Senát schválil návrh zákona o spotřebitelském úvěru (14.7.2016)

Senát Parlamentu České republiky dnes 14.7.2016 schválil 25 hlasy ze 44 přítomných vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru. Zákon nyní míří k podpisu prezidentovi a následně bude vyhlášen ve sbírce listin. Účinnost nového zákona lze odhadnout na 1.12.2016.
Pro VECTOR Certifikace se jedná o jasný krok v před v oblasti odborných zkoušek primárně v podobě rozšíření akreditace o úvěrové produkty. Protože již od počátku roku se vedení společnosti připravuje na přijetí této novely, většinu potřebných materiálů má již připraveno k podání žádosti o udělení akreditace.
Novela přináší zásadní změnu v regulaci úvěrového trhu. Všichni současní poskytovatelé a zprostředkovatelé registrovaní v živnostenském rejstříku se budou muset do 3 měsíců od účinnosti zákona registrovat na ČNB, v opačném případě zaniká jejich oprávnění zprostředkovávat nebo poskytovat úvěr. Při registraci je nutné doložit odbornou způsobilost. Odborná způsobilost se skládá z všeobecných znalostí a odborných znalostí a dovedností. Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky.
Veškeré informace o zkoušce naleznete na stránce věnované přímo úvěrům.
Podle posledních informací bude mít zkouška následující parametry:

 • 60 teoretických otázek a 2 případové studie (může se měnit podle skupiny odbornosti)
 • Vždy 4 nabízené odpovědi
 • 2/3 otázek má vždy pouze 1 správnou odpověď
 • 1/3 otázek má více nebo žádnou správnou odpověď
 • Podmínka splnění: zodpovědět alespoň 75 % otázek správně
 • Časový limit 120 minut (může se měnit podle skupiny odbornosti)
 • Otázky veřejné na webu ČNB
 • 3 skupiny odbornosti:
 • Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení
 • Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
 • Poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru
 • Osvědčení má neomezenou platnost

 
Pozn.: Tyto podmínky se mohou ještě změnit.
Pokud máte zájem o další informace či osobní schůzku, neváhejte nás kontaktovat!

Autor příspěvku: David Škvára - jednatel společnosti

Štítky: ,