Aktualizace zkouškových otázek na investice a pojištění (23.9.2022)

Dne 15.9.2022 vydala Česká národní banka nové verze zkouškových otázek na investice a pojištění.

Tato aktualizace se týká především přidání 35 nových otázek na panevropský osobní penzijní produkt (PEPP). V rámci aktualizace byly vydány i nové benchmarky pro generování zkouškových testů – do testů na investice i pojištění byla zařazena nová kapitola struktura, subjekty a fungování panevropského osobního penzijního produktu.

Vzhledem k aktuálně plánovaným termínům zkoušek proběhne aktualizace v našich systémech ve čtvrtek 13. října 2022. Nové otázky budou použity na všech plánovaných termínech certifikací po 13. říjnu 2022.

Do 12. října tedy máte poslední možnost absolvovat jednodušší zkoušky bez 35 nových otázek.

Aktualizace otázek na investice

U zkoušek na investice (zkoušky podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu) byly upraveny následující otázky:

Odebraná otázka (ID): 19657
Upravené otázky (ID): 19829 (opraven překlep) a 19992 (upravena jedna odpověď)
Upravené otázky případových studií (ID): 21327 (upravena drobně text otázky)
Přidáno: 35 otázek na PEPP

Aktualizace otázek na pojištění

U zkoušek na pojištění (zkoušky podle zákona č. 170/2019 Sb., o distribuci pojištění a zajištění) byly upraveny následující otázky:

Upravené otázky (ID): 38060 (opraven překlep v odpovědi), 39159 (byla změněna správná odpověď)
Upravené otázky případových studií (ID): 44624 (věta byla přesunuta ze zadání případové studie k otázce) a 44716 (bylo upraveno zadání otázky a případové studie)
Přidáno: 35 otázek na PEPP

Nově přidané otázky na PEPP jsou pro oba typy zkoušek stejné.

Zkouškové otázky na penzijní a úvěrové zkoušky zůstávají zatím beze změny.

Zkouškové otázky na úvěry, investice a pojištění vydává Česká národní banka. VECTOR Certifikace jako akreditovaná osoba nemůže měnit znění otázek ani složení testu. Aktualizaci souboru zkouškových otázek zajišťuje právě Česká národní banka. V případě dalších plánovaných aktualizací vám dáme opět vědět.

Přejeme hodně štěstí při studiu i na certifikacích.

Autor příspěvku: Ing. Jakub Škvára - jednatel společnosti