Certifikace na spotřebitelské úvěry v Brně se vydařila (13.8.2017)

Ve čtvrtek 10. srpna 2017 se konala souhrnná zkouška na spotřebitelské úvěry. Místem dopoledního semináře a odpolední zkoušky bylo BOBYCENTRUM. Od 9 do 12 hodin se konal dopolední seminář, jehož cílem je zopakovat si problematiku spotřebitelských úvěrů a vysvětlit si některé otázky, které obsahují více správných odpovědi.

O dopoledne se podělili dva zkušení lektoři, kteří zodpověděli dotazy účastníků. Již z otázek a aktivity účastníků bylo zřejmé, že v srpnu 2017 jdou na zkoušku ti zkušení, kteří chtějí dlouhodobě působit v oblasti financí. Odpolední zkoušku zahájil předseda zkušební komise, který vysvětlil organizační záležitosti, které souvisí s vykonáním zkoušky.

Tentokrát jsme mnohem podrobněji sledovali, kolik času potřebují účastníci k vykonání zkoušky. Již po hodině odevzdali svoje testy dva účastníci. Jejich výsledky přesně korespondovaly s jejich přípravou. Měli velké množství úspěšně dokončených testů v E-learningu a to se projevilo na jejich skvělém výsledku 96% při zkoušce. Většina účastníků vykonala test za 2,5 hodiny, ale vzhledem k náročnosti se jeví 180 minut na vykonání testu jako dostatečné.

Vector používá při zkoušce časomíru, kterou zobrazuje, takže mají všichni účastnici  přehled o svém čase. Již po 20 minutách po odevzdání testu posledním účastníkem měla tříčlenná zkušební komise výsledky zkoušky. Zkouška je písemná a pokud se sejdou naši zkušení komisaři, dokáží testy vyhodnotit rychle a nejsou závislí na jakémkoliv technickém zařízení. Jak tedy dopadla skupina 49 účastníků? Celkový výsledek skupiny byl 85%.

A co nás potěšilo z anonymní zpětné vazby účastníků, kterou vyplňují před vyhodnocením, takže jí považujeme za objektivní? Co se vám líbilo na E-learningu – přehlednost, grafika, jednoduchost.

Celkové hodnocení certifikace bylo na úrovní 1 až 2. Převažovaly (jako ve škole) jedničky.

Již v Brně se zástupci Vectoru dohodli s vedením hotelu, že další certifikace proběhne v BOBYCENTRU v úterý 14. listopadu 2017, včetně dopoledního semináře.

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA - vedoucí obchodního oddělení

Štítky: , ,