Veřejná konzultace ke Strategii pro retailové investice (2.7.2021)

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k nově připravované Strategii pro retailové investice. Strategie má navázat na cíle stanovené v Akčním plánu pro unii kapitálových trhů, zejména pak podpořit spotřebitele ve větším využívání investičních služeb poskytovaných na evropském vnitřním trhu.

Konzultace má formu elektronického dotazníku, prostřednictvím kterého Komise zamýšlí u respondentů zmapovat důvody dlouhodobě nízké participace retailových investorů na kapitálovém trhu a identifikovat podněty k možným legislativním či nelegislativním aktivitám. Konzultace je rozdělena do 13 částí, které pokrývají různé aspekty poskytování investičních služeb – informovanost investora, hodnocení přiměřenosti a vhodnosti investice, poradenství, řešení sporů, produktové intervence, dopad digitálních technologií, tzv. udržitelné investování apod. Příspěvky do konzultace lze zasílat do 3. srpna 2021.

Zdroj: www.mfcr.cz