Pojištění při financování bydlení

Pojištění při financování bydlení

Program následného vzdělávání na pojištění
Rozsah: 1 hodina 30 minut
Cena: 169 Kč vč. DPH

Obsah (sylabus) programu

Českem se prohnalo tornádo a zanechalo velké majetkové škody. Ceny stavebních materiálů zdražily o desítky až stovky procent. Pandemie ve světě bere životy. Všechny tyto události mají vliv na pojistnou ochranu žadatele o hypoteční úvěr. Dle ČSÚ 68 % Čechů bydlí ve vlastním bytě nebo domě (ČSÚ, 2018). ČNB eviduje více než 1 100 000 aktivních hypotečních úvěrů (ČNB, ARAD, 30.6.2021). Ke všem poskytnutým úvěrům zákonitě musí být sjednáno pojištění. V tomto programu představíme pojištění, které je spojeno s hypotečním úvěrem. Konkrétně životní pojištění, pojištění majetku a pojištění proti neschopnosti splácet.

Společně projdeme výhody a nevýhody jednotlivých typů pojištění, řekneme si, na co si dát pozor při uzavírání smlouvy. V programu se dozvíte hlavní rozdíly mezi rizikovým životním pojištěním a investičním životním pojištěním. Ukážeme si příklad likvidace pojistné události v majetkovém pojištění vinkulované smlouvy. K distribuci pojištění a hypotečních úvěrů je nutné splnit dvě odborné zkoušky: úvěry a pojištění.

Lektoři
0
Kontrolních otázek
0
Lekce
0
Minut
0

Lekce

 • Výklad hypotečního financování
 • Pojistná ochrana žadatele
 • Majetková pojištění
 • Pojištění proti neschopnosti splácet

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 12 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 9 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 15 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.
 • Čas strávený závěrečným testem se započítává do celkové časové dotace programu.

Ing. Libor Ostatek

Ing. Libor Vojta Ostatek

Libor je ředitel makléřské společnosti Golem Finance. Absolvoval fakultu strojního inženýrství (1986 až 1991) ČVUT Praha a postgraduální studium bankovnictví (1993 až 1994) VŠE Praha.

Získal rozsáhlé zkušenosti v hypotečním financování jak v ČR, tak v zahraničí. Kariéru v bankovnictví začal v roce 1991 v Investiční bance. Od roku 1995 se v bankovnictví specializoval na obor hypotečního financování. Na vedoucí pozici oddělení obchodu Českomoravské hypoteční banky, kam spadal krom jiného rozvoj poboček, vývoj produktu, metodiky a marketing. Spolupodílel se na zavedení hypotečního bankovnictví v ČR. Absolvoval pracovní pobyty a stáže v Kanadě, Německu a Švýcarsku.

V roce 2005, po návratu ze zahraničí, odešel z bankovního sektoru, založil společnost NEWVALUES a následně také makléřskou společnost GOLEM FINANCE, kde působí dodnes.

Ing. Marek Seidl, MBA

Ing. Marek Seidl, MBA

Marek vystudoval podnikový management a marketing na manažerské fakultě ESMA Barcelona a ekonomii na Bankovním Institutu. Profesionální kariéru odstartoval v roce 2000 v Raiffeisenbance.

Ve finančním poradenství se pohybuje od roku 2007. Nejdříve jako manažer kvality poradenství v AWD a poté jako člen produktového týmu podporuje finanční poradce v Broker Trustu. Píše odborné články pro různá periodika a jeho odborné znalosti využívají i redaktoři v televizním zpravodajství.

Ing. Miroslav Škvára, MBA

Miroslav-skvara-circle-300

Ing. Miroslav Škvára, MBA se od roku 1993 do roku 2019 věnoval finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí. Přednášel externě na Czech Management Institute Praha a na MÚVS ČVUT. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti financí. V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání.

Pravidelně publikuje a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty, spotřebitelské úvěry a investiční produkty. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. Je autorem učebnice Finanční gramotnosti. Dlouhodobě vyučuje předmět Finanční gramotnost na Gymnáziu Voděradská v Praze 10. Je autorem kurzu Základní znalosti v oblasti drahých kovů. Působí jako vedoucí obchodního oddělení ve společnosti VECTOR Certifikace s.r.o.

Pojištění při financování bydlení

Program následného vzdělávání na pojištění podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění 

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Ing. Libor Vojta Ostatek, Ing. Marek Seidl, MBA, Ing. Miroslav Škvára, MBA
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 1 hodina 30 minut
Publikováno: 11.11.2021

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona,
 • distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 zákona,
 • distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

Kurz je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • III. – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)
 • IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)
 • V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Často kladené otázky

Ano. Závěrečný test se skládá online. Toto není písemná akreditovaná zkouška, která se skládá před zkušební komisí.

Tento kurz doporučujeme absolvovat každý kalendářní rok. Kurz musíte stihnout do 31.12. poté se kurz i objednávka uzavřou.

Rok, ve kterém jste kurz absolvoval/a je vždy uveden na certifikátu, v poli „číslo certifikátu“ (např. NVI-ABC-2021-1 je certifikát č.1 vydaný v roce 2021).

Mohlo by Vás zajímat

Úvod do velkých pojistných rizik

Úvod do velkých pojistných rizik

Pojištění invalidity, závažných onemocnění a pracovní neschopnosti

Pojištění invalidity, závažných onemocnění a pracovní neschopnosti

Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel

Pozn. Informace uvedené na této stránce vyjadřují názor pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud a případně i pracovníci České národní banky mohou zaujmout odlišný názor.