Seznam smluvních zpracovatelů

Zákonná úprava ochrany osobních údajů dává jejich správci možnost pověřit zpracováním osobních údajů další zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je každá fyzická nebo právnická osoba, která na základě právního předpisu nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje. Pro zpracování osobních údajů subjektů údajů využíváme pouze námi prověřené zpracovatele, kteří splňují standardy ochrany osobních údajů minimálně na stejné úrovni jako naše Společnost. Zpracovatelé splňují právními předpisy stanovené podmínky pro výkon činnosti zpracovatele. Zpracovatelé, které využíváme ke zpracování Vašich osobních údajů, jsou následující:

  • Zaměstnanci nebo smluvní partneři vykonávající pro subjekt údajů smluvně dohodnutou službu,
  • Poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií – Forpsi, Ecomail, Dropbox, Zopim, Zoho, Mailgun, Raynet
  • Trivi a.s. – vedení účetnictví, personální a mzdové evidence zaměstnanců,
  • Reproteam Praha a.s. – tiskárna, tisk podkladů pro certifikace a semináře