Pojištění bytových domů a společenství vlastníků jednotek

POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Program následného vzdělávání na pojištění
Rozsah: 1 hodina
Cena: 69 Kč vč. DPH

Obsah (sylabus) programu

Program se zabývá tématikou pojištění bytových domů a společenství vlastnictví jednotek. Jsou zde popsána nejčastější pojistná nebezpečí, jako je povodeň, záplava, vandalismus, nebo krádež. V textu jsou vysvětleny pojmy jako je FLEXA, all risk a živelná nebezpečí. Důraz je také kladen na pojištění odpovědnosti, výluky, asistenční služby a limity pojistného plnění. Příklady z praxe jsou vhodným doplněním teoretických informaci. 

Program obsahuje množství statistických údajů, které přispívají k lepší celkové orientaci v oblasti bytových domů. Aktuální informace z ČAP dávají pojištění bytových domů do širšího kontextu. Otázka pořízení bydlení a zajištění pojistné ochrany je důležitou záležitostí, která se týká všech druhů bydlení, které jsou v programu popsány. V závěru programu jsme si pro vás připravili modelový příklad pojištění bytového domu.

LEKTOŘI
0
LEKCÍ
0
KONTROLNÍCH OTÁZEK
0
MINUT
0

Lekce

 • Úvod
 • Cílová klientela
 • Předmět pojištění
 • Nejčastější pojistná nebezpečí
 • Nejčastější pojistná nebezpečí – živelná nebezpečí
 • Nejčastější pojistná nebezpečí – pokračování
 • Další rizika
 • Odpovědnost, asistenční služby
 • Shrnutí
 • Stanovení pojistné částky
 • Příklad kalkulace
 • Závěr

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 10 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.
 • Čas strávený závěrečným testem se započítává do celkové časové dotace programu.

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Jindřich Hájek, Marcela Hofmanová
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 1 hodina

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 zákona,
 • distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

Program je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)
 • V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Program následného vzdělávání na pojištění podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění 

FAQ - Často kladené otázky​

Ano, jedná se o program, který je součástí následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění. 

Program je zaměřen na tematické oblasti pro distribuci neživotního pojištění podnikatelů a proto je určen pro tyto skupiny odbornosti na pojištění, konkrétně: 

 • distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v bodě 5,
 • distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

Mohlo by Vás zajímat

Principy a fungování neživotního občanského pojištění

Principy a fungování neživotního občanského pojištění

Životní pojištění a možná připojištění

Životní pojištění a možná připojištění

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Pozn. Informace uvedené na této stránce vyjadřují názor pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud a případně i pracovníci České národní banky mohou zaujmout odlišný názor.