro všechny zájemce o certifikaci na pojištění neboli zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění existuje 9 typů odbornosti a je obtížné vybrat si správný typ zkoušky. Proto vám představíme jednotlivé typy zkoušek a pomůžeme vám vybrat správný typ zkoušky pro její absolvování.

Typ zkoušky závisí na tom, jaké produkty nabízíte a do budoucna plánujete nabízet:

 1. Nabízím pouze životní pojištění
 2. Nabízím pouze neživotní pojištění
 3. Nabízím životní i neživotní pojištění

 

Nabízím pouze životní pojištění

V tomto případě je pro vás nejvhodnější typ zkoušky I – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min).

Tento typ zkoušky obsahuje pouze skupinu odbornost pro distribuci životního pojištění bez možnosti nabízet neživotní pojištění.

 

Nabízím pouze neživotní pojištění

Odbornost neživotního pojištění je rozdělena na další 4 podkategorie dle toho, jaký typ neživotního pojištění nabízíte. Každá z následujících skupin odborností obsahuje všechny odbornosti uvedené v seznamu před danou odborností, například pojištění podnikatelů tedy zahrnuje i občanské pojištění a pojištění motorových vozidel.

 1. Nabízím pojištění aut (motorových vozidel)
 2. Nabízím občanské pojištění
 3. Nabízím pojištění podnikatelů
 4. Nabízím pojištění velkých pojistných rizik

 

Nabízím pouze pojištění aut (motorových vozidel)

Pro pojištění motorových vozidel slouží typ zkoušky II – POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min).

Tato skupina odbornosti je definována v zákoně jako distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu.

Pozor, v případě, že nabízíte pojištění motorových vozidel, je třeba zajistit, zda toto vozilo neslouží k podnikatelskému účelu. V případě, že dané motorové vozidlo slouží k podnikatelskému účelu, musíte mít odbornost zkoušky pro pojištění podnikatelů, případně pro pojištění velkých pojistných rizik.

 

Nabízím občanské pojištění

Pro občanské pojištění, lidově označovaného jako občanský majetek je nejvhodnější typ zkoušky III – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min).

Tato skupina odbornosti je definována v zákoně jako distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5.

V případě absolvování zkoušky této odbornosti je zahrnuta i odbornost pojištění motorových vozidel.

 

Nabízím pojištění podnikatelů

Pro pojištění podnikatelů neboli pojištění týkající se podnikatelské činnosti zákazníka je typ zkoušky IV – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min).

Tato skupina odbornosti je definována v zákoně jako distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5.

V případě absolvování zkoušky této odbornosti jsou zahrnuty i odbornosti pojištění motorových vozidel a občanského pojištění.

Pozor, v případě této skupiny odbornosti je třeba ověřit, zda dané pojištění nespadá do skupiny distribuce velkých pojistných rizik.

 

Nabízím pojištění velkých pojistných rizik

Pro pojištění velkých pojistných rizik je typ zkoušky V – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min).

V případě absolvování zkoušky této odbornosti jsou zahrnuty i odbornosti pojištění motorových vozidelobčanského pojištění a pojištění podnikatelů.

Velká pojistná rizika jsou definována v paragrafu 131 zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví následovně:

(1) Velkými pojistnými riziky se rozumí

 1. pojistná rizika spadající do pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B bodech 4 až 7, 11 a 12 přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
 2. pojistná rizika spadající do pojistných odvětví uvedených v části B bodech 14 a 15 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, jestliže se tato pojistná rizika týkají profesionální činnosti pojistníka v oblasti průmyslové nebo obchodní činnosti nebo svobodného povolání,
 3. pojistná rizika spadající do pojistných odvětví uvedených v části B bodech 3, 8, 9, 10, 13 a 16 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, pokud pojištěný překročí nejméně 2 z následujících limitů:
  1. úhrn rozvahy 6 200 000 EUR,
  2. čistý obrat 12 800 000 EUR,
  3. průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců za zdaňovací období 250.

(2) Jestliže pojištěný patří ke konsolidačnímu celku, pak se překročení limitů podle odstavce 1 písm. c) posuzuje na základě konsolidovaných účetních závěrek.

Zjednodušený význam tohoto paragrafu je následující.

Dle bodu a. se jedná o pojištění škod na drážních vozidlech, leteckých dopravních prostředcích, plavidlech a přepravovaných věcí. Viz body přílohy B zákona 277/2009.

Dle bodu b. se jedná o pojištění úvěru a záruky (kauce) pro činnosti dle tohoto bodu.

Dle bodu c. se jedná o pojištění motorových vozidel, majetkuodpovědnosti a dalších, pokud splňují alespoň 2 ze 3 uvedených podmínek dle tohoto bodu. Navíc, pokud je pojištěný společnost, je třeba prověřit, zda je společnost součástí většího celku a pokud ano, uvedené limity z bodu c. se budou posuzovat dle konsolidovaných účetních uzávěrek.

 

Nabízím životní i neživotní pojištění

V případě, že nabízíte svým klientům životní i neživotní pojištění, existují skupiny odbornosti v kombinaci životního a libovolné skupiny odbornosti neživotního pojištění.

Pro připomenutí, všechny skupiny odbornosti neživotního pojištění obsahují i všechny předchozí skupiny odbornosti neživotního pojištění.

Typy certifikací pro kombinaci skupin odbornosti životního a neživotního pojištění jsou tedy následující:

 

Rozšíření skupiny odbornosti

V případě, že jste již absolvovali odbornou zkoušku a kdykoliv v budoucnu budete chtít nabízet i další typy pojištění nad rámec vaší aktuální skupiny odbornosti, je možné si rozšířit skupinu odbornosti jedním z následujících způsobů.

Pro přidání skupiny odbornosti životního pojištění, k již absolvované zkoušce neživotního pojištění se zachováním stejné skupiny odbornosti neživotního pojištění vám stačí absolvovat odbornou zkoušku I – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min).

Pro přidání skupiny odbornosti neživotního pojištění, k již absolvované zkoušce životního pojištění vám stačí absolvovat jednu z odborných zkoušek na neživotní pojištění, tedy II – POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min), III – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min), IV – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min) nebo V – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min). Výsledná skupina odbornosti bude stejná jako odpovídající typ kombinované zkoušky.

Pro zvýšení supiny odbornosti neživotního pojištění, k již absolvované zkoušce je třeba vykonat vyšší (obsáhlejší skupinu odbornosti) neživotního pojištění. Nově absolvovaná skupina odbornosti tedy nahradí původně vykonanou skupinu odbornosti odborné zkoušky.

V případě, že si budete rozšiřovat stupeň odbornosti a u odborné zkoušky neuspějete, původně získaná odbornost vám zůstane. Nemůže se tedy stát, že byste o původně získanou zkoušku přišli.

 

Dle tohoto postupu byste měli být schopni vybrat si nejlepší typ certifikace na pojištění podle toho, který typ pojištění nabízíte svým klientům.

Zároveň jsme zdůraznili úskalí, na která je třeba myslet při výběru skupiny odbornosti, tedy zda motorové vozidlo neslouží k podnikatelské činnosti, případně zda dané pojištění nespadá do odbornosti velkých pojistných rizik.

Na našich stránkách můžete nalézt podrobný přehled všech typů certifikací na pojištění včetně dalších detailů.

Doufám, že vám tento souhrn pomohl a přeji vám mnoho štěstí při skládání odborných zkoušek.

Autor příspěvku: Ing. Jakub Škvára - jednatel společnosti

Štítky: ,