Pojištění invalidity, závažných onemocnění a pracovní neschopnosti

Pojištění invalidity, závažných onemocnění a pracovní neschopnosti

Program následného vzdělávání na pojištění
Rozsah: 1 hodina 30 minut
Cena: 129 Kč vč. DPH

Obsah (sylabus) programu

Pojištění invalidity, pojištění závažných onemocnění a pojištění pracovní neschopnosti mají jedno společné a tím je onemocnění. Jedno onemocnění vám může způsobit pracovní neschopnost. Z důvodu stejného onemocnění vám může postupem času být přiznána invalidita a v konečném důsledku se toto onemocnění může vyvinout na vážné, až smrtelné, onemocnění.

Podíváme se na nejčastější diagnózy pro přiznání jednotlivých stupňů invalidity. Spočítáme si, jaká je výše invalidního důchodu a kolik může klientovi  v invalidním důchodu chybět. Představíme vám nejčastější trojici vážných onemocnění a na co si dát pozor při sjednávání pojištění vážných onemocnění.

Vysvětlíme si principy nemocenského pojištění a smysl pojištění pracovní neschopnosti. Dozvíte se také jaká je průměrná délka trvání pracovních neschopností podle jednotlivých diagnóz. Pro zprostředkovatele pojištění je zde na devíti parametrech podrobně vysvětlen správný výběr parametrů pojištění pracovní neschopnosti.

Lektoři
0
Kontrolních otázek
0
Lekce
0
Minut
0

Lekce

 • Pojištění invalidity
 • Pojištění závažných onemocnění
 • Pojištění pracovní neschopnosti

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 10 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.
 • Čas strávený závěrečným testem se započítává do celkové časové dotace programu.

Jindřich Hájek

hájek2

Jindřich Hájek se v pojišťovnictví pohybuje již od roku 1998, nejdříve jako všichni co začínají, začal i on v roli zprostředkovatele pojistných smluv. Po získání praxe začal pracovat jako asistent poradenské sítě v makléřské společnosti, kde začínal. Práce asistenta zahrnovala školení produktů pojišťoven, které měla společnost v nabídce a samozřejmě stále aktivní práce v terénu s klienty. Při této práci zjišťoval možnosti a podmínky různých životních pojištění na trhu a začal tyto zkušenosti předávat kolegům v praxi. 

Po určité době začal jednat s partnery společnosti jako specialista životního pojištění na vývoj životních produktů a jejich modernizaci a dodnes se tomu aktivně věnuje. Ve společnosti Bohemia Servis Finance a.s., ve které působí, pravidelně školí problematiku životních pojištění a možných připojištění k nim sjednávaných. Stále se věnuje komunikaci s partnery společnosti v rámci životního pojištění a školení vázaných zástupců. Na práci s klientem nezapomněl a věnuje se jí stále.

Ing. Miroslav Škvára, MBA

Miroslav-skvara-circle-300
Ing. Miroslav Škvára, MBA se od roku 1993 do roku 2019 věnoval finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí. Přednášel externě na Czech Management Institute Praha a na MÚVS ČVUT. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti financí. V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání. Pravidelně publikuje a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty, spotřebitelské úvěry a investiční produkty. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. Je autorem učebnice Finanční gramotnosti. Dlouhodobě vyučuje předmět Finanční gramotnost na Gymnáziu Voděradská v Praze 10. Je autorem kurzu Základní znalosti v oblasti drahých kovů. Působí jako vedoucí obchodního oddělení ve společnosti VECTOR Certifikace s.r.o.

Pojištění invalidity, závažných onemocnění a pracovní neschopnosti

Program následného vzdělávání na pojištění podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění 

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Jindřich Hájek, Ing. Miroslav Škvára, MBA
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 1 hodina 30 minut
Publikováno: 1. 9. 2021

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce životního pojištění
 • distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona

Kurz je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • I. – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min)
 • III. – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)
 • IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)
 • V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)
 • VI. – POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Často kladené otázky

Ano. Závěrečný test se skládá online. Toto není písemná akreditovaná zkouška, která se skládá před zkušební komisí.

Tento kurz doporučujeme absolvovat každý kalendářní rok. Kurz musíte stihnout do 31.12. poté se kurz i objednávka uzavřou.

Rok, ve kterém jste kurz absolvoval/a je vždy uveden na certifikátu, v poli „číslo certifikátu“ (např. NVI-ABC-2021-1 je certifikát č.1 vydaný v roce 2021).

Mohlo by Vás zajímat

Pojištění bytových domů a společenství vlastníků jednotek

Pojištění bytových domů a společenství vlastníků jednotek

Životní pojištění a možná připojištění

Životní pojištění a možná připojištění

Základní principy řízení rizik a cenotvorby v životním pojištění

Základní principy řízení rizik a cenotvorby v životním pojištění

Pozn. Informace uvedené na této stránce vyjadřují názor pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud a případně i pracovníci České národní banky mohou zaujmout odlišný názor.