Přípravný seminář na Certifikaci – investice

 

Jednodenní přípravný seminář určen pro všechny účastníky Certifikace na investice.

 

Cíle semináře

 • Pomůže s otázkami, které činí účastníkům nejvíce potíží.
 • Úspora času.
 • Pomůže Vám naučit se složitou a nezáživnou teorii.
 • Budete mít k dispozici zkušeného lektora pro konzultaci otázek.
 • Během jednoho dne zvýšíte svoje znalosti a pravděpodobnost úspěšného vykonání zkoušky.

 

Termíny

Nyní nejsou vypsané žádné termíny tohoto kurzu. Aktuální nabídku naleznete v katalogu.

 

Pro koho je seminář určen

 

Hlavní důvody pro návštěvu semináře

 • Úspěšnost odborných zkoušek na investice u všech akreditovaných osob je dle ČNB méně než 60 %.
 • Při přípravě na certifikaci účastníci ztratí většinu času nad jednoduššími otázkami z více než 1000 otázek.
 • Zkouškové otázky jsou velmi teoretické a i lidé s více než desetiletou praxí s nimi mají problémy a musí zkoušku opakovat.

 

Obsah

 • odborné minimum o finančním trhu
 • struktura, subjekty a fungování kapitálového trhu
 • regulace poskytování investičních služeb
 • investiční fondy
 • investiční nástroje a jejich emise
 • investiční služby
 • investice, investiční strategie a portfolio a související rizika

 

Harmonogram

 • 8.45 – 9.00 – registrace účastníků
 • 9.00 – 10.20 – otázky jedna odpověď správně
 • 10.30 – 12.00 – otázky jedna a více odpovědí správně – 1. část
 • 12.00 – 13.00 – přestávka na oběd
 • 13.00 – 14.20 – otázky jedna a více odpovědí správně – 2. část
 • 14.30 – 16.00 – případové studie
 • 16.00 – 16.30 – diskuse s lektorem

 

Cena

1 499 Kč bez DPH

 

Storno podmínky

 • Z termínu konání semináře se může Zákazník bezplatně odhlásit nejpozději 6 pracovních dnů před termínem konání semináře (den konání semináře se do lhůty nepočítá), na který je přihlášen.
 • V případě odhlášení ve lhůtě kratší než 6 pracovních dnů před termínem konání semináře, bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny, pokud Zákazník neprokáže změnu ze zdravotních důvodů doloženou potvrzením o dočasné pracovní neschopnosti od lékaře nejpozději v den konání semináře.
 • Plné znění – Produktové podmínky pro semináře

 

Lektoři

Ing. Miroslav Červenka

Ing. Miroslav Červenka je absolventem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze a postgraduálního kurzu Peněžní ekonomie a bankovnictví. Působil v ekonomických funkcích v resortu ministerstva spravedlnosti, pracoval jako bankovní expert v dohledu České národní banky a ve vedoucí funkci compliance v Komerční bance. a.s. Od roku 2005 podniká v oblasti ekonomického a majetkového poradenství, pro subjekty působící na finančním trhu vykonává funkci compliance a pověřence GDPR.

Je spoluautorem části otázek pro zkoušky odborné způsobilosti finančních poradců a zkušebním komisařem pro všechny odbornosti. Více než 10 let přednáší předměty Veřejné rozpočty, Veřejné finance, Ochrana spotřebitele a předměty týkající se bankovnictví a regulace finančního trhu na Vysoké škole finanční a správní, a.s., předtím vyučoval předmět Právo a finance na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je soudním znalcem v oboru ekonomika – specializace peněžnictví a pojišťovnictví.

Je autorem několika publikací a odborných článků.

 

Ing. Miroslav Škvára, MBA

Ing. Miroslav Škvára, MBA se od roku 1993 věnuje finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí. Přednášel externě na Czech Management Institute Praha a na MÚVS ČVUT. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti financí V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání.

Pravidelně publikuje v měsíčníku Národní pojištění a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty, spotřebitelské úvěry a investiční produkty. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. Je autorem učebnice Finanční gramotnosti.

 

Ing. Iva Apanasenková

Ing. Iva Apanasenková

Ing. Iva Apanasenková absolvovala Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Finance a úvěr. Na finančních trzích působí již od roku 1991 – nejprve v investičních společnostech a fondech při privatizacích, později v bankách a soukromých společnostech v pozicích správce portfolia, makléř, analytik a ředitel firmy. Obchodovala nejprve na Prozatímním sekundárním trhu (předchůdce BCPP), pak na Burze cenných papírů Praha. Působila také jako likvidátor investičních společností a fondů.

Makléřskou zkoušku získala jako jedna z prvních v ČR již roku 1992. Ve volném čase se věnuje synovi, medituje a tvoří.

 

Reference

 

Děkuji za seminář. Jako vždy jsem byl spokojen s organizací a úrovní akce, Na akcích firmy jsem byl opakovaně a jako vždy jsem byl spokojený. S panem Ing. Škvárou jsem prošel certifikaci na Penzijní spoření, Úvěrové zkoušky a na Pojistné zkoušky půjdu také.
Akce a certifikace, která pořádá firma VECTOR Certifikace vřele doporučuji.
Velkou výhodou firmy je, že akce není masová továrna na certifikace. Vždy mám pocit, že školitelům opravdu jde o to, abychom uspěli a cítím z nich vřelý lidský přístup. Není anonymní jako od jiných certifikačních společností zaškrtej, odevzdej a vypadni.

Jan Knotek

 

„Po tomto semináři už v otázkách vidím logické odpovědi a nemusím je mít v hlavě jen nazpaměť, aniž bych věděla co přesně znamenají. Za mě velké plus.“

Silvie Hirtová

 

 

Mohlo by Vás zajímat

Nabízíme individuální konzultace na Certifikaci – investice.