Pravidla soutěže

1. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže je: VECTOR Certifikace s.r.o., Jesenická 3004/6 Praha 10, Česká republika (dále jen „Pořadatel“).

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá v termínu od 25.4.2022 17:30 do 26.4.2022 17:00 (dále jen „Doba konání soutěže“). Soutěž je pořádána na území České republiky. 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI
Účast v soutěži není podmíněna nákupem zboží. Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou, pokud splní všechny podmínky účasti uvedené v těchto Podmínkách.

4. VÝHRY
Výhra je poukaz v hodnotě 1000 Kč na jakýkoliv produkt na našem eshopu www.vectorcertifikace.cz Platnost poukaz je do 31.10.2022. Poukaz lze použít jen jednou a je přenositelný. Poukaz není možné směnit za peníze.

Počet výherců: 1

Každý Soutěžící, který splní podmínky účasti a po vybrání poskytne své kontaktní údaje prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku nebo Instagramu, bude mít možnost získat jednu výhru. V případě, že se z důvodu uvedení chybného kontaktu nebude možno s výhercem spojit, zaniká jeho nárok na výhru.

5. ZPŮSOB VÝBĚRU VÝHERCŮ
Vyhrávají náhodně vybraní výherci, kteří splní podmínky účasti v soutěži.

6. OZNÁMENÍ O VÝHŘE
Všichni výherci obdrží výhru nejpozději do 14 dnů po skončení  soutěže na adresu v České republice, kterou poskytli do soukromé zprávy na Facebooku nebo Instagramu. Za správnost kontaktních údajů Pořadatel neodpovídá. Povinnost výhru převzít výherci nevzniká.

7. VYLOUČENÍ Z ÚČASTI V SOUTĚŽI
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni Soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Podmínkám nebo je poruší. 

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účastí v soutěži bere Soutěžící na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jeho [jména, příjmení, doručovací adresy na území České republiky, telefonního kontaktu, e-mailové adresy] a případně dalších údajů následně sdělených Pořadateli budou zpracovávány Pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů, pro účely pořádání soutěže a určení výherců, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů, nejdéle však na dobu dvou měsíců od ukončení soutěže. Po ukončení soutěže budou osobní údaje smazány.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.

Účastí ve hře vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel může tato pravidla změnit; informace o změně spolu s úplným zněním pravidel bude po dobu konání soutěže dostupná na této stránce. Pořadatel může současně soutěž odložit, přerušit nebo zrušit; každá taková změna bude rovněž vyhlášena zde. Veškeré případné změny budou podloženy závažnými důvody.

Tyto Podmínky se řídí platným právním řádem České republiky.