Doplňkové Penzijní Spoření v otázkách a odpovědích

Kniha: Doplňkové Penzijní Spoření v otázkách a odpovědích

Publikace přichází na trh v době, kdy se mění pravidla pro doplňkové penzijní spoření. Od roku 2016 mohou do systému dobrovolného spoření na penzi vstupovat také nezletilí účastníci.
Tématika penzí a důchodů je zpracována formou více než 100 otázek a odpovědí. Jedná se o nejčastější otázky, které vznikají mezi klientem a finančním poradcem. Text je doplněn o tabulky, grafy a výpočty, čímž dostává čtenář ucelený pohled na tématiku důchodové reformy a zabezpečení ve stáří.
Vzhledem k závažnosti tématiky důchodů, nepříznivým demografickým vlivům a schodku na státním důchodovém účtu je publikace určena nejen široké veřejnosti, ale hlavně finančním poradcům. Především jim dává širší pohled na uvedenou problematiku, která má celospolečenský dopad.

Formát: A5
počet stran: 76
ISBN: 978-80-904823-2-6

Prodejní místa

Tuto publikaci od roku 2023 nenabízíme.

Našli jste chybu? Kontaktujte nás na e-mailové adrese: info@vectorcertifikace.cz