Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel

Program následného vzdělávání na pojištění
Rozsah: 2 hodiny
Cena: 179 Kč vč. DPH

Obsah (sylabus) programu

Program se zabývá tématikou České kanceláře pojistitelů (ČKP) a obsahuje výklad základních pojmů, které souvisí s provozem vozidla na pozemních komunikacích a nutnou pojistnou ochranou všech zúčastněných. Podrobně je popsáno fungování „povinného ručení“, jsou uvedeny důležité rady pro řidiče. Dále jsou vysvětleny principy fungování „zelené karty“ v rámci Evropského hospodářského prostoru. Je vysvětlen systém fungování Garančního fondu ČKP a Fond zábrany škod. Důležitým pomocníkem motoristů na cestách je Linka pomoci řidičů (LPŘ).

Druhá část programu je zaměřena na oblast komerčního pojištění. Zde jsou vysvětleny pojmy – pojistně technické ukazatele, druhy cen, podpojištění a přepojištění, bonus a malus, allriskové pojištění a mnoho dalších. Je zde vysvětlen informační dokument a vzor záznamu z pojištění. Vzhledem k tomu, že počet pojištěných vozidel v ČR převyšuje hranici 8,5 mil. vozidel, jedná se proto o celospolečenskou záležitost značného ekonomického významu.

Lektoři
0
Kontrolních otázek
0
Lekcí
0
Minut
0

Lekce

 • Historie pojištění motorových vozidel
 • Základní informace o ČKP
 • Povinné ručení jako produkt
 • Nejdůležitější rady pro motoristy
 • Zelená karta
 • Garanční fond ČKP
 • Fond zábrany škod
 • Linka pomoci řidičům (LPŘ)
 • Otázky a odpovědi z praxe
 • ČKP v číslech
 • Pojištění motorových vozidel jako produkt
 • Dokumentace související s havarijním pojištěním
 • Etika a organizace v pojištění
 • Závěr

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 15 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.

Pojištění motorových vozidel

Program následného vzdělávání na pojištění podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění 

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Mgr. Roman Sznapka, Ing. Miroslav Škvára, MBA
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 2 hodiny

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu,
 • distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona,
 • distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 zákona
 • distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

Kurz je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • II. – POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min)
 • III. – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)
 • IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)
 • V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)
 • VI. – POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Často kladené otázky

Ano, jedná se o program, který je součástí následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění. 

Program je zaměřen na tematické oblasti pro distribuci pojištění motorových vozidel a proto je určen pro tyto skupiny odbornosti na pojištění, konkrétně: 

 • distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu,
 • distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona,
 • distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 zákona
 • distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

Ano. Závěrečný test se skládá online. Toto není písemná akreditovaná zkouška, která se skládá před zkušební komisí.

Tento kurz doporučujeme absolvovat každý kalendářní rok. Kurz musíte stihnout do 31.12. poté se kurz i objednávka uzavřou.

Rok, ve kterém jste kurz absolvoval/a je vždy uveden na certifikátu, v poli „číslo certifikátu“ (např. NVI-ABC-2021-1 je certifikát č.1 vydaný v roce 2021).

Mohlo by Vás zajímat

Trendy v autopojištění

Trendy v autopojištění

Principy a fungování neživotního občanského pojištění

Principy a fungování neživotního občanského pojištění

Životní pojištění a možná připojištění

Životní pojištění a možná připojištění

Pozn. Informace uvedené na této stránce vyjadřují názor pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud a případně i pracovníci České národní banky mohou zaujmout odlišný názor.