Získání akreditace od ČNB (24.4.2017)

Dne 24. 4. 2017 (Čj.: 2017/057061/CNB/570, S-Sp-2016/00450/CNB/571) udělila Česká národní banka akreditaci podle § 64 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ“), společnosti VECTOR Certifikace s.r.o., IČO 24225576, se sídlem Jesenická 3004/6, Záběhlice, 106 00 Praha 10.

Společnost bude zapsána do seznamu akreditovaných osob ke dni právní moci rozhodnutí.

Akreditace nás opravňuje pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle ZSÚ, a to pro tyto skupiny odbornosti:

  1. poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,
  2. poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru a
  3. poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení.

Akreditace se podle § 65 odst. 1 ZSÚ uděluje na dobu 5 let.

Zdroj: interní dokumentace společnosti

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA - vedoucí obchodního oddělení

Štítky: , ,