Česká národní banka zveřejnila v pátek 17. 3. 2017 novou verzi souboru zkouškových otázek. (6.4.2017)

Tato nová verze obsahuje v porovnání s verzí předchozí 184 nových otázek k prokázání odborných znalostí a 1 novou případovou studii s 5 otázkami k prokázání odborných dovedností. Současně došlo ke změně ve 2 otázkách (ID 406 a ID 1142) a 1 otázka byla odstraněna (ID 16).
Dle výslovného prohlášení České národní banky jsou otázky v této podobě vhodné ke zkoušení, nepočítá se s dalšími změnami či doplněními obdobného rozsahu, a akreditované osoby podle nich musí podle zákona provádět zkoušky.

E-learning VECTOR Certifikace s.r.o. používá vždy aktuální otázky. Na každou změnu v souboru budou vždy uživatelé po přihlášení upozorněni.

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA - vedoucí obchodního oddělení

Štítky: , , , ,