BOBYCENTRUM v Brně bylo místem další certifikace Vectoru (12.9.2017)

V úterý 12. září 2017 se v Brně, v Kongresové hale, konal další otevřený termín. Jednalo se o multi termín, kde účastníci vykonali certifikační zkoušku jak na doplňkové penzijní spoření (DPS), tak i na souhrnnou zkoušku na spotřebitelské úvěry (ZSÚ).

Zkoušce předcházel, jako i na každém předcházejícím open termínu, seminář. Ten začal v 9 a skončil před 12. hodinou. Slouží především ke zopakování znalostí a přispívá k následnému úspěšnému vykonání zkoušky. Lektor Miroslav Škvára upozornil účastníky semináře na to, jak pracovat s případovými studiemi a zopakoval základní principy fungování DPS.

A ve 13.00 hodin již zahájila předsedkyně zkušební komise Ing. Libuše Cvaková certifikaci. Nejprve seznámila účastníky se zkušebním řádem a vysvětlila, jak se v písemném testu opravuje případná chyba.

Tříčlenná zkušební komise ihned na místě vyhodnocovala písemné testy. Celková úspěšnost této certifikace byla nadprůměrná. Opět můžeme prohlásit, že se jednalo o „certifikaci s úsměvem“. Vyhlášení výsledků bylo důstojné a slavnostní. Kdo termín zkoušky na spotřebitelské úvěry odkládá, musí sledovat, k jakému datu ČNB aktualizuje otázky, přičemž již proběhly dvě aktualizace, k 1.8. a 1.9.2017.

A již v úterý 19. září 2017 se zástupci Vectoru setkají s poradci v Brně na dalším termínu certifikace. Opět bude místem zkoušky BOBYCENTRUM, které tradičně Vector využívá a plánuje zde i další termíny certifikací v letošním i příštím roce. Nezveme účastníky do „školních lavic“, ale nabízíme jim na open termínech kongresové zázemí, které je příjemné pro vykonání náročné zkoušky.

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA - vedoucí obchodního oddělení

Štítky: , ,