Životní pojištění a možná připojištění

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A MOŽNÁ PŘIPOJIŠTĚNÍ

Program následného vzdělávání na pojištění
Rozsah: 1 hodina
Cena: 89 Kč vč. DPH

Obsah (sylabus) programu

Program se zabývá tématikou životního pojištění a k němu patřících připojištění. Jsou zde popsány ve stručné formě jednotlivé části životního pojištění. Konkrétně: Pojištění invalidity, pojištění smrti, pojištění trvalých následků úrazu, pojištění vážných onemocnění, pojištění pracovní neschopnosti, pojištění denního odškodného z úrazu a pojištění pobytu v nemocnici.

V textu jsou charakterizována jednotlivá pojistná rizika a návrh jejich vhodného nastavení respektive správného použití. Na závěr je uvedena i koncepce výběru vhodné pojistky a metodika nastavení pojistných částek.

Jedná se o velmi závažnou problematiku, která může mít neblahý dopad na finanční situaci klientů, pokud je produkt zvolen a nastaven nevhodně. Proto by se měl s jeho obsahem seznámit každý pojišťovací zprostředkovatel, který distribuuje životní pojištění.

LEKTOŘI
0
KONTROLNÍCH OTÁZEK
0
LEKCÍ
0
MINUT
0

Lekce

 • Úvod
 • Životní pojištění a možná připojištění z pohledu zákona
 • Pojištění invalidity
 • Pojištění smrti
 • Pojištění trvalých následků úrazu
 • Pojištění vážných onemocnění
 • Pojištění pracovní neschopnosti
 • Volba vhodného produktu životního pojištění pro konkrétního klienta
 • Správné nastavení rozsahu krytí a pojistných částek
 • Závěr

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 5 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 4 otázky (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 10 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Michal Kuzněcov a Robert Stejkora
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 1 hodina

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce životního pojištění

Program je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • I. – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min)
 • VI. – POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A MOŽNÁ PŘIPOJIŠTĚNÍ

Program následného vzdělávání na pojištění podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění 

FAQ - Často kladené otázky​

Ano, jedná se o program, který je součástí následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění. Rozsah programu je 1 hodina.

Program je zaměřen na tematické oblasti pro distribuci životního pojištění
a proto je určen pro jednu skupinu odbornosti na pojištění, konkrétně: 

 • distribuce životního pojištění

Mohlo by Vás zajímat

Pojištění při financování bydlení

Pojištění při financování bydlení

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Pojištění invalidity, závažných onemocnění a pracovní neschopnosti

Pojištění invalidity, závažných onemocnění a pracovní neschopnosti

Pozn. Informace uvedené na této stránce vyjadřují názor pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud a případně i pracovníci České národní banky mohou zaujmout odlišný názor.