Pojistný podvod – odhalování a prevence

Pojistný podvod – odhalování a prevence

Program následného vzdělávání na pojištění
Rozsah: 2 hodiny
Cena: 249 Kč vč. DPH

Obsah (sylabus) programu

Kdo vám dokáže nejlépe vysvětlit problematiku pojistných podvodů? Buď právník, s dvacetiletou praxí z managementu pojišťoven, nebo detektiv, který se na vyšetřování podvodů osobně podílel.

Vector se spojil s odborníkem nejpovolanějším, JUDr. Ludvíkem Bohmanem, který splňuje obě kritéria. V jedenácti lekcích se účastník dozví o právních aspektech pojistných podvodů, nahlédne do sociologie podvodů. Bude vědět, jaké jsou typy pojistných podvodů a jak se liší podvody páchané zprostředkovatelem a klientem. Detektiv vám vysvětlí fungovaní jedné z preventivních metod, která se nazývá hlasový detektor. V programu je mnoho konkrétních kauz, od jednoduchých podvodů, až po případy, kterých se zúčastnily stovky pachatelů, se škodou v řádech desítek milionů korun. Součástí programu jsou i dlouhodobé statistiky pojistných podvodů. Bez nadsázky je možno tento program označit jako bonusový, vzhledem k zajímavosti a praktičnosti obsahu.

Lektoři
0
Kontrolních otázek
0
Lekcí
0
Minut
0

Lekce

 • Právní rámec pojistných podvodů
 • Hospodářská kriminalita obecně
 • Typy pojistných podvodů
 • Podvody – varovné příznaky a pohnutky pachatele
 • Pojistné podvody – profil pachatele
 • Pojistné podvody páchané klientem
 • Pojistné podvody páchané zprostředkovatelem
 • Vyšetřování a prevence
 • Odhalené pojistné podvody – statistika
 • Praktické příklady a vlastní zkušenosti s vyšetřováním a závěr
 • Detaily praktických případů

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 10 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.
 • Čas strávený závěrečným testem se započítává do celkové časové dotace programu.

JUDr. Ludvík Bohman

Ludvik-bohman-300

Věnuji se zejména oblastem pojišťovnictví, pojistného práva, vyšetřování podvodů interních i externích pachatelů (hard skills), a současně problematice leadershipu, vyjednávání, stress managementu, koučování a osobnímu rozvoji manažerů (soft skills).

Své bohaté a praktické životní zkušenosti čerpám jak z dráhy vrcholového sportovce (mistr republiky a reprezentant ČR v atletice), tak i více než 20ti-leté manažerské kariéry ve finančních korporacích (Allianz, AXA, Česká pojišťovna), kde jsem prošel cestou od řadového zaměstnance až do pozice člena představenstva a dozorčí rady. Mou specializací byla zejména oblast práva, compliance, vyšetřování podvodů klientů a vlastních zaměstnanců a likvidace pojistných událostí. 15 let jsem zastupoval zájmy českého pojistného trhu v pozicích předsedy legislativní sekce i předsedy sekce prevence pojistného podvodu České asociace pojišťoven.

Ing. Miroslav Škvára, MBA

Miroslav-skvara-circle-300

Ing. Miroslav Škvára, MBA se od roku 1993 do roku 2019 věnoval finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí. Přednášel externě na Czech Management Institute Praha a na MÚVS ČVUT. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti financí. V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání.

Pravidelně publikuje a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty, spotřebitelské úvěry a investiční produkty. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. Je autorem učebnice Finanční gramotnosti. Dlouhodobě vyučuje předmět Finanční gramotnost na Gymnáziu Voděradská v Praze 10. Je autorem kurzu Základní znalosti v oblasti drahých kovů. Působí jako vedoucí obchodního oddělení ve společnosti VECTOR Certifikace s.r.o.

Pojistný podvod - odhalování a prevence

Program následného vzdělávání na pojištění podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění 

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: JUDr. Ludvík Bohman; Ing. Miroslav Škvára, MBA
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 2 hodiny
Publikováno: 13. 4. 2022

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce životního pojištění,
 • distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu,
 • distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona,
 • distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 zákona,
 • distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

Kurz je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • I. – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min)
 • II. – POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min)
 • III. – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)
 • IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)
 • V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)
 • VI. – POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Často kladené otázky

Ano. Závěrečný test se skládá online. Toto není písemná akreditovaná zkouška, která se skládá před zkušební komisí.

Tento kurz doporučujeme absolvovat každý kalendářní rok. Kurz musíte stihnout do 31.12. poté se kurz i objednávka uzavřou.

Rok, ve kterém jste kurz absolvoval/a je vždy uveden na certifikátu, v poli „číslo certifikátu“ (např. NVI-ABC-2021-1 je certifikát č.1 vydaný v roce 2021).

Mohlo by Vás zajímat

Cestovní pojištění (v době covidové)

Likvidace pojistných událostí v životním pojištění

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů v praxi

Pozn. Informace uvedené na této stránce vyjadřují názor pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud a případně i pracovníci České národní banky mohou zaujmout odlišný názor.