Trendy v životním pojištění 2022

Trendy v životním pojištění 2022

Konference pro pojišťovací zprostředkovatele
Kdy: 13.7.2022 od 16:00 do 19:00
Kde: Císařská louka, Restaurace Cinda, Praha 5-Smíchov (navigovat)
Kapacita: 50 míst
Vstupné: 890 Kč vč. DPH

Zveme vás na konferenci Trendy v životním pojištění. Čekají vás čtyři přednášky specialistů na životní pojištění. Po skončení přednášek vás čeká bohaté občerstvení a budete mít možnost seznámit se s kolegy a zeptat se na to, co vás dál zajímá. Kam se bude vyvíjet životní pojištění v roce 2022?

Pro započítání hodin do následného vzdělávání budete musíte splnit další podmínky viz níže sekce Informace k následnému vzdělávání na pojištění. Rezervujte si místo ihned, kapacita je omezena pouze na 50 osob.

Program

 • 15:30 – 16:00 Registrace (Nezapomeňte platný občanský průkaz nebo pas pro ověření totožnosti!)
 • 16:00 – 16:30 Lucie Stejskalová – Specifika underwritingu při pojištění invalidity a dlouhodobé péče
 • 16:30 – 17:15 Robert Stejkora – Nastavení pojistných částek u životního pojištění
 • 17:15 – 17:30 Coffee break
 • 17:30 – 18:00 Petr Kalod – Trendy životního pojištění
 • 18:00 – 19:00 Jan Šovar – Investiční životní pojištění – úprava, praxe a aktuality
 • 19:00 – 21:00 Občerstvení a networking (neformální část)
Moderátor
0
Odborníci
0
Míst v sále
0
Minut
0

Vystoupí

lucie-stejskalova-300
Lucie Stejskalová, NN pojišťovna

Lucie Stejskalová pracuje v pojišťovnictví přes 20 let. V současné době působí jako vedoucí oddělení oceňování zdravotních rizik v pojišťovně NN. V minulosti působila v pojišťovně Generali, kde vedla jak oddělení oceňování zdravotních rizik, tak i oddělení likvidací pojistných událostí a působila také jako produktový manager. Právě přesah přes všechny zmíněné vysoce specializované oblasti jí umožňuje unikátní nadhled nad oblastí životního pojištění, o který se ráda dělí i v rámci workshopů, které NN pro obchodní partnery pořádá.

robert-stejkora-300-300
Robert Stejkora, Experti na finance

Spoluzakladatel a spolumajitel finančně poradenské kanceláře Experti na finance. Člen rady Asociace finančních poradců České republiky. Robert se finančnímu poradenství věnuje více jak 15 let. Jeho primárním zájmem je povznést obor finančního poradenství na vyšší úroveň, než kde je nyní. Jednoduše proto, aby se finanční poradci za toto označení nemuseli stydět.

petr-kalod
Petr Kalod, UNIQA pojišťovna

Petr Kalod působí v UNIQA pojišťovně na pozici manažera analýz pojistného trhu a produktových řešení pro Českou republiku a Slovensko. V oblasti finančních služeb a pojišťovnictví se pohybuje již 20 let. Aktuálním zaměřením Petra je analyzování pojistného trhu životního a neživotního pojištění, sledování trendů vývoje pojišťovnictví a aplikování do praxe v rámci vývoje produktů, procesů a komunikace vůči poradcům a klientům.

jan-sovar-300
Jan Šovar, FINREG PARTNERS

Jan Šovar je advokátem a zakládajícím partnerem advokátní kanceláře FINREG PARTNERS. Zaměřuje se na regulaci finančního sektoru, cenné papíry, FinTech, problematiku pojištění, platební a bankovní služby, investiční služby, problematiku investičních fondů a asset managementu. Před založením kanceláře FINREG PARTNERS působil v jedné z největších českých advokátní kanceláří.

Předtím také v Paříži v předchůdci dnešního orgánu ESMA nebo v investiční bance Deutsche Bank v Londýně. Mnoho let také působil v čele legislativy kapitálového trhu na Ministerstvu financí, kde se pod jeho vedením zpracovávala klíčová legislativa v oblasti kapitálového trhu (zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech – ZISIF a reforma dluhopisové úpravy).

Moderuje

Miroslav-skvara-circle-300
Miroslav Škvára, VECTOR Certifikace

Ing. Miroslav Škvára, MBA se od roku 1993 do roku 2019 věnoval finančnímu poradenství. Přednášel externě na Czech Management Institute Praha a na MÚVS ČVUT. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti financí.

Pravidelně publikuje a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. Je autorem učebnice Finanční gramotnosti. Dlouhodobě vyučuje předmět Finanční gramotnost na Gymnáziu Voděradská v Praze 10. Působí jako partner ve společnosti VECTOR Certifikace s.r.o.

Informace k následnému vzdělávání na pojištění

Tato konference je součást následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

Obsah (sylabus): 

 • Specifika underwritingu při pojištění invalidity a dlouhodobé péče (Invalidita a pojištění dlouhodobé péče a rozdíly v přístupu z pohledu UWR; Nejčastější omezení z pohledu zdravotního stavu v pojištění invalidity a pojištění dlouhodobé péče; Vybrané diagnózy a možné výsledky ocenění zdravotního stavu; Možnost přehodnocení zdravotního stavu v průběhu pojištění; Příklady z praxe)
 • Nastavení pojistných částek u životního pojištění (Volba důležitých pojistných rizik v životním pojištění a důvod této volby; Nastavení pojistných částek pro konkrétního klienta na jednotlivá pojistná rizika; Nutnost tvorby vlastní finanční rezervy pro zajištění krátkodobého výpadku příjmu; Volba ideální životní pojistky pro konkrétního klienta; Jaká kritéria jsou zásadní pro volbu ideální životní pojistky; Jak pracovat s klienty, kteří nemají „čistý zdravotní dotazník“)
 • Trendy životního pojištění (Jak se mění chování klientů při nastavení pojistné ochrany v posledních 10 letech; Produktová nabídka pojišťoven a nové potřeby klientů; Zdravý životní styl – budoucnost při určování rizik; Digitalizace a automatizace zkoumání zdravotního stavu, aplikací, komunikace; Pojištění nenabízí jenom pojištění, je nutné nabízet „Více než pojištění“)
 • Investiční životní pojištění – úprava, praxe a aktuality (Základní právní úprava; Poslední legislativní změny; Rozhodovací praxe ČNB a soudů; Analýza potřeb klienta; Odborná péče; Na co si má dát zprostředkovatel zejména pozor; Příklady kontrolních zjištění; Trendy do budoucna)

Průběh: Tento program následného vzdělávání probíhá prezenční formou. Zástupci VECTOR Certifikace ověří u vstupu na konferenci totožnost uchazečů. V průběhu konání jsou všichni uchazeči povinni absolvovat prezenčně celý odborný program konference. Po skončení přednášek zástupci VECTOR Certifikace opět ověří totožnost uchazečů a započtou každému čas strávený vzděláváním (165 minut). Po skončení akce je uchazeči zpřístupněn závěrečný test online v uživatelském účtu (15 minut). Tento závěrečný test je složený z otázek, které vyplývají z přednášek. Po úspěšném absolvování závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Ing. Miroslav Škvára, MBA – odborný garant a vedoucí vzdělávacího programu
Forma: Prezenční
Rozsah: 3 hodiny
Publikováno: 10. 6. 2022

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 12 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 9 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 15 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.
 • Čas strávený závěrečným testem se započítává do celkové časové dotace programu.

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce životního pojištění

Kurz je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • I. – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min)
 • VI. – POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Trendy v životním pojištění 2022

Konference pro pojišťovací zprostředkovatele a program následného vzdělávání na pojištění podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

Partneři

Staňte se partnerem akce, pro více informací kontaktujte info@vectorcertifikace.cz

Mohlo by Vás zajímat

Rizika neregulovaných finančních produktů

Rizika neregulovaných finančních produktů

Následné vzdělávání na investice

Následné vzdělávání na investice

Znalosti v oblasti drahých kovů – základní stupeň

Znalosti v oblasti drahých kovů – základní stupeň

Pozn. Informace uvedené na této stránce vyjadřují názor pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud a případně i pracovníci České národní banky mohou zaujmout odlišný názor.