Principy a fungování neživotního občanského pojištění

PRINCIPY A FUNGOVÁNÍ NEŽIVOTNÍHO OBČANSKÉHO POJIŠTĚNÍ

Program následného vzdělávání na pojištění
Rozsah: 2 hodiny
Cena: 139 Kč vč. DPH

Obsah (sylabus) programu

Program se zabývá problematikou občanského neživotního pojištění. Popisuje, jak tato jednotlivá pojištění fungují z hlediska teorie pojistných rizik ale i z hlediska praxe při nárokování plnění klientů z pojistných událostí. Poukazuje na nejčastější úskalí (omezení krytí, plnění ze strany pojišťoven, správné pochopení daných rizik, připojištění atd…), pak i výluky (co pojištění zpravidla nekryje) a dále vysvětluje jednotlivé pojmy používané v této problematice. 

Nedílnou součástí programu jsou i krátké návody z praxe, ukazující, jak by měl daný zprostředkovatel komunikovat s klientem daná rizika a co by neměl u daných pojištění opomenout při jednání s klientem.

LEKTOR
0
LEKCÍ
0
KONTROLNÍCH OTÁZEK
0
MINUT
0

Lekce

 • Úvod.
 • Členění pojištění majetku.
 • Podmínky vzniku a zániku neživotního občanského pojištění.
 • Společné znaky pojištění majetku.
 • Typy výluk.
 • Pojištění nemovité věci.
 • Pojištění domácnosti.
 • Pojištění právní ochrany.
 • Všeobecné pojištění odpovědnosti (pojištění občanské odpovědnosti).
 • Úrazové pojištění.
 • Pojištění nemoci.
 • Pojistná nebezpečí v neživotním občanském pojištění.
 • Asistence.
 • Připojištění (např. cestovní pojištění a s ním spojené asistenční služby).
 • Nároky z neživotního občanského pojištění.
 • Pojistné plnění z neživotního občanského pojištění.
 • Vztah neživotního občanského pojištění a životního pojištění.

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 15 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Bc. Martin Peřina
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 2 hodiny

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona,
 • distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 zákona,
 • distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

Program je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • III. – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)
 • IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)
 • V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

PRINCIPY A FUNGOVÁNÍ NEŽIVOTNÍHO OBČANSKÉHO POJIŠTĚNÍ

Program následného vzdělávání na pojištění podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění 

FAQ - Často kladené otázky​

Ano, jedná se o program, který je součástí následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění. 

Program je zaměřen na tematické oblasti pro distribuci neživotního občanského pojištění a proto je určen pro tyto skupiny odbornosti na pojištění, konkrétně: 

 • distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v bodě 4 nebo 5,
 • distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v bodě 5,
 • distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

Mohlo by Vás zajímat

Pojištění invalidity, závažných onemocnění a pracovní neschopnosti

Pojištění invalidity, závažných onemocnění a pracovní neschopnosti

Životní pojištění a možná připojištění

Životní pojištění a možná připojištění

Pojištění při financování bydlení

Pojištění při financování bydlení

Pozn. Informace uvedené na této stránce vyjadřují názor pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud a případně i pracovníci České národní banky mohou zaujmout odlišný názor.