Seminář ČNB k oznámení podle zákona o spotřebitelském úvěru (ZSÚ) prostřednictvím aplikace REGIS (10.11.2016)

Dne 9.11.2016 se zástupce VECTOR Certifikace s.r.o. zúčastnil semináře ČNB k podávání oznámení vázaného zástupce (VZ) a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru (ZVSÚ). Cílem semináře bylo seznámit účastníky s přijatým zákonem, který nabude účinnosti dne 1. prosince 2016. Na semináři byl také prostřednictvím prezentace představen informační systém REGIS. Zvláštní důraz byl kladen na praktické technické otázky související s vyplněním příslušných formulářů, podepsáním dokumentů, hlášením chyb a způsobu jejich odstraňování. Pozornost byla dále věnována zejména vazbám na základní registry a důsledkům z toho vyplývajícím na vlastní proces schvalování registrací. V rámci praktických ukázek bylo předvedeno podání žádosti vč. jejího zkontrolování, potvrzení přijetí a vygenerování platební instrukce.
Účastníkům byl doporučen odkaz na testovací prostředí aplikace REGIS. ČNB upozorňujeme, že toto prostředí je z důvodu častých změn méně stabilní než produkční prostředí a může docházet k občasné nedostupnosti aplikace. V případě technických dotazů prosím kontaktujte ČNB na adrese registrace.subjektu@cnb.cz.
Prezentace ze semináře:

Autor příspěvku: David Škvára - jednatel společnosti

Štítky: , , ,