Základní principy řízení rizik a cenotvorby v životním pojištění

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ŘÍZENÍ RIZIK A CENOTVORBY V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

Program následného vzdělávání na pojištění
Rozsah: 3 hodiny 30 minut
Cena: 239 Kč vč. DPH

Obsah (sylabus) programu

Program se zabývá tématikou řízení rizik a cenotvorby v oblasti pojištění. Dané principy jsou ilustrovány primárně pro oblast životního pojištění. Obdobné principy se uplatňují i v pojištění neživotním. Podrobně si definujeme pojmy používané v cenotvorbě pojištění, seznámíme se s nejrůznějšími vstupy, používanými při výpočtu výsledného pojistného, tedy finální ceny pojištění pro klienta. Zaměříme se též na to, z jakých složek se výsledné pojistné skládá a co vše se z výsledného pojistného hradí. Seznámíme se s vybranými principy řízení rizika v životním pojištění. Zaměříme se mimo jiné na underwriting neboli upisování rizika.

Mezi nejdůležitější oblasti řízení rizika v pojišťovnictví patří řízení produktového vývoje. S postupným vývojem legislativy jsou pravidla produktového vývoje stále podrobněji popisována a jsou stanovovány konkrétní povinnosti a náležitosti, které jsou s produktovým vývojem spojeny. Součástí principů řízení rizika je pak i stanovení cílových skupin pro daný produkt a také nejvhodnější způsob jeho distribuce. Přehled základních distribučních kanálů pro produkty životní pojištění nám umožní pochopit komplexitu oblasti prodeje tohoto produktu.  Uvedeme celou řadu technik, které se dají použít, aby byl produkt pro klienta co nejsrozumitelnější, nejvýhodnější a nejatraktivnější. Najdete zde i doporučené informační zdroje, které přispívají k celkové orientaci v této problematice.

Řízení rizik a principy stanovení pojistného jsou velmi užitečným rozšířením znalostí každého zprostředkovatele pojištění. Přímo či nepřímo se ho dotýkají v jeho každodenní práci a souvisí se základním cílem distribuce pojištění – tedy zabezpečit transparentní, férový, otevřený a pomáhající proces distribuce pojištění s velkým důrazem na ochranu zájmů klienta.

LEKTOR
0
LEKCÍ
0
KONTROLNÍCH OTÁZEK
0
MINUT
0

Lekce

 • Přehled rizik v pojišťovnictví a techniky jejich řízení
 • Pojmy používané při cenotvorbě v životním pojištění
 • Vstupy do cenotvorby životního pojištění
 • Principy cenotvroby v životním pojištění
 • Principy řízení rizika v životním pojištění
 • Principy řízení produktového vývoje
 • Distribuční kanály v životním pojištění
 • Řízení produktového portfolia v životním pojištění
 • Techniky pro identifikaci potřeb zákazníka
 • Doporučené informační zdroje
 • Závěr

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 15 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Mgr. Vladimír Dvořák
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 3 hodiny 30 minut

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce životního pojištění

Program je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • I. – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min)
 • VI. – POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ŘÍZENÍ RIZIK A CENOTVORBY V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

Program následného vzdělávání na pojištění podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění 

FAQ - Často kladené otázky​

Ano, jedná se o program, který je součástí následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění. 

Program je zaměřen na tematickou oblast pro distribuci životního pojištění a proto je určen pro tyto skupiny odbornosti na pojištění, konkrétně: 

 • distribuce životního pojištění

Mohlo by Vás zajímat

Principy a fungování neživotního občanského pojištění

Principy a fungování neživotního občanského pojištění

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Pojištění invalidity, závažných onemocnění a pracovní neschopnosti

Pojištění invalidity, závažných onemocnění a pracovní neschopnosti

Pozn. Informace uvedené na této stránce vyjadřují názor pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud a případně i pracovníci České národní banky mohou zaujmout odlišný názor.