Pojištění majetku a odpovědnosti občanů v praxi

 Pojištění majetku a odpovědnosti občanů v praxi

Program následného vzdělávání na pojištění
Rozsah: 2 hodiny
Cena: 249 Kč vč. DPH

Obsah (sylabus) programu

V programu se dozvíte, jak probíhá v praxi, když pojišťovny krátí plnění u majetkového pojištění. Dále jakou odpovědnost můžete nést za své (nebo i svěřené) děti. Ukážeme si návod, jak pracovat s rozsahem pojištění nebo sublimity v majetkovém pojištění. Vysvětlíme si, jak pracovat s limity v pojištění odpovědnosti, co jsou to tzv. „regresy“, nemajetková újma nebo pojem spolupojištěných osob.

Ale hlavně vše projdeme na příkladech ze života, které se opravdu staly. Ukážeme si nejčastější chyby a jak se jich vyvarovat. Budeme se bavit o podpojištění a tom, jaké jsou přístupy různých pojišťoven k podpojištění.

Lektor
0
Kontrolních otázek
0
Lekcí
0
Minut
0

Lekce

 • Představení kurzu
 • Úvod
 • Stručná teorie pojištění majetku
 • Nejčastější chyby při sjednávání pojištění majetku
 • Příklady z praxe
 • Podpojištění v praxi
 • Stručná teorie pojištění odpovědnosti občanů
 • Nejčastější chyby při sjednávání pojištění odpovědnosti občanů
 • Příklady z praxe
 • Závěr
 • Bonusové video
 • Související legislativa

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 12 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 9 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 15 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.
 • Čas strávený závěrečným testem se započítává do celkové časové dotace programu.

Bc. Martin Peřina

martin-perina-300

Martin Peřina se narodil 28.9.1983 a žije v Polkovicích nedaleko Kojetína a Kroměříže. Absolvoval bakalářské studium na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologiíí Vysokého učení technického v Brně.

Od roku 2006 do roku 2007 působil jako reprezentant ve společnosti OVB Allfinanz, od roku 2007 do roku 2011 působil jako team manažer ve společnosti Partners financial services. Od roku 2011 působí jako jednatel společnosti Veritas finance s.r.o. a v roce 2014 se stal spoluzakladatelem a akcionářem společnosti BP Broker-pool.cz, a.s. Zde působí dodnes, a to jako metodik a lektor oblasti pojištění a dále jako vázaný zástupce pro oblast pojištění a investic.

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů v praxi

Program následného vzdělávání na pojištění podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění 

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Bc. Martin Peřina
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 2 hodiny
Publikováno: 4. 2. 2022

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona,
 • distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 zákona
 • distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

Kurz je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • III. – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)
 • IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)
 • V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Často kladené otázky

Ano. Závěrečný test se skládá online. Toto není písemná akreditovaná zkouška, která se skládá před zkušební komisí.

Tento kurz doporučujeme absolvovat každý kalendářní rok. Kurz musíte stihnout do 31.12. poté se kurz i objednávka uzavřou.

Rok, ve kterém jste kurz absolvoval/a je vždy uveden na certifikátu, v poli „číslo certifikátu“ (např. NVI-ABC-2021-1 je certifikát č.1 vydaný v roce 2021).

Mohlo by Vás zajímat

Pojištění při financování bydlení

Pojištění při financování bydlení

Úvod do velkých pojistných rizik

Úvod do velkých pojistných rizik

Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel

Pozn. Informace uvedené na této stránce vyjadřují názor pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud a případně i pracovníci České národní banky mohou zaujmout odlišný názor.